Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

13. kapitola

Pal o nipi so o Pilat murdarďa

1 Akor ode sas varesave džene so leske vakerenas pal ola Galilejana, so len murdarďa o Pilat sar obetinenas le Devleske.
2 O Ježiš lenge odphenďa: “Gondoľinen tumenge, hoj ola Galilejana, so cerpinde kajse veci, sas binošneder sar savore okla Galilejana? 3 Phenav tumenge, hoj na - ale te tumen na visarena le binendar, savoredžene avke merena. 4 Abo so, tumenge gondoľinen, pal ola dešochto (18) džene pre save peľa e veža andro Siloe a murdarďa len? Gondoľinen tumenge, hoj on sas binošneder sar savore manuša, so bešen andro Jeruzalem? 5 Phenav tumenge, hoj na sas! Ale te tumen na visarena le binendar, savoredžene avke merena.” 6 A phenďa kada podobenstvo: “Varesave manušes sas sadzimen figovňikos andre peskeri viňica. Avľa a rodelas upre ovocje, ale na arakhľa. 7 Akor phenďa le vinariske: ‘Dikh, kada imar trito berš phirav a rodav ovocje pre kada figovňikos, ale na arakhav. Čhin les tele! Soske mek the odi phuv musarel!’ 8 Ale ov leske phenďa: ‘Rajeja, muk les mek ada berš, mek pašal leste kopaľinava a čhivava hnojos, 9 či na anela aver berš ovocje a te na, paľis les čhineha tele.’ ”

O Ježiš sasťarel sombatone jekha džuvľa

10 Paľis sikavelas sombatone andre sinagoga.
11 Ode sas džuvľi, savi sas dešochto (18) berš zaphandľi le nasvaľibnaskere duchoha. Oj sas banďarďi a našči pes rovňarelas avri. 12 Sar la dikhľa o Ježiš, vičhinďa la ke peste a phenďa lake: “Džuvľije, akanastar sal imar sasťi andral tiro nasvaľiben!” 13 Thoďa pre late o vasta a oj pes takoj rovňarďa avri a lašarelas le Devles. 14 Akor choľisaľiľa o angluno manuš andral e sinagoga, hoj o Ježiš sasťarďa sombatone a phenďa le nipenge: “Šov džives hin andre save pes kerel buči! Andre ola dživesa aven, hoj te sasťon avri - ale ma keren oda sombatone!” 15 Ale o Raj leske odphenďa: “Tu dujemujengero! Či na odphandel sako tumendar sombatone peskera gurumňa vaj peskere somaris andral e maštalňa a na ľidžal les kijo paňi te pijel? 16 Kadi džuvľi hiňi le Abrahamoskeri čhaj a o beng la zaphandľa andre imar dešochtoto (18) berš. Našči uľa sasťarďi avri andral ola puta sombatone?” 17 Sar oda phenďa, ladžanas pes savoredžene, so pre leste džanas. A savore nipi radisaľonas, ole savore bare vecenge, so ov kerelas.

O podobenstvo pal o horčično ďiv

18 Akor phenďa: “Pre soste marel o kraľišagos le Devleskero a ke soste les pripodobňinava?
19 Hino sar o horčično ďiv ( zrnos), savo iľa o manuš a čhiďa andre peskeri maľa. Ode bariľa, ačhiľa lestar baro stromos a pre leskere konara peske kerde hňizdi o čirikle andral o ňebos.” 20 Pale phenďa: “Ke soste pripodobňinava o kraľišagos le Devleskero? 21 Hino sar o drožďi, save iľa e džuvľi a rozkerďa o aro andro trin bare čhare, medik savoro na avľa upre.”

Aven andre prekal e cesno kapura

22 Phirelas pal o fori the pal o gavora, sikavelas a sas pro drom andro Jeruzalem.
23 Vareko leske phenďa: “Rajeja, frima džene ena zachraňimen?” Ov lenge phenďa: 24 “Keren sa, hoj te aven andre prekal e cesno kapura, bo phenav tumenge, hoj but džene kamena te avel andre, ale našči avena. 25 Bo sar uščela o gazdas a zarinela andre o vudar, tumen ačhena avri a durkinena pro vudar a phenena: ‘Rajeja, Rajeja, phundrav amenge!’ Ov tumenge odphenela: ‘Na prindžarav tumen, khatar san?’ 26 Akor chudena te vakerel: ‘Chahas the pijahas tuha a pre amare uľici sikavehas.’ 27 Ale phenela: ‘Phenav tumenge, na prindžarav tumen, khatar san. Džan mandar het, tumen so kerenas o nalačhipen!’ 28 Ode ela o roviben a randena le dandenca andre dukh, sar dikhena le Abraham, le Izak, le Jakob the savore proroken andro kraľišagos le Devleskero a tumen avena avri čhide. 29 Avena pal o vichod the pal o zapad, pal o sever the pal o juh a bešena paš o skamind andro kraľišagos le Devleskero. 30 Dikh, hin posledne, so avena ešebne a hin ešebne, so avena posledne.”

O Ježiš vakerel pro Jeruzalem

31 Andre oda džives avle varesave farizeja a phende leske: “Av avri a dža adarik het, bo o Herodes tut kamel te murdarel.”
32 Ov lenge phenďa: “Džan a phenen ola ľiškake, hoj tradav avri le demonen a sasťarav adadžives the tajsa a pre trito džives dokerava. 33 Ale mušinav the adadžives, the tajsa, the paltajsaste te phirel. Bo na del pes hoj te merel o prorokos avrether sar andro Jeruzalem! 34 Ó, Jeruzalem, Jeruzalem! Tu, so murdares le proroken the čhivkeres le barenca andre ola, so hine bičhade ke tute! Kecivar kamňom te skidel tire čhaven avke, sar e kachňi skidel peskere kachňoren tel peskere kridli, ale na kamenas! 35 Dikh, mukava tumaro kher omuklo! Čačipen tumenge phenav, hoj man imar šoha ( ňikda) na dikhena, medik na avela e ora, hoj phenena: ‘Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero!’ ”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk