Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

6. kapitola

O Ježiš hin o Raj upral o sombat

1 Jekhvar sombatone sar o Ježiš džalas prekal e maľa kaj sas sadzimen, leskere učeňika čhingerenas o klasi, pučinenas len andro vasta a chanas.
2 Akor lenge varesave džene le farizejendar phende: “Soske keren oda, so našči keren sombatone?” 3 O Ježiš lenge phenďa: “Mek šoha ( ňikda) na genďan so kerďa o David? Sar sas bokhalo, ov the leskere manuša? 4 Akor sar geľa andro Devleskero kher, iľa o sentne mare a chalas a diňa the peskere manušen, the te ola mare našči chalas ňiko aver, ča o rašaja.” 5 A phenďa lenge: “O Čhavo le manušeskero hin o Raj the upral o sombat.”

O Ježiš sasťarel sombatone

6 Jekhvar pre aver sombat geľa andre sinagoga a sikavelas. A sas ode jekh manuš, so leskero čačo vast sas ňevladno.
7 O zakoňika the o farizeja užarenas, či les sasťarela avri sombatone, hoj len te avel vareso, soha les šaj dena andre. 8 O Ježiš džanelas so gondoľinen, no the avke phenďa le manušeske saves sas ňevladno vast: “Ušči a ačh kade maškaral!” Ov uščiľa a ačhelas. 9 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Phučav tumendar: či šaj sombatone mište te kerel, vaj namište te kerel? O dživipen te zachraňinel, či te murdarel?” 10 Dikhľa pašal peste pre savoredžene a phenďa le manušeske: “Hazde o vast!” Ov hazdňa a leskero vast sas pale sasto, avke sar the oka. 11 Avľa andre lende bari choľi a vakerenas maškar peste, so šaj kerdehas le Ježišoske.

O Ježiš peske kidel avri le dešuduje apoštolen

12 Andre ola dživesa pes geľa o Ježiš pro verchos te modľinel a sas ode caľi rat andre modľitba.
13 Sar vidňisaľiľa, vičhinďa peske le učeňiken a kidňa peske lendar avri dešudujen, saven diňa nav the apoštola. Oda sas kala: 14 O Šimon (saveske diňa nav the Peter) a the leskero phral o Andrej, o Jakob, o Jan, o Filip, o Bartolomej, 15 o Matuš, o Tomaš, o Jakob le Alfeoskero the o Šimon (so les vičhinenas Zelota), 16 o Juda le Jakoboskero - the o Judaš Iškarijotsko, so les zradzinďa.

O Ježiš sikavel the sasťarel

17 Sar lenca geľa tele, zaačhiľa pro rovno than. A sas leha igen but leskere učeňika the igen but nipi andral caľi Judsko the andral o Jeruzalem the andral e Tirsko the Sidonsko phuv pašal o moros.
18 Avenas pal leste, hoj les te šunen a hoj te sasťon avri andral peskere nasvaľibena. A ola, so len trapinenas o nalačhe duchi, sas sasťarde avri. 19 Savore nipi pes lestar kamenas te chudel, bo avelas lestar avri e zor, so savoren sasťarelas.

Ko hin bachtalo a kaske vigos

20 Ov dikhľa pre peskere učeňika a vakerelas: “Bachtale hine o čore, bo tumaro hin o kraľišagos le Devleskero!
21 Bachtale hin ola, so hine akana bokhale, bo avena čaľarde! Bachtale hine ola, so akana roven, bo paľis asana! 22 Bachtale avena, te tumen o nipi našči avri ačhena, te tumen čhivena avri a anena pre ladž a odčhivena tumaro nav sar nalačho, vaš o Čhavo le manušeskero. 23 Radisaľon andre oda džives a khelen, bo andro ňebos tumen užarel baro počiňiben. Se the lengere dada avke kerenas le prorokenge! 24 Ale vigos tumenge, barvale, bo tumen imar akana iľan tumaro radišagos! 25 Vigos tumenge, so san akana čaľarde, bo avena bokhale! Vigos tumenge, so akana asan, bo avena andre žaľa a rovena! 26 Vigos tumenge, te pal tumende savore nipi mište vakerena, bo ipen avke kerenas lengere dada le falošne prorokenca!”

O kamiben the kijo ňeprijaťeľa

27 “Ale tumenge, so man šunen, phenav: kamen tumare ňeprijaťeľen, keren lačhipen olenge, so tumen našči avri ačhen,
28 žehňinen olenge, so tumen košen a modľinen tumen vaš ola, so tumen tele dikhen. 29 Oleske, ko tut demel pal jekh čham, sikav the dujto a oleske so tutar lel o gerekos, de the o gada. 30 De sakones, ko tutar mangel. A ma mang pale olestar, ko lel vareso tirestar. 31 Avke sar kamen, hoj o nipi tumenge te keren, keren the tumen lenge. 32 Te kamen ča olen, so tumen kamen, savo počiňiben vaš oda užaren? Se the o binošne kamen olen, so len kamen. 33 A te keren o lačhipen ča olenge, so tumenge keren lačhipen, savo počiňiben vaš oda užaren? Se the o binošne oda keren. 34 Te dena kečen ča olen so džanen, hoj tumenge dena pale, savo počiňiben vaš oda užaren? Se the o binošne den kečen, hoj oda te dochuden pale. 35 Ale kamen olen, so pre tumende džan, keren o lačhipen, den kečen a ma užaren pale. Avke ela tumaro počiňiben baro a avena o čhave le Nekbaredereskere, bo ov hino lačho the ko nalačhe the ke ola, so leske na paľikeren. 36 Vaš oda aven lačhejileskere, avke sar tumaro Dad hino lačhejileskero. 37 Ma sudzinen a na avena sudzimen! Ma odsudzinen a na avena odsudzimen! Odmuken a ela tumenge odmuklo. 38 Den a ela tumenge dino a thovela pes andre tumari brekh pherdo mira, razimen avri, zaispidňi andre a pherarďi, bo sava miraha merines, ajsaha tuke ela merimen.”

O stromos pes prindžarel pal o uľipen

39 Phenďa lenge the podobenstvo: “Či šaj ľidžal o koro le kores? Či na perena sodujdžene andre chev?
40 Oda ko sikľol, nane bareder sar oda, ko les sikavel, ale sako, ko hin avrisikado ela ajso, sar oda ko les sikavel. 41 Soske dikhes o šmecos andre jakh tire phraleske a andre tiri jakh o kašt na dikhes? 42 Abo, sar šaj phenes tire phraleske: ‘Phrala, de hoj tuke te lav avri o šmecos andral e jakh,’ ale oda kašt, so hin andre tiri jakh, na dikhes? Tu dujemujengero! Ešeb le avri o kašt andral tiri jakh a paľis šaj les avri o šmecos andral e jakh tire phraleske. 43 Bo o lačho stromos na anel nalačho ovocje a o nalačho stromos na anel lačho ovocje. 44 Bo dojekh stromos pes prindžarel pal o ovocje. Se andral o kandre ( o kraki) na obkiden o figi, aňi andral o koľaka na obkiden o hroznos. 45 O lačho manuš lel andral peskero lačho barvaľipen avri o lačhe veci a o nalačho manuš andral peskero nalačho barvaľipen lel avri o nalačhe veci. Bo soha hin pherardo o jilo, oda o muj vakerel.”

Pal o duj khera

46 “So man vičhinen: ‘Rajeja, Rajeja,’ ale na keren oda, so phenav?
47 Sikavava tumenge pre kaste marel sako, ko avel ke ma, šunel mire lava a kerel len. 48 Oda manuš hino sar oda, so ačhavelas peskero kher. Kopaľinelas a geľa but tele andre phuv a thoďa o zaklados pre skala. Sar avľa o baro brišind a demaďa baro paňi pre oda kher, na čhalaďa leha, bo sas mište zathodo pre skala. 49 Ale oda, ko šunďa a na kerďa, hino sar oda manuš, so ačhaďa peskero kher pre phuv bi o zaklados. Avľa o baro paňi a demaďa pre oda kher a takoj pes oda kher rozpeľa a peľa igen bares.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk