Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

O chramos ela tele čhido

1 Sar avelas o Ježiš avri andral o chramos, phenďa leske jekh le učeňikendar: “Dikh Rajeja, save šukar bara the save bare stavbi!”
2 O Ježiš leske odphenďa: “Dikhes kala bare stavbi? Na ačhela kade bar pre bareste; sa ela tele čhido.”

So ela pro koňec sveta

3 Sar bešelas pre Olivovo brehos khatar dičhol o chramos, sar imar leha sas korkore o Peter, o Jakob, o Jan the o Andrej, phučle lestar:
4 “Phen amenge, kana oda avela? Pal soste prindžaraha, hoj pes oda majinel te ačhel?” 5 O Ježiš lenge chudňa te vakerel: “Merkinen, hoj tumen vareko te na klaminel! 6 Bo ena but ajse, so avena andre miro nav a phenena: ‘Me som o Kristus!’ a cirdena pal peste but dženen. 7 Sar šunena pal o maribena the hoj pes maren, ma predaran, bo oda mušinel te avel, ale mek na ela o koňec. 8 Bo o narodos džala pro narodos a o kraľišagos pro kraľišagos. Pre varesave thana e phuv razisaľola a ela bari bokh the ňepokoj. 9 Oda ela o anglune dukha, ajse sar la džuvľa, so užarel te ločhol (tele te pašľol). Ale tumen pre peste merkinen! Vaš ma tumen lena pro sudi; andro sinagogi tumen dena te marel a vaš ma ačhena anglo bare raja the anglo kraľa, hoj lenge te sikaven o čačipen. 10 Ale angle oda ešeb musaj te avel vakerdo o evaňjelium savore narodenge. 11 Sar tumen ľidžana, hoj tumen te phanden andre, ma daran tumen olestar so vakerena. Ale vakeren oda, so tumenge odi ora ela dino te phenel. Bo na tumen vakerena, ale o Sentno Duchos. 12 Phral phrales dela andre, hoj les te murdarel a o dad peskere čhas. O čhave džana pre daj the pro dad a murdarena len. 13 Vaš miro nav pre tumende o manuša džana. Ale oda, ko ľikerela avri dži o agor, ela zachraňimen.”

O baro pharipen

14 “Sar dikhena oda baro džungipen so meľarel andre o chramos, pre oda than kaj oda na majinel te el, avke, sar phenďa o prorokos Daniel - oda ko genel, mi achaľol - akor ola, so ena andre Judsko, mi denašen upre andro veša.
15 Oda, ko ela pro pados, te na avel tele, hoj peske vareso te lel andral o kher. 16 Oda, ko ela pre maľa, te na visaľol pale khere vaš o gada. 17 No andre ola dživesa ela phares le khabňenge the ole džuvľenge, so den te pijel le čhavoren. 18 Modľinen tumen, hoj pes oda te na ačhel jevende! 19 Bo ola dživesa ena ajse phare, sar mek šoha (ňikda) na sas kanastar o Del ačhaďa o svetos a imar aňi šoha buter na ela. 20 A te o Raj na kerďahas frimeder ola dživesa, na uľahas zachraňimen ňisavo manuš. Ale vaš o manuša, so peske avrikidňa, kerďa ola dživesa frimeder. 21 Te tumenge akor vareko phenďahas: ‘Dikh, kade hin o Mesijašis!’ abo: ‘Kode hino!’ - ma pačan. 22 Bo avena but falošne mesijaša, so phenena pal peste hoj on hine o Kristus; the but falošne proroka, a kerena bare znameňja the zazraki, hoj ča te cirden pal peste - te pes diňahas - the olen, kas peske o Del kidňa avri. 23 Tumen pre peste merkinen! Savoro tumenge phenďom anglal.”

Avela o Čhavo le manušeskero andre bari zor

24 “Akor andre ola dživesa, pal oda pharipen, o kham kaľola a o čhonoro imar na labola.
25 O čercheňa perena andral o ňebos a e zor le ňeboskeri pes čhalavela. 26 Akor dikhena le Čhas le manušeskeres te avel andral o ňebos, andre bari zor the andre slava. 27 A akor bičhavela peskere aňjelen, hoj te skiden upre olen, kas peske ov kidňa avri, pal savore štar seri le svetoske - andral jekh agor pre phuv, dži andre aver.”

O podobenstvo pal o figovňikos

28 “Pal o figovňikos sikľon o podobenstvo: sar leskere konara hine kovle a o prajti aven avri, džanen, hoj o ňilaj hino pašes.
29 Avke the tumen, sar dikhena hoj pes oda savoro ačhel, džanen hoj ov hino pašes paš o vudar. 30 Čačipen phenav tumenge, hoj na predžala kada pokoleňie, medik pes kada savoro na ačhela. 31 O ňebos the e phuv našľona, ale mire lava šoha na našľona.”

Ňiko na džanel oda džives, aňi odi ora

32 “Ale ole dživesestar the ola oratar na džanel ňiko, aňi o aňjela andral o ňebos, aňi o Čhavo, ča jekh o Dad.
33 Merkinen pre tumende, ma zasoven a modľinen tumen, bo na džanen kana avela odi ora. 34 O Čhavo le manušeskero hino avke sar jekh manuš, so omukľa peskero kher a geľa pro droma, a peskere sluhen diňa zor hoj pes te starinen. Phenďa lenge so kampel te kerel a le vartašiske (le stražňikoske) phenďa, hoj te na sovel. 35 Vaš oda ma zasoven, bo na džanen kana avela o Raj pale khere, či rači, vaj pal jepaš rat, či akor sar o kohutos giľavel, vaj tosara. 36 Hoj te na avel akor sar les na užarena a arakhela tumen te sovel. 37 A so tumenge phenav, savorenge phenav: ‘Ma soven!’ ”