Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

Le veliťeľiskero pačaben

1 Sar o Ježiš dovakerďa savore peskere lava le manušenge so les šunenas, geľa andro Kafarnaum.
2 Jekhe veliťeľis upral o šel (100) slugaďa sas sluhas, saves igen ľikerelas. No oda sluhas sas pro meriben nasvalo. 3 Sar šunďa o veliťeľis pal o Ježiš, bičhaďa ke leste mangipnaha le Židovike phurederen, hoj te avel a te sasťarel leskere sluhas. 4 On avle kijo Ježiš, igen les mangenas a phende: “Zasogaľinel peske, hoj leske oda te keres. 5 Bo ov kamel amare nipen. Se mek e sinagoga amenge ačhaďa.” 6 Avke lenca o Ježiš geľa. Sar imar na sas dur ole kherestar, bičhaďa ke leste o veliťeľis peskere kamaraten, hoj leske te phenen: “Rajeja, ma trapin tut, bo na som hodno, hoj te aves andre miro kher. 7 Aňi man na šunavas hodno te džal kija tute. Ale phen ča lav a miro sluhas sasťola avri. 8 Bo the me som manuš tel o vast avrenge a tel miro vast hin o slugaďa. A te phenava kaleske: ‘Dža!’ - ta džala; a avreske: ‘Av!’ - ta avela; a mire sluhaske: ‘Ker kada!’ - a ov takoj kerela.” 9 Sar oda šunďa o Ježiš, čudaľinďa pes. Visaľiľa kijo nipi a phenďa lenge: “Phenav tumenge, hoj andro Izrael na dikhľom kajso baro pačaben.” 10 Sar ola džene, so sas bičhade, gele pale andro kher, arakhle ole sluhas, so sas nasvalo, imar sastes.

O Raj uštavel la vdovakere čhas andral o meriben

11 Pre aver džives džalas o Ježiš andro foros, so pes vičhinel Nain. A džanas leha but leskere učeňika the igen but nipi.
12 Sar doavľa paš e brana le foroskeri, ipen akor ľidžanas avri jekhe mules. Oda sas jekhoro čhavo peskera dakero, savi sas vdova. A džanas laha igen but nipi andral o foros. 13 Sar la dikhľa o Raj, sas leske igen pharo vaš lake a phenďa lake: “Ma rov!” 14 Geľa pašeder, chudňa pes le mochtestar a ola, so ľidžanas le mules, zaačhile. O Ježiš phenďa: “Čhavoreja, tuke phenav, ušči!” 15 O mulo peske bešľa a chudňa te vakerel. A o Ježiš les diňa leskera dake. 16 Akor avľa bari dar pre savorende. Lašarenas le Devles a phenenas: “Baro prorokos uščiľa maškar amende a o Del avľa ke peskere nipi!” 17 Kada hiros pal leste pes rozľigenďa pal caľi Judsko the pal savore fori odarik pašal.

O Jan bičhavel pal o Ježiš

18 Le Janoskere učeňika leske ande o hiros pal oda savoro. O Jan peske vičhinďa duje dženen le učeňikendar
19 a bičhaďa len kijo Ježiš, hoj lestar te phučen: “Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?” 20 Sar avle ola murša ke leste, phende: “O Jan Krsťiťeľ amen bičhaďa pal tu a phenďa, hoj tutar te phučas: ‘Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?’ ” 21 Ipen andre odi ora, sasťarďa but dženen le nasvaľibenendar the avre dukhendar the le nalačhe duchendar a but kore dženenge diňa pale te dikhel. 22 O Ježiš lenge odphenďa: “Džan a phenen le Janoske, so dikhľan the šunďan, hoj o kore dikhen, o bange phiren, o malomocne pes žužaren, o kašuke šunen, o mule uščen andral o meriben a le čorenge pes vakerel o evaňjelium. 23 Bachtalo hin oda manuš, ko na rušel pre ma vaš oda, ko me som!” 24 Sar on odgele, chudňa o Ježiš te vakerel le nipenge pal o Jan: “So geľan te dikhel pre pušťa? E bari čhar sar laha čhalavel e balvaj? 25 Abo, so geľan te dikhel? Manušes urdones andro barikane gada? Se ola, so uren o barikane gada the dživen barikanes, bešen andro palaca. 26 Abo, soske geľan? Te dikhel le prorokos? He, phenav tumenge, mek buter sar prorokos. 27 Bo ov hin oda, pal kaste hin pisimen:‘Me bičhavav mire poslos anglal tu a ov pripravinela prekal tu o drom.’ 28 Bo phenav tumenge, hoj nane bareder prorokos sar o Jan Krsťiťeľ maškar savore nipi, so uľile ( pes narodzinde) le džuvľendar, ale oda, ko hin nekcikneder andro ňeboskero kraľišagos, hino bareder sar ov.” 29 (Sar pes o nipi so šunenas le Jan the o colňika, dine te bolel leskere boľipnaha, akor peske pridžanle, hoj o Del hino čačipnaskero. 30 Ale o farizeja the o zakoňika na priile le Devleskero planos oleha, hoj pes na dine te bolel le Janostar.) 31 O Ježiš phenďa: “Ke kaste pripodobňinava adadživeskere manušen? Pre kaste maren? 32 Hine sar ola čhavore, so bešen pro dvori a vičhinen pre peste: ‘Bašavahas tumenge, ale na khelenas! Giľavahas andre žaľa sar upral o mulo, ale na rovenas! ’ 33 Bo avľa o Jan Krsťiťeľ, savo na chalas maro, aňi na pijelas mol a phenen: ‘Hin andre leste nalačho duchos!’ 34 Avľa o Čhavo le manušeskero, savo chalas the pijelas a phenen: ‘Dikhen pre kada manuš, ajso chavačis the pijakos! Ľikerel pes le binošnenca the le colňikenca!’ 35 Ale le Devleskero goďaveripen pes presikavel sar čačipen oleha, so kerel.”

O Ježiš andro kher ko farizejis

36 A varesavo farizejis les vičhinďa ke peste te chal. O Ježiš geľa andro leskero kher a bešľa peske pal o skamind.
37 No andre oda foros sas varesavi binošno džuvľi. Sar pes došunďa, hoj bešel andre le farizejiskero kher, anďa peha jekh caklocis igen dragano oľejos. 38 Bešľa peske palunestar paš leskere pindre, rovelas a chudňa leske te cinďarel le apsenca o pindre a khoselas len le balenca. Čumidelas leske o pindre a makhelas le sagošne oľejoha. 39 Sar kada dikhľa o farizejis, so les vičhinďa ke peste, phenďa peske: “Te ov uľahas prorokos, džanľahas, ko hin kadi džuvľi so pes lestar chudel, bo oj hiňi binošni.” 40 O Ježiš leske odphenďa: “Šimon, kamav tuke vareso te phenel.” Ov phenďa: “Učiťeľina, phen!” 41 “Jekhe manušeske, so del kečen, kamenas love duj džene. Jekh leske kamelas pandž šel (500) rupune a dujto penda (50). 42 Na sas len sar te del pale a ov odmukľa sodujdženenge. Phen mange, hoj ko kale dujendar les buter kamela?” 43 O Šimon odphenďa: “Gondoľinav mange, hoj oda, kaske buter odmukľa.” O Ježiš leske phenďa: “Mište rozsudzinďal.” 44 Visarďa pes kije džuvľi a phenďa le Šimonoske: “Dikhes kala džuvľa? Avľom andre tiro kher a na diňal man paňi pro pindre, ale oj mange o pindre peskere apsenca cinďarďa a peskere balenca len khosľa; 45 tu man na čumidňal, ale oj mange na preačhiľa te čumidel o pindre kanastar avľom andre; 46 o šero mange na makhľal le oľejoha, ale oj mange makhľa o pindre le sagošne oľejoha. 47 Vaš oda tuke phenav, odmukel pes lake savore bini, bo but kamelas. Oda, kaske pes frima odmukel, frima kamel.” 48 A phenďa lake: “Odmukel pes tuke o bini.” 49 Ola džene, so leha bešenas jekhetane paš o skamind, chudle andre peste te vakerel: “Ko hin kada, hoj the o bini odmukel?” 50 A o Ježiš phenďa la džuvľake: “Tiro pačaben tut zachraňinďa. Dža andro smirom!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk