Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

20. kapitola

Phučen le Ježišostar pal leskeri zor

1 Andre jekh džives, sar o Ježiš sikavelas andro chramos le manušen a vakerelas lenge o evaňjelium, ačhile paš leste o nekbareder rašaja, o zakoňika the o phuredera le manušengere
2 a phende leske: “Phen amenge, sava zoraha keres kala veci? Ko tut diňa odi autorita?” 3 A ov lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava a odphenen mange. 4 O boľipen le Janoskero sas andral o ňebos, vaj le manušendar?” 5 On gondoľinenas maškar peste: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos,’ phenela amenge: ‘Akor, soske leske na pačanďiľan?’ 6 A te phenaha: ‘Le manušendar’ - savore nipi amen murdarena le barenca, bo on pačan, hoj o Jan sas prorokos.” 7 Avke odphende: “Na džanas khatar leskero boľipen.” 8 O Ježiš lenge phenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava zoraha kada kerav.”

O podobenstvo pal e viňica

9 Chudňa te vakerel le manušenge kada podobenstvo: “Varesavo manuš sadzinďa e viňica, diňa la kečen le chulajenge a geľa het pro but berša.
10 Sar avľa o časos ( ideos), bičhaďa peskere sluhas ke ola chulaja, hoj les te den olestar, so bariľa andre viňica. Ale ola chulaja les marde, bičhade les pale a na dine les ňič. 11 A bičhaďa dujtone sluhas. No the oles marde, ande les avri pre ladž, bičhade les pale a na dine les ňič. 12 Paľis bičhaďa the tritones. Ale on the oles dukhade a čhide les avri. 13 Akor phenďa o raj la viňicakero: ‘So kerava? Bičhavava mire čhas, saves kamav. Sar les dikhena, ladžana pes lestar.’ 14 No sar les dikhle ola chulaja, gondoľinenas maškar peste a phende peske: ‘Leske ačhela savoro. Aven, murdaras les a savoro ela amaro!’ 15 Čhide les avri andral e viňica a murdarde les. No, so lenca kerela o raj la viňicakero? 16 Avela, murdarela kale chulajen a e viňica dela avrenge.”Sar oda šunde, phende: “Te na pes oda ačhel!” 17 Ale ov dikhľa pre lende a phenďa: “Akor soda hin oda, so hin pisimen?‘O murara, so keren o kher, odčhide ipen oda bar, savo pre stavba hino hlavno.’ 18 Sako, ko perela pre oda bar, pes pharavela pro kotora a pre kaste peľahas, oles rozmarela.” 19 O nekbareder rašaja the o zakoňika les kamenas takoj te phandel andre, ale daranas pes le manušendar. Bo prindžarde, hoj pre lende phenďa kada podobenstvo.

Pal o daňe

20 Kamenas les te chudel avri a vaš oda bičhade pre leste le špijonen, so pestar kamukeri kerenas čačipnaskere, hoj les te chuden pro lava a paľis les te den andro vasta the andre zor le vladariske.
21 A phučle lestar: “Učiťeľina, džanas hoj mište vakeres the sikaves a na dikhes pro manuš, ale sikaves le Devleskero drom andro čačipen. 22 Phen amenge, či kampel te počinel le Cisariske o daňe, vaj na?” 23 No o Ježiš predikhľa lengero budžaňďipen a phenďa lenge: “Soske man kamen te chudel pro lav! 24 Sikaven mange o denaris. Kaskero muj the nav upre hin?” On phende: “Le Cisariskero.” 25 O Ježiš lenge phenďa: “Den oda, so hin le Cisariskero, le Cisariske a so hin le Devleskero, le Devleske.” 26 A našči les chudle andro lav anglo manuša. Čudaľinde pes upral oda so lenge odphenďa a imar sas čhit.

Či šaj te uščel andral o meriben

27 Avle ke leste varesave saduceja, so phenen hoj nane čačipen, hoj o manuš šaj uščel andral o meriben. Phučle lestar:
28 “Učiťeľina, o Mojžiš amenge pisinďa: ‘Te merela varekaske o phral a mukela la romňa bi o čhave, mi lel peske leskero phral ola romňa a mi kerel le phraleske čhaven.’ 29 Sas efta phrala. Ešebno iľa romňa, muľa a na sas les čhave. 30 Avke peske iľa ola romňa dujto, ale the ov muľa a na sas les čhave. 31 The trito peske la iľa a avke kerde the savore efta džene, na zamukle čhaven a mule avri. 32 Paľis, sar mule avri savore phrala, muľa the oj. 33 Akor, kaskeri lendar ela romňi sar uščena andral o meriben, te savore efta phrala laha dživenas?” 34 O Ježiš lenge phenďa: “O manuša pre kada svetos, peske len romňen a džan romeste. 35 Ale ola, so šaj dodžana andre aver svetos so avela a ena uštade andral o meriben, imar na lena romňen, aňi na džana romeste. 36 Bo imar aňi našči merena, bo ena sar o aňjela. Ena o čhave le Devleskere, bo ena o čhave so sas uštade andral o meriben. 37 Imar the o Mojžiš sikaďa paš oda krakos, hoj o mule uščen andral o meriben. Bo phenel pal o Raj, hoj hino o Del le Abrahamoskero, o Del le Izakoskero a o Del le Jakoboskero. 38 O Del nane Del le mulenge, ale le džidenge, bo leske sako dživel.” 39 Akor phende varesave džene le zakoňikendar: “Učiťeľina, mište phenďal!” 40 A buter pes lestar imar daranas te phučel.

Pal o čhavo le Davidoskero

41 O Ježiš lenge phenďa: “Sar šaj phenen, hoj o Kristus hino o čhavo le Davidoskero?
42 Se korkoro o David phenel andro žalmi:‘O Raj phenďa mire Rajeske: “Beš tuke pal miri čači sera, 43 medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” ’ 44 Te les o David vičhinel ‘Rajeja’ ta akor, sar šaj avel leskero čhavo?” 45 Sar les savore manuša šunenas, phenďa peskere učeňikenge kada: 46 “Merkinen tumenge pro zakoňika, bo on kamen te phirel andro šukar džinďarde gada a kamen, hoj lenge o nipi andro foros te paľikeren. Kamen anglune thana andro sinagogi a nekfeder thana pro hoscini. 47 On chan avri o khera le vdovenge a narokom pes but modľinen. Vaš oda ena goreder sudzimen!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk