Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

12. kapitola

O podobenstvo pal e viňica

1 O Ježiš lenge chudňa te vakerel andro podobenstva: “O manuš peske sadzinďa e viňica a ohradzinďa la. Kopaľinďa avri o žľabos tel oda than, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos, a ačhaďa e veža. Paľis diňa e viňica kečen le robotňikenge a geľa het pro droma.
2 Sar avľa o časos ( ideos), hoj pes kidelas upre o hroznos, bičhaďa peskere sluhas kijo robotňika, hoj les te den olestar, so kidle upre. 3 On les chudle, marde les, na dine les ňič a bičhade les het. 4 Pale ke lende bičhaďa avre sluhas, ale leske pharade o šero [le barenca] a asanďile les avri. 5 Ov pale bičhaďa avres, no the les murdarde. Mek but sluhen bičhaďa, ale jekhen marenas a avren murdarenas. 6 Sas les mek jekh čhavo a igen les kamelas. The les bičhaďa kija lende, bo phenďa peske: ‘Ladžana pes a kerena pes mire čhastar.’ 7 No ola robotňika peske phende: ‘Leske ačhela savoro. Aven, murdaras les a savoro ela amaro!’ 8 Avke les chudle, murdarde les a čhide les avri andral e viňica.” 9 A o Ježiš phučľa: “No, so kerela o raj la viňicakero? Avela, murdarela ole manušen a e viňica dela avrenge.” 10 A phenďa: “So, aňi oda na genďan, so hin pisimen:‘O murara, so keren o kher, odčhide ipen oda bar, savo pre stavba hino hlavno. 11 O Raj oda avke kerďa a amen pes oleske čudaľinas’?” 12 Kamenas les te chudel, bo achaľile, hoj pal lende phenďa kada podobenstvo. Ale daranas pes le nipendar, vaš oda les mukle a gele het.

Či te počinel o daňe le Cisariske

13 Paľis kija leste bičhade varesave farizejen the herodijanen, hoj les te chuden andro lava.
14 Sar avle ko Ježiš, phende leske: “Učiťeľina, džanas, hoj vakeres čačipen a na ačhes ňikastar, bo tu na dikhes pro manuš, ale sikaves le Devleskero drom, avke sar kampel, andro čačipen. Phučas tutar: kampel te počinel le Cisariske o daňe, či na? Kampel te del, vaj na kampel?” 15 O Ježiš prindžarďa lengero budžaňďipen a phenďa lenge: “Soske man kamen te chudel pro lav? Anen mange o denaris, hoj les te dikhav.” 16 On ande a o Ježiš lendar phučľa: “Kaskero hin kada muj the nav?” On leske odphende: “Le Cisariskero.” 17 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Den oda, so hin le Cisariskero le Cisariske a so hin le Devleskero le Devleske.” A igen pes čudaľinenas upral leste.

Či šaj o manuš uščel andral o meriben

18 Avle kija leste o saduceja. On pačan, hoj o manuš našči uščel andral o meriben.
19 A phučle le Ježišostar: “Učiťeľina, o Mojžiš amenge pisinďa, hoj te muľahas varekaske o phral a mukela la romňa bi o čhave, hoj leskero phral peske la te lel romňake a te kerel le phraleske čhaven. 20 A sas efta phrala. Ešebno peske iľa romňa a muľa, ale na sas len čhave. 21 Paľis laha ačhiľa dujto phral a thiš muľa bi o čhave, avke varesar sas the tritone phraleha. 22 Avke laha ačhile savore efta phrala, no ňikastar la na sas čhave. Paľis, sar mule avri savore phrala, muľa the oj. 23 Akor kaskeri ela romňi, sar uščena andral o meriben, te savore efta phrala laha dživenas?” 24 O Ježiš lenge odphenďa: “Tumen calkom na achaľon, bo na prindžaren le Devleskero lav aňi leskeri zor. 25 Bo sar uščena o mule andral o meriben, na lena romňen a na džana romeste, ale ena sar o aňjela andro ňebos. 26 Pal o mule so uščena andral o meriben - tumen na genďan andro Mojžišoskero zakonos, hoj o Del leske paš oda labardo krakos phenďa: ‘Me som o Del le Abrahamoskero, o Del le Izakoskero a o Del le Jakoboskero’? 27 O Del nane Del le mulenge, ale le džidenge. Tumen calkom na achaľon.”

O nekbareder prikazaňie

28 Andre oda avľa pašeder jekh le zakoňikendar, bo šunďa sar pes lenca o Ježiš kerelas a džanľa, hoj lenge o Ježiš mište odphenďa. A phučľa lestar: “Savo prikazaňie hin nekbareder maškar savore?”
29 O Ježiš leske odphenďa: “Nekbareder maškar savore prikazaňie hin:‘Šun Izrael! O Raj, amaro Del, hin ča jekh Raj! 30 Kameha le Rajes, tire Devles, andral calo tiro jilo, andral caľi tiri duša, andral caľi tiri goďi a andral caľi tiri zor!’

Ada hin ešebno prikazaňie.

31 A dujto hin kada: ‘Kameha avres avke, sar pes korkores!’ A bareder prikazaňie kalendar imar nane.”
32 O zakoňikos leske phenďa: “Mište, učiťeľina! Čačipen phenďal, hoj hin ča jekh Del a aver Del nane. 33 A kameha les andral calo tiro jilo, andral caľi goďi, andral caľi duša, andral caľi zor a te kamel avres avke, sar pes korkores, hin buteder, sar savore labarde the aver obeti.” 34 O Ježiš dikhľa, hoj o zakoňikos goďaha odphenďa a phenďa leske: “Na sal dur le Devleskere kraľišagostar.” A imar buter ňiko pes na opovažinďa te phučel vareso le Ježišostar.

Pal o čhavo le Davidoskero

35 Sar o Ježiš odphenďa, chudňa te sikavel andro chramos: “Sar oda, hoj o zakoňika phenen, hoj o Kristus hin o čhavo le Davidoskero?
36 Bo korkoro o David phenďa andro Sentno Duchos:‘O Raj phenďa mire Rajeske: “Beš tuke pal miri čači sera, medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” ’ 37 Korkoro o David les vičhinel ‘Rajeja.’ Ta akor, sar šaj avel o Kristus leskero čhavo?” A but nipi les radišagoha šunenas.

Pal o zakoňika

38 Sar len o Ježiš sikavelas, phenelas lenge: “Den tumenge pozoris pro zakoňika, bo on kamen te phirel andro šukar džinďarde gada a kamen, hoj lenge o nipi andro foros te paľikeren.
39 Kamen anglune thana andro sinagogi a nekfeder thana pro hoscini. 40 Chan avri o khera le vdovenge a but pes modľinen, hoj len te dičhol. Vaš oda ena goreder sudzimen.”

E čori vdova

41 O Ježiš peske bešľa andro chramos paš e pokladňica a dikhelas sar o nipi andre čhivkerenas o love. But barvale čhide but.
42 Andre oda avľa jekh čori vdova a čhiďa duj churde love, sar duj centi. 43 Akor peske o Ježiš vičhinďa le učeňiken ke peste a phenďa lenge: “Čačipen phenav tumenge, hoj kadi čori vdova čhiďa buter sar savore okla barvale, so čhivkerenas andre pokladňica. 44 Bo savore okla čhide olestar, so lenge ačhelas, ale oj čhiďa peskere čoripnastar savoro, so la sas pro dživipen.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk