Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

14. kapitola

O Ježiš sasťarel jekhe nasvales

1 Jekhvar sombatone geľa o Ježiš te chal andro kher ke varesavo bareder farizejis. A o farizeja les dodikhenas avri.
2 Sas anglal leste varesavo nasvalo manuš, so leskere pindre the vasta sas šuvle. 3 O Ježiš phenďa le zakoňikenge the le farizejenge: “Šaj sombatone te sasťarel, vaj na?” 4 Ale on sas čhit. Avke o Ježiš iľa ole manušes, sasťarďa les a mukľa les te džal. 5 Avke lenge phenďa: “Te tumenge perela o čhavo vaj e gurumňi andre chaňig, ta na cirdena la avri takoj sombatone?” 6 A našči leske odphende aňi lav.

Pal e pokora pro bijav

7 Sar dikhľa le vičhinden, hoj peske kiden avri anglune thana, phenďa lenge kada podobenstvo:
8 “Te tut vareko vičhinela pro bijav, ma beš tuke pro angluno than, hoj maškar ola vičhinde te na el vareko bareder sar tu. 9 Bo jekhvareste avela oda, so tumen sodujen vičhinďa a phenela tuke: ‘Muk les te bešel!’ Avke paľis tu ladžaha džaha te bešel pro paluno than. 10 Ale te tut vičhinena, dža tuke te bešel pro paluno than. A sar avela oda, so tut vičhinďa, phenela tuke: ‘Phrala miro, beš tuke pašeder!’ Akor tut ela pačiv angle savoredžene, so tuha bešen pašal o skamind. 11 Bo sako, ko pes upre hazdel, ela tele dikhlo a ko pes tele dikhel, ela upre hazdlo.” 12 Ole manušeske, so les vičhinďa, phenďa: “Te keres dilos, abo večera, ma vičhin tuke tire kamaraten aňi tire phralen, vaj tira famelija aňi le barvale manušen - bo te avke keres, ta the on tut paľis šaj vičhinen, a dena tuke pale. 13 Ale te keres hoscina, vičhin le čoren, le bangen, le kaľiken the le koren. 14 A aveha bachtalo, bo len nane soha tuke te del pale, a dela pes tuke pale akor sar o čačipnaskere ena uštade andral o meriben.”

O podobenstvo pal e bari večera

15 Sar oda šunďa jekh olendar, so leha bešenas paš o skamind, phenďa leske: “Bachtalo, ko chal o maro andre le Devleskero kraľišagos!”
16 No ov leske phenďa: “Varesavo manuš kerďa bari večera a vičhinďa but dženen. 17 Sar imar sas e večera, bičhaďa peskere sluhas, hoj te phenel olenge so hine vičhimen: ‘Aven, bo imar savoro hin kerdo.’ 18 Ale on leske savoredžene jekh pal aver odphenenas. Ešebno leske phenďa: ‘Cinďom maľa, mušinav la te džal te dikhel. Mangav tut, odmuk mange!’ 19 Aver phenďa: ‘Cinďom deš guruva a džav len te probaľinel avri. Mangav tut, odmuk mange!’ 20 Pale aver dženo phenďa: ‘Iľom mange romňa a vaš oda našči džav.’ 21 O sluhas avľa pale a phenďa ada peskere rajeske. Akor choľisaľiľa o chulaj a phenďa peskere sluhaske: ‘Dža sigo andro foros pro bare droma the pro dromora a an kade le čoren, le bangen, le kaľiken the le koren!’ 22 O sluhas phenďa: ‘Rajeja, ačhiľa pes avke sar phenďal a mek hin than.’ 23 A o raj phenďa le sluhaske: ‘Dža avri pro droma the maškar o kapuri a cirde le manušen andre, hoj miro kher te el pherdo!’ 24 Bo phenav tumenge, hoj aňi jekh ole muršendar, so sas vičhimen pro bijav a odphende na chana miri večera.”

Te vareko kamel te džal pal o Kristus

25 Džanas leha but nipi. Ov pes visarďa ke lende a phenďa lenge:
26 “Našči aves miro učeňikos, medik man feder na kameha sar tire dades vaj tira da, tira romňa abo tire čhaven, tire phralen vaj tire pheňen. Našči aves pal ma, medik man feder na kameha sar tiro dživipen. 27 Oda, ko na lel peskero kerestos a na avel pal ma, našči el miro učeňikos.” 28 “Bo te vareko tumendar kamel te ačhavel e veža, či peske ešeb na bešel, hoj te prerachinel či les hin ajci, hoj te dokerel caľi veža? 29 Hoj lestar te na chuden savoredžene te asal, sar dikhena, hoj kerďa o zakladi a buter les nane te dokerel. 30 A phenena: ‘Kada manuš chudňa te ačhavel a našči dokerďa.’ ” 31 “Abo savo kraľis džal andro mariben avre kraľiha, medik ešeb na bešel a na dophučel pes, či šaj džal deš ezera (10 000) manušenca pre oda, so pre leste avel biš ezerenca (20 000)? 32 Te našči džal, ta bičhavela ke leste le sluhen, sar mek hino dur, hoj lestar te phučen so kamel vaš o smirom. 33 Avke sako tumendar, ko na omukel savoro so les hin, našči avel miro učeňikos.”

Pal o lon

34 “O lon hino lačho, ale te o lon našavela peskero lonďipen, sar šaj te kerel, hoj te ačhel pale londo?
35 Nane lačho aňi andre phuv, aňi andro hnojos; čhiven les avri. Kas hin kana pre oda, hoj te šunel, mi šunel!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk