Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

17. kapitola

Pal o binos the pal o pačaben

1 O Ježiš phenďa peskere učeňikenge: “Mušinen pes te ačhel ola veci so cirden le manušen pro binos, ale vigos ole manušeske, angle kaste oda avel.
2 Feder leske uľahas te leske thodehas baro bar ( bar andral o malmos) andre men a čhidehas les andro moros, sar hoj te odcirdel andral o pačaben jekhes kale ciknorendar. 3 Merkinen pre peste! Te kerďahas tiro phral binos, saveha tut dukhaďahas, priphen leske a te pes visarela le binostar, odmuk leske. 4 A te eftavar andro džives kerďahas binos, saveha tut dukhaďahas, a eftavar andro džives pal tu avľahas a phenďahas: ‘Pharo mange hin, odmuk mange’ - odmukeha leske!” 5 O apoštola phende le Rajeske: “De amen buter pačaben!” 6 O Raj phenďa: “Te tumen uľahas o pačaben sar o horčično ďiv ( zrnos), phenďanas kale stromoske: ‘Le tut avri the le koreňenca a zasadzin tut andro moros!’ A šunďahas tumen.”

O podobenstvo pal o sluhas

7 “Te varekas tumendar hin sluhas so orinel abo pasinel, ko tumendar leske phenel takoj soča avel pal e maľa: ‘Av, beš tuke pal o skamind?’
8 Či leske ešeb na phenel: ‘Ker mange te chal e večera, le pre tu e leketa a ker pašal ma, sar me dochava the dopijava, paľis chaha the pijeha tu’? 9 Či paľikerel ole sluhaske vaš oda, hoj kerďa oda so leske sas phendo? Na dičhol pes mange. 10 Avke the tumen, te kerena savoro, so tumenge sas phendo, phenen: ‘Amen sam ča o sluhi, so ňič na mon, bo kerďam ča oda, so mušinďam te kerel.’ ”

Pal o deš malomocne

11 O Ježiš džalas andro Jeruzalem prekal e Samarija the Galileja.
12 Sar džalas andre varesavo forocis, arakhle pes leha deš malomocne murša, save ačhile dural 13 a zoraha vriskinenas: “Rajeja, Ježiš! Av ke amende jileskero!” 14 Sar len dikhľa, phenďa lenge: “Džan a sikaven tumen le rašajenge!” Andre oda sar džanas, sas obžužarde andral o malomocenstvo. 15 A sar dikhľa jekh lendar, hoj sasťiľa avri, avľa pale a zorale hangoha lašarelas le Devles. 16 Peľa pro muj paš le Ježišoskere pindre a paľikerelas leske. A ov sas Samaritanos. 17 Akor odphenďa o Ježiš: “Či na sasťile avri deš džene? Kaj hine okla eňa džene? 18 On na avle pale, hoj te lašaren le Devles, ča kada, so nane Židos?” 19 A leske phenďa: “Ušči a dža, tiro pačaben tut zachraňinďa.”

Kana avela o kraľišagos le Devleskero

20 Sar lestar o farizeja phučle, kana avela o kraľišagos le Devleskero, ov lenge odphenďa: “O kraľišagos le Devleskero na avela avke, hoj les te dikhas.
21 Aňi na phenena: ‘Dikh, kade hino!’ abo ‘Kode hino!’ Bo o kraľišagos le Devleskero hin maškar tumende!” 22 A le učeňikenge phenďa: “Avena ajse dživesa, hoj kamena te dikhel jekh ole dživesendar, hoj o Čhavo le manušeskero te el tumenca, ale na dikhena. 23 Phenena tumenge: ‘Dikh, kode hino!’ vaj ‘Kade hino!’ Ale tumen ma džan; ma denašen pal lende! 24 Bo avke, sar o perumos demel a dičhol savoro pal jekh agor pre phuv dži pre aver, avke ela the akor sar avela o Čhavo le manušeskero andre peskero džives. 25 Ale ešeb mušinel but te cerpinel a te el odčhido le adadživeskere manušendar. 26 A sar sas andre ola dživesa, sar dživelas o Noach, avke ela the andro dživesa, sar avela o Čhavo le manušeskero. 27 Chanas the pijenas; lenas romňen a džanas romeste dži andre oda džives, sar geľas o Noach andro korabos a avľa e potopa a savoren tasľarďa. 28 Avke sas the andro dživesa le Lotoskere: chanas, pijenas, cinenas, bikenenas, sadzinenas a ačhavenas, 29 ale andre oda džives, sar geľa avri o Lot andral e Sodoma, diňa o Del, hoj te del brišind, jag the sira andral o ňebos a savoren murdarďa. 30 Avke ela the andre oda džives, sar pes sikavela o Čhavo le manušeskero. 31 Oda, ko ela oda džives pro pados a leskere veci ena andro kher, te na avel tele pal o pados, hoj peske len te lel. A oda, ko ela pre maľa, te na pes visarel pale! 32 Ma bisteren pre Lotoskeri romňi! 33 Sako, ko kamňahas te zachraňinel peskero dživipen, oda les našavela a sako, ko les našavela, oda les arakhela. 34 Phenav tumenge, hoj odi rat ena duj džene pro haďos: jekh ela ilo a dujto ačhela. 35 Duj džuvľija jekhetane erňinena: jekh ela iľi a dujto ačhela. 36 Duj džene ena pre maľa, jekh ela ilo a dujto ačhela.” 37 On leske odphende: “Kaj, Rajeja?” Ov lenge odphenďa: “Ode, kaj ela o ťelos, ode pes skidena the o supi.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk