Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Pal o sudcas the pal e vdova

1 O Ježiš lenge phenďa the podobenstvo pre oda, hoj pes kampel furt te mangel a te na omukel pes:
2 “Andre varesavo foros sas jekh sudcas, so pes le Devlestar na daralas a le manušestar na ladžalas. 3 A sas ode andre oda foros the varesavi vdova, savi phirelas ke leste a phenelas: ‘Ruš vaš ma a ker hoj te ňerinav ( te zviťazinav) upral oda so pre ma džal!’ 4 Ov but na kamelas oleha ňič te kerel. Ale paľis peske phenďa: ‘The te man le Devlestar na darav a le manušestar na ladžav, 5 ale vaš oda, hoj man kadi vdova na del smirom, rušava vaš lake, hoj mange kade te na phirel man ajci te diliňarel andre.’ ” 6 O Raj phenďa: “Šunen, so phenďa oda načačipnaskero sudcas! 7 Či o Del na rušela vaš ola, kas peske avri kidňa, so kija leste rat-džives vičhinen? Či len mukela but te užarel? 8 Phenav tumenge, hoj rušela vaš lenge a oda sig. Ale či arakhela o Čhavo le manušeskero o pačaben pre phuv, sar avela?”

Pal o farizejis the pal o colňikos

9 Pre varesave džene, so pačanas andre peste, hoj hine čačipnaskere a oklen na ľikerenas ňisoske, phenďa kada podobenstvo:
10 “Duj murša pes gele upre andro chramos te modľinel. Jekh sas farizejis a dujto sas colňikos. 11 O farizejis peske ačhiľa a kavke pes andre peste modľinelas: ‘Devla, paľikerav tuke, hoj na som ajso sar okla manuša, so čhoren, hine načačipnaskere a keren o lubipen - abo sar the kada colňikos. 12 Poscinav man duvar andro kurko a dav o dešutno andral savoreste, so chudav.’ 13 A o colňikos ačhelas dural a na kamelas mek aňi o jakha te hazdel kijo ňebos, ale pes marelas pal o čuča a phenelas: ‘O, Devla, av ke ma jileskero, bo som binošno!’ 14 Phenav tumenge, hoj ov odgeľa andre peskero kher čačipnaskero a oka na. Bo sako, ko pes upre hazdel, ela tele dikhlo; a ko pes tele dikhel, ela upre hazdlo.”

O Raj vičhinel le čhavoren ke peste

15 Anenas kijo Ježiš the le cikne čhavoren, hoj pre lende te thovel o vasta. Ale sar oda dikhle o učeňika, na domukenas lenge.
16 Ale o Ježiš len vičhinďa ke peste a phenďa: “Domuken le čhavorenge te avel ke ma a ma braňinen lenge, bo ajsengero hin o kraľišagos le Devleskero. 17 Čačipen phenav tumenge: ko na prilela le Devleskero kraľišagos sar čhavoro, šoha ( ňikda) andre na džala.”

O barvalo terno murš

18 Varesavo baro manuš lestar phučľa: “Lačho Učiťeľina, so te kerel hoj te chudav o večno dživipen?”
19 O Ježiš leske phenďa: “Soske man vičhines lačho? Ňiko nane lačho, ča jekh o Del. 20 O prikazaňia džanes: ‘Na murdareha; na kereha lubipen; na čoreha; na garuveha o čačipen andre; ľiker tuke la da the le dades!’ ” 21 Ov odphenďa: “Kada savoro imar mire terňipnastar doľikerav.” 22 Sar oda šunďa o Ježiš, phenďa leske: “Mek jekh veca tuke kampel. Biken savoro so tut hin a rozde le čorenge a ela tut o barvaľipen andro ňebos. Paľis av a phir pal ma!” 23 Ale sar oda šunďa, ačhiľa igen smutno, bo sas igen barvalo. 24 Sar oda dikhľa o Ježiš, phenďa: “Sar phares avena andro kraľišagos le Devleskero ola, so len hin barvaľipen! 25 Bo lokeder hin la ťavake te predžal prekal e suvakeri chev, sar le barvaleske andro Devleskero kraľišagos.” 26 Akor phende ola džene, so oda šunde: “Ta akor, ko šaj el zachraňimen?” 27 O Ježiš phenďa: “O manuša pes našči korkore zachraňinen, ča o Del šaj.” 28 O Peter phenďa: “Dikh, amen omukľam savoro a geľam pal tu.” 29 O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj sako, ko omukľa vaš o kraľišagos le Devleskero peskero kher, vaj le dades the la da, abo le phralen vaj la romňa, abo le čhaven, 30 chudela imar akana andre kada časos ( ideos) buterval ajci a andre oda džives, so avela, mek the večno dživipen.”

O Raj del pale te džanel, hoj cerpinela

31 Iľa peske le dešudujen a phenďa: “Dikh, džas upre andro Jeruzalem a ačhela pes savoro so hin pisimen prekal o proroka pal o Čhavo le manušeskero.
32 Bo dena les le nažidenge; asana lestar; anena les pre ladž a čhungarena pre leste. 33 Marena les bičoha a murdarena les, ale pro trito džives uščela andral o meriben.” 34 No on na achaľile ňič olestar, bo sas anglal lende garudo oda lav. Aňi na džanenas pal soste vakerel.

O koro paš o foros Jericho

35 Sar avelas o Ježiš paš o foros Jericho, varesavo koro manuš bešelas paš o drom a žobrinelas.
36 Sar šunďa le nipen, so pašal leste predžanas, phučelas lendar so pes ačhel. 37 Phende leske: “O Ježiš Nazaretsko adarik džal.” 38 Akor o koro vriskinďa: “Ježiš, Čhavo le Davidoskero! Av ke ma jileskero!” 39 Ola, so džanas anglal, phenenas leske hoj te čhitel, ale ov mek zoraleder vriskinďa: “Čhavo le Davidoskero! Av ke ma jileskero!” 40 Avke zaačhiľa o Ježiš a phenďa hoj les te anen ke leste. Sar avľa paš leste, phučľa lestar: 41 “So kames hoj tuke te kerav?” Ov phenďa: “Rajeja, kamav te dikhel.” 42 O Ježiš leske phenďa: “Dikh! Tiro pačaben tut sasťarďa.” 43 Jekhvareste chudňa te dikhel a džalas pal o Ježiš a lašarelas le Devles. Savore nipi, so oda dikhle, dine le Devleske o lašariben.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk