Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

O Ježiš džal andro Jeruzalem

1 Sar imar sas pašes paš o Jeruzalem, paš e Betfaga the Betanija pre Olivovo verchos, bičhaďa o Ježiš duje peskere učeňiken
2 a phenďa lenge: “Džan andre kada foros, so hin angle tumende a takoj soča džana andre, arakhena zaphandles somaricis, pre savo mek šoha ( ňikda) ňiko na bešľa. Odphanden les a anen les kade. 3 Te tumendar vareko phučela: ‘Soda keren?’ - phenen leske: ‘Le Rajeske les kampel, ale maj les anela pale.’ ” 4 Gele a arakhle le somaricis zaphandles, avri paš o vudar a odphandle les. 5 O nipi so ode ačhenas phende lenge: “Soske odphanden le somaricis?” 6 On lenge odphende avke, sar lenge phenďa o Ježiš, a mukle len te džal. 7 Avke ande le somaricis kijo Ježiš, čhide pre leste peskere gada a o Ježiš peske pre leste bešľa. 8 But džene rakinenas peskere gada pro drom a aver čhingerenas o prajti pal o palmi a rakinenas pro drom. 9 Ola nipi, so džanas angle leste the pal leste, vičhinenas: “Hosanna! Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero! 10 Bachtalo hin o kraľišagos amare dadeskero le Davidoskero, savo imar avel! Hosanna andro ňebos!” 11 O Ježiš geľa andro Jeruzalem andro chramos a savoro peske predikhľa. Paľis geľa le učeňikenca andre Betanija, bo sas rat.

Pal o figovňikos

12 Sar pre aver džives gele andral e Betanija, sas bokhalo.
13 Dural dikhľa o figovňikos a geľa te dikhel, či upre na ela varesavo ovocje. Ale sar doavľa ko stromos, na sas upre ňič, ča o prajti, bo na sas le figengero džives. 14 Akor o Ježiš phenďa: “Imar buter šoha te na chal ňiko tiro ovocje!” A šunde ada the leskere učeňika.

O Raj žužarel o chramos

15 Avle andro Jeruzalem. Sar geľa o Ježiš andro chramos, chudňa te tradel avri olen, so cinenas the bikenenas. Previsarďa o skaminda olenge, so vatinenas o love the olenge so bikenenas le holuben.
16 A na domukľa ňikaske hoj vareso te preľidžal prekal o chramos. 17 Sikavelas len a phenelas lenge: “Či nane pisimen:‘Miro kher pes vičhinela kher mangipnaskero prekal o savore narodi’? A tumen lestar kerďan ‘kher prekal o živaňa’!” 18 Šunde ada o zakoňika the o nekbareder rašaja a rodenas, sar les te murdarel. Daranas lestar, bo le nipenge sas pre dzeka, so o Ježiš sikavelas. 19 Sar imar sas rat, džanas avri andral o foros.

O figovňikos šučiľa avri

20 Paľis sig tosara, sar džanas pašal o figovňikos, dikhle, hoj calo šučiľa avri - dži andro koreňis.
21 Le Peteriske avľa pre goďi a phenďa le Ježišoske: “Učiťeľina, dikh o figovňikos, so pre leste vakerďal, šučiľa avri!” 22 O Ježiš odphenďa le učeňikenge: “Mi el tumen o pačaben le Devleskero! 23 Bo čačipen phenav tumenge, hoj sako ko phenďahas kale verchoske: ‘Le tut a čhiv tut andro moros!’ a te na pochibinela andre peskero jilo, ale pačala hoj pes leske oda ačhela, phenav tumenge, hoj savoro so mangela, chudela. 24 Vaš oda tumenge phenav: savoro, vaš soske tumen mangen andre modľitba, pačan hoj chudena a ela tumenge oda dino. 25 A sar tumen džan te modľinel, odmuken te tumen hin vareso pre varekaste, hoj the tumaro Dad andral o ňebos te odmukel tumenge.” 26 [“Te tumen na odmukena, aňi tumaro Dad andral o ňebos tumenge na odmukela tumare bini.”]

Phučen le Ježišostar pal leskeri zor

27 Avle pale andro Jeruzalem. Sar pes predžalas pal o chramos, avle ke leste o nekbareder rašaja, o phuredera the o zakoňika
28 a phučle lestar: “Sava zoraha keres kala veci? Ko tut diňa odi autorita, hoj te keres kala veci?” 29 O Ježiš lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava, odphenen mange a me tumenge phenava, sava zoraha kerav kala veci. 30 Khatar sas le Janoskero boľipen - andral o ňebos vaj le manušendar? Odphenen mange!” 31 Akor gondoľinenas maškar peste: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos’, phenela: ‘Akor soske leske na pačanďiľan?’ 32 Ale aňi našči phenas, hoj le manušendar.” Bo daranas pes le nipendar, bo savore nipi pačanas, hoj o Jan sas čačikano prorokos. 33 Odphende le Ježišoske: “Na džanas.” Akor lenge o Ježiš odphenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava zoraha kerav kala veci.”