Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

24. kapitola

O Ježiš uščel andral o meriben

1 No paľis, ešebno džives andro kurko, sig tosara mek sar sas rat, avle o džuvľa kijo hrobos a anenas o sagošne veci, save pripravinde.
2 A arakhle o bar odcirdlo pašal o hrobos. 3 Sar gele andre, na arakhle o ťelos le Rajeskero le Ježišoskero. 4 On na džanenas so peske pal oda te gondoľinel. Jekhvareste ačhile paš lende duj murša andro igen jagale gada. 5 O džuvľa daranďile a banďarde o šere tele kije phuv. Ale ola murša lenge phende: “Soske roden le džides maškar o mule? 6 Nane kade, ov uščiľa andral o meriben. Ma bisteren pre oda, so tumenge phenelas, sar mek sas andre Galileja: 7 ‘O Čhavo le manušeskero mušinel te el dino andro vasta le binošne manušenge; mušinel te el ukrižimen a pro trito džives te uščel andral o meriben.’ ” 8 Akor lenge avľa pre goďi leskere lava. 9 Sar gele pale pašal o hrobos, phende savoro le dešujekh dženenge the savorenge oklenge. 10 Oda sas e Maria Magdalena, e Johanna, e Maria le Jakoboskeri the mek okla lenca, so ada vakerenas le apoštolenge. 11 Ale le apoštolenge pes dičholas lengere lava sar diliňipen; na pačanas lenge. 12 Ale o Peter uščiľa a denašelas kijo hrobos. Sar banďiľa andre, dikhľa ode ča o lepedi. Geľa het a čudaľinelas pes oleske so oda pes ačhiľa.

Pro drom andro foros Emaus

13 Andre oda džives džanas duj džene lendar andro foros so pes vičhinel Emaus. Oda foros hino le Jeruzalemostar vaj dešujekh kilometri dureder.
14 On peske vakerenas pal savoreste so pes ačhiľa. 15 Andre oda, sar peske on vakerenas a phučenas jekh avrestar, avľa o Ježiš paš lende a džalas lenca. 16 Ale on les na prindžarde, bo na sas lenge oda mek dino. 17 A phenďa lenge: “Pal soste tumenge vakeren le dromeha?” A on pharipnaha zaačhile. 18 Jekh lendar, so pes vičhinelas Kleofaš, leske phenďa: “So, dural aves, hoj ča tu korkoro na džanes so pes andre kala dživesa ačhiľa andro Jeruzalem?” 19 Ov lendar phučľa: “A so?” On leske phende: “Oda, so pes ačhiľa le Ježišoha andral o Nazaret, savo sas prorokos a sas zoralo andre oda so kerelas the vakerelas anglo Del a the anglo savore manuša. 20 Les o nekbareder rašaja the amare anglune murša dine te odsudzinel pro meriben a ukrižinde les. 21 A amen pes zmukahas pre leste, hoj ov hin oda so avľa te zachraňinel le Izrael. A oda imar hin trito džives sar pes kada savoro ačhiľa. 22 Ale the varesave amare džuvľa phende vareso, soske pes amen igen čudaľinahas. Sig tosara gele paš o hrobos 23 a na arakhle leskero ťelos. Avle a vakerenas hoj dikhle le aňjelen a on lenge phende, hoj dživel. 24 Paľis gele varesave džene amarendar kijo hrobos a arakhle savoro avke, sar phende ola džuvľa. Ale les na dikhle.” 25 A o Ježiš lenge phenďa: “Tumen nagoďaver manušale, so polokes pačan andro jile savoreske, so vakerenas o proroka! 26 Či na mušinďa o Kristus kada savoro te precerpinel a avke te džal andre peskeri slava?” 27 A chudňa lenge te sikavel andral o Mojžiš the andral savore proroka, kaj všadzik hin pal leste pisimen. 28 Avke doavle paš oda foros andre savo džanas. No, o Ježiš pes kerelas hoj džala dureder. 29 Ale on les mangle: “Ačh amenca, bo imar zaračol a maj ela kaľipen!” Avke geľa andre a ačhiľa lenca. 30 Sar peske lenca bešľa paš o skamind, iľa o maro a paľikerelas, phagerelas a podelas lenge. 31 Andre oda pes lenge phundrade o jakha a on les prindžarde, ale ov lendar našľiľa. 32 Akor phende jekh avreske: “Či na labonas andre amende amare jile, sar amenge pal o drom vakerelas a delas amenge te achaľol o lava le Mojžišoskere the le prorokengere?” 33 A takoj uščile a gele pale andro Jeruzalem. A arakhle ole dešujekh dženen jekhetane a the olen so sas lenca, 34 so phenenas, hoj o Raj čačes uščiľa a hoj pes sikaďa le Šimonoske. 35 A the on vakerenas pal oda so pes lenge pro drom ačhiľa a sar les prindžarde paš oda sar phagerelas o maro.

O Raj pes sikavel maškar lende

36 Sar pal oda vakerenas o Ježiš korkoro ačhiľa maškar lende a phenďa lenge: “Smirom tumenge!”
37 Ale on igen predaranďile, bo gondoľinenas peske hoj dikhen le duchos. 38 Ov lenge phenďa: “Soske predaranďiľan a soske aven andre tumare jile ajse gondoľišagi? 39 Dikhen mire vasta the mire pindre, hoj oda som me! Chuden tumen mandar a dikhen, bo le duchos nane ťelos the kokala a sar dikhen, man hin.” 40 Sar oda phenďa, sikaďa lenge o vasta the o pindre. 41 A sar peske mek andre oda baro radišagos našči dopačanas a čudaľinenas pes, phenďa lenge: “Nane tumen ade vareso te chal?” 42 On leske podine kotor peki riba. 43 Ov iľa a anglal lende chaľa. 44 Phenďa lenge: “Kada hin mire lava, so tumenge vakeravas mek sar somas tumenca, hoj pes mušinel te ačhel savoro so hin pal ma pisimen andro Mojžišoskero zakonos, andro proroka the andro žalmi.” 45 Akor phundraďa lengeri goďi, hoj te achaľon le Devleskere laveske. 46 Phenďa lenge: “Avke hin pisimen: o Kristus mušinďa te cerpinel a pro trito džives te uščel andral o meriben 47 a mušinel pes te vakerel andre leskero nav, hoj pes o manuša andral savore narodi te visaren le binendar a te odmukel pes lenge o bini. A chudela pes oda te vakerel andral o Jeruzalem. 48 A tumen san ola, so vakerena pal oda, so dikhľan. 49 Dikh, me tumenge bičhavava oda daros pal savo miro Dad phenďa, hoj tumen dela, ale tumen ačhen andro foros Jeruzalem, medik na avena urde andre zor uprunestar.”

O Ježiš ilo upre andro ňebos

50 Paľis len iľa avri, dži andre Betanija a hazdňa peskere vasta a diňa len o požehnaňje.
51 Sar oda kerelas, geľa lendar sikra dureder a sas ilo upre andro ňebos. 52 On banďile anglal leste a avle pale andro Jeruzalem bare radišagoha. 53 A sas calo časos ( ideos) andro chramos a lašarenas the bararenas le Devles.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk