Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

8. kapitola

O džuvľa so kerenas pašal o Raj

1 Paľis phirelas o Ježiš pal o forici the pal o gavora, kazinelas the vakerelas pal o kraľišagos le Devleskero. A phirenas leha o dešuduj učeňika
2 the varesave džuvľa, saven sasťarďa avri le nalačhe duchendar the le nasvaľibenendar. Oda sas e Maria (so la vičhinenas Magdalena) andral savi gele avri efta demoni; 3 e Johanna, sava sas rom o Chuzas, so dodikhelas pro chulajipen le Herodesiske; e Zuzana the mek but aver, save pašal leste kerenas peskere lovenca.

O podobenstvo pal o štar phuva

4 Sar pes zgele igen but nipi a zdžanas pes ke leste o nipi andral o fori, phenďa kada podobenstvo:
5 “Geľa o manuš te rozčhivkerel o žužoďiv ( o zrnos). Sar rozčivkerelas, varesavo peľa paš o drom, phirďa pes palal a chale les o čirikle andral o ňebos. 6 Aver peľa pre skala, sig bariľa a šučiľa avri, bo na sas les paňi. 7 Aver peľa maškar o kandre ( o koľaka, o pichľača) a o kandre barile jekhetane leha a tasade les. 8 A pale aver peľa andre lačhi phuv a sar bariľa, anďa šelvar ajci hasna.” Sar oda o Ježiš dovakerďa, vičhinďa: “Kas hin kana pre oda, hoj te šunel, mi šunel!” 9 Leskere učeňika lestar phučle: “Pal soste hin kada podobenstvo?” 10 Ov phenďa: “Tumenge hin dino te achaľol o garude veci andral o Devleskero kraľišagos, ale oklenge avri pes vakerel andro podobenstva, hoj te dikhen, ale te na dikhen a hoj te šunen, ale te na achaľon. 11 O podobenstvo phenel kada: o ďiv ( zrnos) hin o lav le Devleskero. 12 O ďiv, so peľa paš o drom, oda hine ola, so šunen, ale paľis avel o beng a lel avri o lav andral lengero jilo, hoj te na pačan a te na aven zachraňimen. 13 Ola, so hine sadzimen pre skala, hine ajse, hoj sar šunen, prilen o lav radišagoha. Ale nane len koreňis a pačan ča pre varesavo časos ( ideos) a akor, sar avel e proba ( e skuška), oddžan. 14 Oda, so peľa andro kandre, oda hin ola so šunde o lav, ale sar džan, tasaven len andre o starišagi, o barvaľipen the o kiňešagi le dživipnaskere a nane lendar hasna. 15 A oda, so peľa andre lačhi phuv, oda hin ola, so šunde o lav a ľikeren les andro čačipnaskero the lačho jilo a anen furt hasna. 16 Oda, ko labarel e momeľi, na garuvel la tel e piri, abo na thovel la tel o haďos, ale ačhavel la pro momeľaris, hoj ola, so aven andre, te dikhen o svetlos. 17 Bo nane ňič počoral, so na ela jekhvar sikado; aňi nane ňič garudo, so pes na džanela a na avela jekhvar avri. 18 Vaš oda, šunen mište! Bo kas hin, oles mek ela dino a kas nane, olestar pes lela mek oda, so peske gondoľinel, hoj les hin.”

Le Rajeskeri daj the phrala

19 Avle ke leste leskeri daj the o phrala a našči pes ke leste dochudle, bo sas ode but manuša.
20 A phende leske: “Tiri daj the tire phrala ačhen avri a kamen tut te dikhel.” 21 O Ježiš lenge odphenďa: “Miri daj the mire phrala hine ola, so šunen le Devleskero lav a doľikeren les.”

O Raj zaačhavel e balvaj

22 Andre varesavo džives pes ačhiľa, hoj geľa andre loďa le učeňikenca a phenďa lenge: “Aven, predžas la loďaha pre oki sera le moroske.” A on gele.
23 Sar džanas la loďaha, o Ježiš peske zasuča. A jekhvareste avľa bari balvaj pro moros. E loďka pherďolas le paňeha a on chudenas te tasľol. 24 Avle ke leste, uštade les a phende: “Rajeja! Rajeja! Imar tasľuvas!” Avke o Ježiš uščiľa, prikazinďa la balvajake the le vlnenge a on preačhile a sas igen čhit. 25 A phenďa lenge: “Kaj hin tumaro pačaben?” O učeňika pes andre dar čudaľinenas a phenenas jekh avreske: “Koda hin kada manuš, hoj mek the le balvajenge the le paňeske rozkazinel a on les šunen?”

O posadnuto manuš andro foros Gadara

26 Doavle la loďaha andre Gadaraňiko phuv, savi hiňi pre oki sera la Galilejake.
27 Sar geľa avri pre phuv, arakhľa pes leha varesavo murš andral oda foros. Andre oda murš sas imar čirlastar o nalačhe duchi. Ov sas lango a na bešelas andro kher, ale andro hrobi. 28 Sar dikhľa le Ježiš, vriskišagoha peľa anglal leste a vičhinďas zorales: “So man hin tuha, Ježiš, Čhavo le Nekbaredere Devleskero! Mangav tut, ma trapin man!” 29 Bo o Ježiš rozkazinďa le nalačhe duchoske, hoj te džal avri andral oda manuš, bo imar čirlastar sas andre leste. The te les phandenas le lancenca the le putenca pro pindre a merkinenas pre leste, ov furt phagerelas o puta a o nalačho duchos les lelas pro omukle thana. 30 O Ježiš lestar phučľa: “Sar tut vičhines?” Ov phenďa: “Legion.” Bo but nalačhe duchi gele andre leste. 31 A mangenas les, hoj len te na bičhavel andre benguňaľi chev. 32 Sas ode baro stados le balenca, so pes pasinenas pro verchos. Mangle les, hoj lenge te domukel te džal andre lende. A o Ježiš lenge domukľa. 33 O nalačhe duchi gele avri andral o manuš andro bale a o stados pes mukľa tele le brehoha andro moros a tasľiľa. 34 Sar dikhle ola, so pasinenas le balen, so pes ačhiľa, denašle a phende ada avri andro foros, andro khera the pre maľa. 35 A o manuša avle te dikhel, so pes ačhiľa. Sar avle kijo Ježiš, arakhle ole manušes, andral savo gele avri o nalačhe duchi, te bešel paš le Ježišoskere pindre - urdones the paš e sasťi goďi - a daranas pes. 36 A the ola, so oda dikhle, lenge vakerenas pal oda, sar sas o posadnuto sasťardo. 37 A savore nipi pašal odi Gadaraňiko phuv les mangenas, hoj te džal lendar het, bo avľa pre lende igen bari dar. O Ježiš geľa andre loďka a visarďa pes pale. 38 Oda murš, andral savo gele avri ola nalačhe duchi, les mangelas, či šaj džal leha. Ale o Ježiš les bičhaďa het a phenďa leske: 39 “Dža pale andre tiro kher a vaker, save bare veci tuke kerďa o Del.” Ov odgeľa a vakerelas pal calo foros, save bare veci leske kerďa o Ježiš.

E muľi čhajori the e nasvaľi džuvľi

40 Sar avľa o Ježiš pre oki sera le moroske, priile les igen but nipi, bo savore les užarenas.
41 Avľa ode jekh murš, so pes vičhinelas Jairus. Ov sas angluno manuš andral e sinagoga. Peľa paš le Ježišoskere pindre a mangelas les, hoj leha te džal andre leskero kher, 42 bo leskeri jekhori čhajori, vaj dešuduj beršengeri, merelas. Sar džalas, o nipi pes pre leste ispidenas. 43 A sas maškar lende varesavi džuvľi, so sas dešuduj berš nasvaľi pro džuvľikano nasvaľiben a diňa savore peskere love avri le doktorenge, ale ňiko la našči avri sasťarďa. 44 Oj avľa kijo Ježiš a palunestar pes dotkňinďa leskere gadendar a takoj sasťiľa andral peskero nasvaľiben. 45 O Ježiš phenďa: “Ko pes mandar chudňa?” A sar pes ňiko na pridžanelas, phenďa o Peter the ola, so sas leha: “Rajeja, o nipi pes pre tu kikiden the ispiden a tu phenes: ‘Ko pes mandar chudňa?’ ” 46 Ale o Ježiš phenďa: “Chudňa pes mandar vareko, bo šunďom, sar mandar geľa avri e zor.” 47 Sar dikhľa odi džuvľi hoj oda našči garuvel andre, izdralas daratar, avľa a peľa anglal leste a angle savoredženende leske phenďa avri, hoj soske pes lestar chudňa a sar sasťiľa avri. 48 Ov lake phenďa: “Pača, čhaje miri, tiro pačaben tut sasťarďa. Dža andro smirom!” 49 Medik o Ježiš vakerelas, avľa vareko andral le Jairusoskero kher a phenďa leske: “Tiri čhajori imar muľa, de smirom le Učiťeľiske!” 50 Sar oda šunďa o Ježiš, phenďa leske: “Ma dara tut, ča pača a ela zachraňimen!” 51 Geľa andro kher a na domukľa ňikaske hoj leha te džal andre, ča le Peteriske, le Janoske the le Jakoboske the la čhajorakera dake the dadeske. 52 Savore rovenas a hikinenas upral late. Ale o Ježiš phenďa: “Ma roven, se oj na muľa, oj ča sovel.” 53 Asanďile les avri, bo džanenas, hoj muľa. 54 Ale ov tradňa savoren avri, chudňa la vastestar a vičhinďa: “Čhajorije, ušči!” 55 Lakero duchos avľa pale a oj takoj uščiľa. O Ježiš prikazinďa, hoj la te den te chal. 56 Lakera da the dades na sas so te phenel radišagostar, ale o Ježiš lenge prikazinďa, hoj te na vakeren ňikhaj, so pes ačhiľa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk