Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

14. kapitola

E džuvľi makhel le Rajes

1 Sas mek duj džives angle Patraďi the anglo inepos so chan o marikľa. O bare rašaja the o zakoňika rodenas sar le Ježiš hamišagoha te chudel a te murdarel.
2 Ale phenenas: “Našči oda keras pro inepos, bo o manuša kerena vika the mariben.” 3 Sar sas andre Betanija andro kher ko Šimon Malomocno a bešelas paš o skamind, avľa ke leste jekh džuvľi. Ola džuvľa sas caklocis a andre la sas igen dragano oľejos andral o nardos. Phagľa o caklocis a čhiďa avri oda oľejos le Ježišoske pro šero. 4 Vareko olendar so ode sas, dudrinenas: “Nane zijan, kajso dragano oľejos? 5 Bo kada oľejos pes šaj bikenďa vaš o buter sar trin šel (300) denara a šaj pes diňa le čorenge.” A chanas pre late choľi. 6 Ale o Ježiš phenďa: “Muken la! Soske pre late chan choľi? Šukariben mange presikaďa. 7 Bo o čore tumenca hine furt a te kamena furt lenge šaj keren lačhipen, ale me tumenca furt na avava. 8 Kerďa oda, so šaj; imar anglal makhľa miro ťelos pro pohrebos. 9 Čačipen tumenge phenav, hoj kada evaňjelium pes vakerela pal calo svetos a všadzik kajča pes vakerela, pes phenela the oda, so kadi džuvľi akana kerďa, pre lakero leperiben.”

O Judaš del andre le Ježiš

10 O Judaš Iškarijotsko, jekh ole dešudujendar, geľa pal o nekbareder rašaja, hoj les te del andre.
11 Sar oda on šunde, radisaľile a phende leske, hoj les dena vaš oda love. O Judaš akorestar rodelas drom sar les te del andre.

E posledno večera

12 Ešebno džives, sar pes chal o marikľa, akor sar pes murdarel la Patraďakero bakroro, phende o učeňika le Ježišoske: “Kaj kames, hoj te džas a te keras tuke le bakrores? Kaj les kames te chal?”
13 Akor bičhaďa duje peskere učeňiken a phenďa lenge: “Džan andro foros. Ode pes tumenca arakhela manuš, savo ľidžala jekh khoro paňi. Džan pal leste. 14 A oleske, andre kaskero kher džala oda manuš, phenen: ‘O Učiťeľis tuke phenel: Kaj hin miro kher andre savo majinav te chal le učeňikenca le bakrores?’ 15 Ov tumenge sikavela upruno baro kher, savo imar ela pripravimen the pratimen avri. Ode amenge pripravinen o chaben.” 16 O učeňika gele andro foros a arakhle savoro avke, sar lenge oda o Ježiš phenďa; a pripravinde le bakrores. 17 Rači avľa o Ježiš le dešuduje učeňikenca. 18 Sar bešenas paš o skamind a chanas, phenďa o Ježiš: “Čačipen tumenge phenav, hoj jekh tumendar so manca chal man dela andre.” 19 Sar oda šunde, ačhile smutne a phučenas lestar jekh pal aver: “Som oda me?” 20 O Ježiš lenge odphenďa: “Jekh le dešudujendar, oda, so thovel manca o maro andro čaro. 21 O Čhavo le manušeskero mušinel te merel, avke sar pal leste hin pisimen, ale ole manušeha, so les del andre, ela igen namište. Feder leske uľahas, te aňi na uľiľahas (pes na narodzinďahas).”

E posledno večera

22 A sar chanas iľa o Ježiš o maro, paľikerďa, phagelas, delas lenge a phenďa: “Len, [chan,] kada hin miro ťelos.”
23 Paľis iľa e kuči, paľikerďa, diňa lenge a pile andral savore. 24 Phenďa lenge: “Kada hin miro rat ola [neva] zmluvake, so pes čhorďol avri vaš o but manuša. 25 Čačipen tumenge phenav, hoj imar buter šoha ( ňikda) na pijava olestar, so barol pre viňica, dži akor, medik les na pijava nevo andro kraľišagos le Devleskero.” 26 Paľis, sar giľade jekh chvala, gele pre Olivovo verchos. 27 O Ježiš lenge phenďa: “Adi rat man savore omukena, bo hin pisimen:‘Marava le pasťjeris a o bakrore pes sa rozdenašena.’ 28 Ale sar uščava andral o meriben, džava andre Galileja.” 29 Akor leske o Peter phenďa: “Te tut savore omukena, me tut šoha na omukava!” 30 O Ježiš leske odphenďa: “Čačipen tuke phenav, hoj mek adadžives - adi rat - sigeder sar o kohutos dujtovar giľavela, tu trival pheneha hoj man na prindžares.” 31 Ale o Peter mek buter vakerelas: “The te tuha mušinava te merel, šoha ada na phenava.” A savore učeňika avke phenenas.

O Raj pes modľinel andre Getsemane

32 Paľis avle pre ajso than, so pes vičhinel Getsemane. Ode phenďa peskere učeňikenge: “Bešen tumenge kade, medik man me na modľinava.”
33 Iľa peha ča le Peter, le Jakob the le Jan a sas leske igen phares. 34 A phenďa lenge: “Miri duša hiňi pro meriben smutno, ačhen kade a ma zasoven.” 35 Geľa lendar sikra dureder anglal, peľa pre phuv a mangelas pes, hoj te pes del, či les našči kadi ora obdžal. 36 Phenelas: “Abba, Dado, tu šaj keres savoro, le mandar kadi kuči! Ale na oda, so me kamav, ale so tu kames.” 37 Paľis avľa a arakhľa len te sovel. A phenďa le Peteriske: “Soves, Šimon? Jekh ora na birinďal upre te ačhel? 38 Ma soven a modľinen tumen, hoj te na džan andro pokušeňje, bo o duchos kamel, ale o ťelos hino slabo.” 39 O Ježiš pes geľa pale te modľinel a vakerelas pale ola lava. 40 Sar avľa pale, arakhľa len pale te sovel, bo o jakha lenge perenas tele. A na džanle so leske pre oda te phenel.

O Judaš del andre le Ježiš

41 Avľa tritovar a phenďa lenge: “Mek furt soven a odpočovinen tumenge? Imar dos! Avľa odi ora - dikhen, le Čhas le manušeskeres den andro vasta le binošnenge.
42 Uščen a džas, imar hino pašes oda, so man andre del.” 43 Takoj andre oda, medik o Ježiš vakerelas, avľa o Judaš, jekh le dešudujendar. Leha avenas but nipi khatal o bare rašaja, zakoňika the khatal o phuredera - le šabľenca the le pacenca andro vasta. 44 Le Ježišoskero zradcas lenge diňa anglal te džanel: “Oda, kas čumidava, oda hin ov. Chuden les mište a ľidžan les het.” 45 Sar doavľa, takoj geľa ko Ježiš a phenďa leske: “Rabbi, Rabbi!” A čumidňa les. 46 Ola nipi les takoj chudle a zaphandle les. 47 Varesavo dženo, so ode ačhelas, iľa avri e šabľa a demaďa le nekbaredere rašaskere sluhas a odčhinďa leske o kan. 48 O Ježiš lenge phenďa: “Avke pre ma avľan le šabľenca the le pacenca, sar pro živaňis, hoj man te zalen. 49 Džives so džives somas maškar tumende, andro chramos sikavavas a na phandňan man. Ale kada hin vaš oda, hoj pes te ačhel oda, so hin pisimen.” 50 Andre oda les savore omukle a denašle het. 51 Džalas pal leste varesavo terno manuš, so sas urdo ča andre lepeda. The oles chudle, 52 ale ov mukľa e lepeda a lango denašľa het.

O Ježiš angle Židoviko Bari rada

53 Ľigende le Ježiš kijo nekbareder rašaj, kaj pes zgele savore nekbareder rašaja, o phuredera the o zakoňika.
54 O Peter avelas pal leste dural a doavľa dži andre dvora le nekbareder rašaske. Ode peske bešľa le sluhenca paš e jagori. 55 O nekbareder rašaja the e caľi Bari rada kamenas te arakhel vareso pro Ježiš, hoj les te murdaren, ale našči arakhle. 56 But džene avenas a kamenas pro Ježiš vareso te phenel, ale o lava lenge na bešenas. 57 Varesave džene pre leste chudle te vakerel klamišagoha a phenenas: 58 “Amen šunďam, sar phenďa: ‘Čhivava tele kada chramos, so le manušestar sas ačhado a tel o trin džives kerava aver, savo na ela le manušestar ačhado.’ ” 59 Ale aňi kala lava lenge na bešenas. 60 Akor uščiľa o nekbareder rašaj, ačhiľa maškaral a phučľa le Ježišostar: “So, ňič na phenes pre oda, so pre tute kala nipi vakeren?” 61 Ale o Ježiš sas čhit a na phenďa mek aňi lav. Pale phučľa o nekbareder rašaj le Ježišostar: “Sal tu o Kristus, o Čhavo le Devleskero?” 62 O Ježiš leske phenďa: “Me som.A dikhena, sar bešel o Čhavo le manušeskero pal e čači sera la Zorake a sar avel pro ňeboskere chmari.” 63 Akor čhingerďa o nekbareder rašaj peskere gada a phenďa: “Pre soste amenge mek kampel švedken? 64 Šunďan, sar pes ruhinel! So pre oda phenen?!” A savore phende, hoj peske zaslužinel te merel. 65 A varesave chudle pre leste te čhungarel. Zaučarenas leske o muj andre, marenas les pal o šero a phenenas leske: “Prorokin!” Paľis les ile o slugaďa a marenas les le pacenca.

O Peter zaprinel peskere Rajes

66 Sar sas o Peter tele pre dvora, avľa ode jekh služka le nekbareder rašaskeri.
67 Sar dikhľa le Peter, hoj pes tačarel paš e jag, phenďa: “The tu salas ole Ježišoha andral o Nazaret.” 68 Ale o Peter zaprinďa: “Me na džanav, aňi na achaľuvav, so vakeres!” A geľa odarik avri pre avruňi dvora [a o kohutos giľaďa.] 69 Sar les pale dikhľa e služka, phenďa oklenge: “Kada hino thiš jekh lendar.” 70 Ale o Peter pale zaprinďa. Ale na ľikerďa but a pale phende ola, so ode ačhenas, le Peteriske: “Tu sal čačes jekh lendar, bo sal andral e Galileja [a the o vakeriben tut lenca hin jekh].” 71 Ale o Peter iľa pre peste vera: “Me na prindžarav ole manušes, pal savo tumen vakeren!” 72 A takoj giľaďa o kohutos dujtovar. Akor avľa le Peteriske pre goďi ola lava, so leske o Ježiš phenďa: “Sigeder sar o kohutos duvar giľavela, tu man trival zradzineha.” A chudňa te rovel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk