Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

15. kapitola

Pal o našado bakroro

1 O colňika the o binošne avenas pašeder kijo Ježiš, hoj les te šunen.
2 O farizeja the o zakoňika dudrinenas a phenenas: “Kada manuš prilel le binošnen a chal lenca.” 3 Akor lenge phenďa kada podobenstvo: 4 “Te varekas tumendar elas šel (100) bakre a jekhes lendar našaďahas, či na mukela olen eňavardeš the eňa (99) pre pušťa a na džala pal oda so našľiľa, medik les na arakhela? 5 Sar les arakhel, lel peske les pro vali a radisaľol. 6 A sar avel khere, vičhinel le kamaraten the le sušeden a phenel lenge: ‘Radisaľon manca, bo arakhľom le bakres, so mange našľiľa!’ 7 Phenav tumenge, hoj bareder radišagos ela andro ňebos upral jekh binošno manuš, so pes visarela kijo Del, sar upral ola eňavardeš the eňa (99) čačipnaskere, savenge pes na kampel te visarel le binendar.” 8 “Abo, te varesava džuvľa elas deš rupune love a te jekh lendar našaďahas, či na labarela e momeľi a na šulavela o kher, hoj mište te rodel, medik ola love na arakhela? 9 Sar les arakhela, vičhinela le kamaratken the le sušedken a phenela: ‘Radisaľon manca, bo arakhľom o love so našaďom!’ 10 Phenav tumenge, hoj ajso radišagos hin maškar o aňjela le Devleskere, upral jekh binošno manuš, so pes visarel le binendar kijo Del.”

Pal jekh našado čhavo

11 A phenďa: “Varesave manušes sas duj čhave.
12 O terneder čhavo phenďa le dadeske: ‘Dado, de mange miro kotor tire barvaľipnastar!’ A o dad lenge rozulaďa o barvaľipen. 13 A na pregeľa but dživesa a o terneder čhavo iľa savoro a geľa het dur andre varesavi phuv. Ode dživelas barikanes a rozkerďa savoro peskero barvaľipen. 14 Sar imar savoro prechaľa, avľa bari bokh andre odi phuv a ov bokhaľolas. 15 A geľa ke varesavo manuš, so bešelas andre odi phuv, te mangel peske buči. Ov les bičhaďa pre peskere maľi te čaľarel le balen. 16 Kamelas pes te čaľarel hojča ole šupenca, so chan o bale, ale ňiko leske len na delas. 17 No paľis pes zagondoľinďa a phenďa peske: ‘Keci manuša keren buči ke miro dad a hin len pherdo maro a me kade merav bokhatar! 18 Uščava, džava ke miro dad a phenava leske: Dado, kerďom binos anglo ňebos the angle tu, 19 imar na som buter hodno, hoj man te vičhinav tiro čhavo; prile man sar jekhe manušes, so kerel ke tu buči.’ 20 Uščiľa a avľa ke peskero dad. A sar mek sas dur, dikhľa les leskero dad a sas leske pre leste igen pharo. Denašelas ke leste, chudňa les andre angaľi a čumidelas les. 21 O čhavo leske phenďa: ‘Dado, kerďom binos anglo ňebos the angle tu a imar buter na som hodno, hoj man te vičhinav tiro čhavo.’ 22 Akor phenďa o dad peskere sluhenge: ‘Anen sigo avri ola nekfeder gada a uren les! Thoven e angrusi pre leskero vast a o sandalki pro pindre! 23 Len ola thuľa gurumňora a murdaren la! Chas a radisaľuvas, 24 bo kada miro čhavo sas mulo a obdžiďiľa, sas našado a arakhľa pes!’ A chudle te radisaľol. 25 No, leskero phureder čhavo sas pre maľa. Sar avelas pale a imar sas paš o kher, šunďa o bašaviben the o kheliben. 26 Vičhinďa peske jekhes le sluhendar a phučľa lestar, so pes ačhiľa. 27 Ov leske phenďa: ‘Tiro phral avľa pale a vaš oda, hoj avľa sasto, tiro dad murdarďa thuľa gurumňora.’ 28 A o phureder phral vaš oda rušľa a na kamňa te džal andre. Avke avľa pal leste leskero dad a mangelas pes leske. 29 Ale ov odphenďa peskere dadeske: ‘Dikh, kajci but berš tuke služinav a furt kerav oda so mange phenes, ale man šoha ( ňikda) na diňal mek aňi kozica, hoj man te zabajinav mire kamaratenca. 30 Ale sar avľa kada tiro čhavo, so le lubňenca prechaľa tiro barvaľipen, murdarďal leske ola thuľa gurumňora.’ 31 Ov odphenďa: ‘Čhavo miro, tu sal furt manca a savoro, so hin miro, hin the tiro. 32 Ale kampel te radisaľol a te thovel baripen, bo kada tiro phral sas mulo a obdžiďiľa; sas našado a arakhľa pes.’ ”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk