Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

23. kapitola

O Raj anglo Pilat

1 Pre oda uščile savoredžene a ľigende les kijo Pilat.
2 Chudle pre leste te vakerel: “Kales arakhľam sar previsarelas amaro narodos! Na domukelas te del le Cisariske o daňe a phenelas pal peste, hoj ov hin o Kristus, o kraľis!” 3 O Pilat lestar phučľa: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” O Ježiš leske odphenďa: “Tu mište phenes.” 4 Akor o Pilat phenďa le nekbaredere rašajenge the le nipenge: “Pre kada manuš na arakhav ňisavi vina.” 5 Ale on pre leste ispidenas a phenenas: “Marel upre le manušen sar sikavel pal caľi Judsko! Chudňa andral e Galileja a avľa dži kade!”

O Ježiš anglo Herodes

6 Sar oda o Pilat šunďa, phučľa: “Hino kada manuš andral e Galileja?”
7 Sar pes dodžanľa, hoj patrinel tel e autorita le Herodesiske, bičhaďa les kijo Herodes, bo ov sas andre ola dživesa thiš andro Jeruzalem. 8 Sar o Herodes dikhľa le Ježiš igen radisaľiľa, bo imar čirlastar les kamelas te dikhel. Bo but pal leste šunelas a užarelas hoj les dikhela te kerel varesavo zazrakos. 9 Phučelas lestar but veci, ale o Ježiš leske ňič na odphenďa. 10 Ačhenas ode o nekbareder rašaja the o zakoňika a igen pre leste vakerenas. 11 O Herodes peskere slugaďenca kerďa leha igen namište, anďa les pro asaben, urďa les andro šukar gada a bičhaďa les pale kijo Pilat. 12 O Pilat the o Herodes sas peha ole dživesestar lačhe, bo angle oda pes našči avri ačhenas.

O Ježiš pale anglo Pilat

13 O Pilat peske vičhinďa le nekbareder rašajen, le anglune muršen the le nipen
14 a phenďa lenge: “Anďan mange kale manušes a phenďan, hoj marel upre le manušen. Me lestar phučavas anglal tumende a na arakhľom pre kada manuš ňisavi ajsi vina, sar tumen pre leste vakeren. 15 Ale aňi o Herodes na arakhľa pre leste ňič, vaš oda amenge les bičhaďa pale. Dikhen, na kerďa ňič vaš soske mušinďahas te merel! 16 Dava les te marel a premukava les!” 17 [Bo pre oda inepos lenge mušinelas furt te premukel jekhe bertenošis.] 18 Ale on savoredžene vriskinde: “Kales murdar a muk amenge le Barabaš!” 19 Ov sas zaphandlo andre bertena vaš oda, hoj kerďa andro foros varesavi vzbura a the murdarďa. 20 Akor pale ke lende prevakerďa o Pilat, bo kamelas te premukel le Ježiš. 21 Ale on pale vriskinenas: “Ukrižin! Ukrižin les!” 22 O Pilat lenge tritovar phenďa: “Ale so ajso nalačho kerďa? Na arakhľom pre leste ňič, vaš soske mušinďahas te merel! Dava les te marel a premukava les!” 23 Ale on pre leste ispidenas bara vikaha a mangenas, hoj les te del te ukrižinel. Lengeri vika ňerinďa ( zviťazinďa). 24 Akor kerďa o Pilat avke, sar peske mangenas. 25 Premukľa oles, so sas phandlo andre bertena vaš e vzbura the vaš oda, hoj murdarďa, bo les peske mangenas. A le Ježiš diňa hoj leha te keren avke sar on kamenas.

Ľidžan le Ježiš te ukrižinel

26 Sar imar les ľidžanas, ačhade varesave Šimon Cirenejsko sar avelas pal e maľa a thode pre leste o kerestos, hoj les te ľidžal pal o Ježiš.
27 Džanas pal leste igen but nipi the džuvľija so rovenas a hikinenas upral leste. 28 O Ježiš pes visarďa ke lende a phenďa: “Čhajale Jeruzalemoskere, ma roven upral ma, ale roven korkore upral peste the upral tumare čhave. 29 Bo dikh, aven ajse dživesa, sar phenena: ‘Bachtale ola, so len našči el čhave; ola džuvľa, so na ločhile ( na pašľile tele); ola džuvľa, so na denas te pijel le čhavoren!’ 30 Akor phenena le verchenge: ‘Peren pre amende!’ a le brehenge: ‘Učaren amen andre!’ 31 Bo te kada keren le saste stromoha, ta so kerena le šuke stromoha?” 32 A ľidžanas leha the avre duje živaňen, hoj len jekhetane leha te murdaren.

Le Ježiš ukrižinen

33 Sar avle pre oda than, so pes vičhinel Lebka, ode les ukrižinde a the ole živaňen leha - jekhes pal e čači a dujtones pal e baľogňi sera.
34 O Ježiš phenďa: “Dado, odmuk lenge, bo na džanen, so keren!” Paľis peske rozulade leskere gada a losinde vaše. 35 O manuša ačhenas a dikhenas. Asanas lestar a lenca asanas the o anglune murša a phenenas: “Avrenge pomožinelas! Mi pomožinel the peske, te ov hin o Kristus, oda avrikidlo le Devleskero!” 36 The o slugaďa lestar asanas, avenas a podenas leske šut 37 a phenenas: “Te sal tu oda Židoviko kraľis, zachraňin tut!” 38 Upral leste sas pisimen grecki, laťinski the hebrejski: “Kada hin le Židengero kraľis!” 39 Jekh olendar, so leha sas ukrižimen, vakerelas pre leste: “Či na sal tu o Kristus? Pomožin tuke the amenge!” 40 Ale oka dujto leske zoraha priphenďa: “Mek aňi akana tut na daras le Devlestar? Se the tu sal avke odsudzimen! 41 Amen čačipnaha chudňam oda so peske zaslužinďam, vaš oda so kerahas, ale ov na kerďa ňič nalačho!” 42 A phenďa le Ježišoske: “Gondoľin pre ma, Rajeja, sar aveha andre tiro kraľišagos.” 43 O Ježiš leske phenďa: “Čačipen tuke phenav, adadžives aveha manca andro rajos.”

Le Ježišoskero meriben

44 Sas vaj dešuduj ori pro dilos a avľa o kaľipen pre caľi phuv a ľikerelas dži trin ori.
45 O kham kaľiľa andre a o pochtan, so sas figimen andro chramos, phariľa pro jepaš. 46 O Ježiš vriskinďa zorale hangoha: “Dado, andre tire vasta dav mire duchos!” A sar oda phenďa, muľa. 47 Sar dikhľa o veliťeľis upral o šel slugaďa so pes ačhiľa, lašarelas le Devles a phenďa: “Kada manuš sas čačes čačipnaskero!” 48 Savore nipi pes ode zgele, sar pro ďivadlos, hoj te dikhen so pes ode ačhel. Sar oda dikhle, marenas pes andre brekh ( andro čuča) a gele het. 49 Savore le Ježišoskere prindžarutne ačhenas dural. A dikhenas pre oda the o džuvľa so pal leste džanas andral e Galileja.

Parunen le Ježiš

50 Sas jekh manuš andral e Bari rada so pes vičhinelas Jozef. Ov sas lačho the čačipnaskero manuš
51 a užarelas o kraľišagos le Devleskero. Sas andral e Judsko foros Arimatija. Ov na diňa čačipen la Bara radake, aňi oleske so kerde. 52 Avľa kijo Pilat a mangľa peske le Ježišoskero ťelos. 53 Sar les iľa tele, zapačarďa les andre lepeda a thoďa andro hrobos so sas avri kerdo andre skala, andre savo mek šoha ( ňikda) ňiko na pašľolas. 54 Sas paraščuvin a imar avelas o sombat. 55 Džanas pal leste the o džuvľa so avle le Ježišoha andral e Galileja. Dikhle o hrobos the oda, sar ode sas thodo leskero ťelos. 56 Paľis gele pale a pripravinde o sagošne olejis the o sagošne makhibena. Ale prekal o sombat odpočovinenas, avke sar hin o zakonos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk