Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

E čori vdova čhivel savoro

1 O Ježiš pes zadikhľa sar o barvale denas o love andre le chramoskeri pokladňica.
2 Dikhľa the varesava igen čora vdova sar ode čhiďa duj churde love. 3 A phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj kadi čori vdova čhiďa buter, sar savore. 4 Bo kala savore denas olestar so lenge ačhelas, ale oj čhiďa peskere čoripnastar savoro so la sas pro dživipen.”

O chramos ela tele čhido

5 Sar varesave vakerenas pal o chramos, hoj sar hino avrišukaľardo šukare barenca the ole darenca, so dine o manuša prekal o Del, phenďa:
6 “Avena dživesa, sar olestar, so akana dikhen, na ačhela bar pre bareste. Sa ela tele čhido.”

So ela pro koňec sveta

7 Phučle lestar: “Učiťeľina, kana oda ela? Pal soste prindžaraha, hoj pes oda imar ačhel?”
8 Ov phenďa: “Merkinen, hoj tumen vareko te na klaminel. Bo ena but ajse, so avena andre miro nav a phenena: ‘Me som o Kristus,’ the: ‘Odi ora imar hin pašes.’ Ma džan pal lende! 9 Sar šunena pal o maribena the pal oda, hoj o manuša anen nasmirom, ma predaran! Bo oda pes mušinel ešeb te ačhel, ale na ela takoj o koňec.” 10 Akor lenge vakerelas: “Bo o narodos džala pro narodos a o kraľišagos pro kraľišagos, 11 pre varesave thana e phuv igen razisaľola a ela bari bokh the nasvaľibena. Sikavena pes ajse veci savendar pes o nipi darana, the bare znameňja andral o ňebos. 12 Ale mek angle oda savoreste thovena pre tumende peskere vasta a džana pre tumende. Dena tumen andro sinagogi the andro berteni a ľidžana tumen anglo kraľa the anglo vladara, vaš miro nav. 13 Oda pes tumenge ačhela vaš oda, hoj te den o sveďectvo. 14 Len tumenge andro jile oda, hoj tumen anglal te na trapinen so phenena pre peskeri obrana, 15 bo me tumen dava ajse lava the goďi, pre save ňiko našči odphenela pale a aňi našči obačhela ňiko olendar, so pre tumende džana. 16 No, dena tumen andre the tumare daja-dada the o phrala the e famelija the o kamarata - a varekas tumendar the murdarena. 17 Savore džene tumen našči avri ačhena vaš miro nav. 18 Ale mek aňi jekh bal pal o šero tumenge na našľola. 19 Te ľikerena avri, chudena o dživipen. 20 Sar dikhena hoj o Jeruzalem zaile o slugaďa, akor džanena hoj avľa odi ora, hoj les rozmarna a ela tele čhido. 21 Akor ola, so ena andre Judsko, mi denašen andro veša. Ola, so ena andro Jeruzalem, mi džan odarik het a ola, so ena pro maľi te na džan andro foros. 22 Bo oda ena o dživesa sar o Del marla le Izrael, hoj pes te ačhel savoro, so hin pisimen. 23 Ale andre ola dživesa ela vigos le khabňenge the ole džuvľenge so den te pijel le čhavoren. Bo ela baro pharipen pre phuv a e choľi ela pre kala nipi. 24 Murdarena len le šabľenca; phandena len andre a ľidžana len maškar savore narodi. A pal o Jeruzalem phirena o nažidi, medik pes na pherarela lengero časos ( ideos). 25 O znameňja ena pro kham, pro čhon the pro čercheňa. O narodi pre phuv ena andre dar a na džanena so te kerel, sar hučinela o moros the o vlni. 26 O nipi merena daratar olestar, sar užarena so pes ačhela pro svetos, bo o ňeboskere zora peha čhalavena. 27 Akor dikhena le Čhas le manušeskeres te avel andre chmara, andre bari zor the andro baro šukariben. 28 Sar pes oda chudela te ačhel, rovňaren tumen avri a hazden upre o šere, bo pašes hin tumaro spaseňie.” 29 Phenďa lenge the podobenstvo: “Dikhen pro figovňikos the pre savore stromi! 30 Sar dikhen hoj imar aven avri o prajti, korkore pestar džanen, hoj o ňilaj hino pašes. 31 Avke the tumen, sar dikhena hoj pes oda savoro ačhel, džanen hoj pašes hin o kraľišagos le Devleskero. 32 Čačipen tumenge phenav, hoj kada pokoleňie na predžala, medik pes kada savoro na ačhela. 33 O ňebos the e phuv našľona, ale mire lava šoha ( ňikda) na našľona. 34 Merkinen pre tumende, hoj te na gondoľinen andro jile ča pal o but chaben the pijiben the ča pal o starišagos pal kada dživipen - a jekhvareste pre tumende avľahas oda džives. 35 Bo avela jekhvareste pre savore manuša so hine pal calo svetos, avke sar odi sita andre savi pes chuden o čirikle. 36 Vaš oda, ma soven, ale modľinen tumen kijo Del pale a pale, hoj te šaj denašen savorestar so pes majinel te ačhel a hoj te šaj ačhen anglo Čhavo le manušeskero.” 37 Prekal o džives sikavelas andro chramos a rači džalas avri a presovelas pro verchos, so pes vičhinel Olivovo. 38 A savore nipi avenas sig tosara andro chramos, hoj les te šunen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk