Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

5. kapitola

O Raj sikavel paš o moros

1 Jekhvar, sar o Ježiš ačhelas paš o Galilejsko moros, ispidenas pes pre leste o nipi, hoj te šunen le Devleskero lav.
2 Akor dikhľa paš o brehos te ačhel duj loďki; o ribara andral avle avri, hoj te rajbinen o siti. 3 O Ježiš geľa andre jekh ole loďendar - so sas le Šimonoskeri - a mangľa les, hoj te džal sikra dureder la phuvatar. Bešľa peske a sikavelas le nipen andral e loďa. 4 Sar dovakerďa, phenďa le Šimonoske: “Dža la loďaha dureder andro bareder paňi a čhiven o siti, hoj te chuden le riben.” 5 O Šimon leske odphenďa: “Rajeja, calo rat kerahas buči a ňič na chudňam, ale pre tiro lav čhivava e sita.” 6 Soča ada kerde, takoj chudle ajci ribi, hoj až e sita lenge čhinďolas. 7 A vičhinde le vasteha ole dženen, so sas pre oki loďka, hoj lenge te aven te pomožinel. On avle a pherarde soduj loďki avke, hoj až tasľonas. 8 Sar oda dikhľa o Šimon Peter, peľa tel o pindre le Ježišoske a phenďa: “Dža mandar het, Rajeja, bo me som binošno manuš!” 9 Bo ov the okla džene igen predaranďile olestar, keci ribi chudle. 10 A daranďile the o Jakob le Janoha, le Zebedeoskere čhave, save kerenas buči jekhetane le Šimonoha. A o Ježiš phenďa le Šimonoske: “Ma dara tut, akanastar chudeha le manušen!” 11 A sar pricirdle o loďki kije phuv, omukle savoro a gele pal leste.

O malomocno manuš

12 Sar sas o Ježiš andre varesavo foros, ačhiľa pes, hoj sas ode varesavo malomocno murš. A sar dikhľa le Ježiš, peľa anglal leste pro muj a mangelas les: “Rajeja, te kamňalas, šaj man sasťares.”
13 O Ježiš nacirdňa o vast, chudňa pes lestar a phenďa: “Kamav, av sasto!” A takoj sas žužo andral o malomocenstvo. 14 O Ježiš leske prikazinďa: “Ma phen oda ňikaske avri, ale dža, sikav tut le rašaske a obetin avke, sar oda phenďa o Mojžiš, bo žužiľal avri andral o malomocenstvo, hoj on olestar te džanen.” 15 Ale o hiros pal leste pes furt dureder rozľidžalas. But nipi pes zdžanas, hoj les te šunen a hoj len te sasťarel le nasvaľibenendar. 16 Ale ov džalas pre pušťa korkoro, hoj pes ode te modľinel.

O Ježiš sasťarel le banges

17 Andre jekh ole dživesendar pes ačhiľa, hoj sikavelas a bešenas ode but farizeja the le zakonoskere učiťeľa. On avle andral savore gavora andral e Galileja the andral e Judsko the andral o Jeruzalem. A le Rajeskeri zor sas leha, hoj len te sasťarel.
18 Andre oda avle ode murša so ľidžanas pro haďos jekhe manušes, so sas bango. A rodenas drom sar les te dochudel andro kher a te thovel les anglo Ježiš. 19 No vaš oda, hoj ode sas but nipi, na sas len khatar te džal andre. Gele upre pro kher a mukle les tele le haďoha prekal o pados, maškaral, ode kaj sas o Ježiš. 20 Sar dikhľa o Ježiš lengero pačaben, phenďa o Ježiš le bangeske: “Manušeja, odmukle tuke hin o bini.” 21 O zakoňika the o farizeja chudle te gondoľinel a phenenas peske: “Ko hin kada manuš, hoj pes kavke ruhinel! Ňiko našči odmukel o bini, ča jekh o Del!” 22 Ale o Ježiš prindžarďa so peske gondoľinen a phenďa lenge: “So oda gondoľinen andre tumare jile? 23 So hin lokeder te phenel: ‘Odmukle tuke hin o bini,’ či te phenel: ‘Ušči a dža’? 24 Ale vaš oda, hoj te džanen, hoj le Čhas le Manušeskeres hin pravos the zor te odmukel pre phuv o bini” - phenďa le bangeske: “Tuke phenav: ušči, le tuke tiro haďos a dža khere!” 25 Ov takoj anglal lende uščiľa, iľa oda pre soste pašľolas, geľa khere a lašarelas le Devles. 26 Akor pes savoredžene chudle te čudaľinel a lašarenas le Devles. Avľa pre lende e dar a phenenas: “Adadžives dikhľam oda, so mek šoha ( ňikda) na dikhľam.”

O Raj vičhinel le Matuš

27 Paľis sar geľa odarik avri, dikhľa jekhe colňikos, so pes vičhinelas Levi, te bešel pre colňica a phenďa leske: “Av pal ma!”
28 Ov uščiľa, omukľa savoro a geľa pal leste. 29 O Levi leske presikaďa andre peskero kher bari pačiv. A sas ode pherdo colňika the aver džene so lenca bešenas paš o skamind. 30 O farizeja the lengere zakoňika dudrinenas pre leskere učeňika a phenenas: “Soske chan le colňikenca the le binošnenca?” 31 O Ježiš lenge odphenďa: “Le sastenge na kampel doktoris, ale le nasvalenge. 32 Na avľom te vičhinel le čačipnaskeren, ale le binošnen, hoj pes te visaren le binendar.”

E nevi mol andre nevi gone

33 On leske phende: “Soske pes le Janoskere učeňika furt poscinen the modľinen, the le farizejengere avke keren, ale tire chan the pijen?”
34 Ov lenge phenďa: “Či šaj phenen le hoscenge pro bijav, hoj pes te poscinen, medik hino lenca o terno? 35 Ale avena o dživesa sar lendar ela o terno ilo het a andre ola dživesa pes poscinena.” 36 A phenďa lenge the kada podobenstvo: “Se ňiko na odčhinel kotor le neve pochtanestar, hoj leha te zasivel andre o purane gada, bo čhingerela o neve gada a o nevo pochtan pro purano aňi na pasinela. 37 Aňi ňiko na čhivel e nevi mol andro purane cipune gone, bo e nevi mol čhingerela e cipa a čuľola avri a o gone čhinďona. 38 Ale e nevi mol pes čhivel andro neve gone. [A avke pes na musarel aňi e mol, aňi o gone.] 39 A sako, ko pijel e puraňi, na kamel e nevi, bo phenel peske: ‘E puraňi hiňi feder.’ ”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk