Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

12. kapitola

O Ježiš dovakerel peskere učeňikenge

1 Andre oda, sar pes zgele but ezera manuša a jekh pal aver uštarenas, chudňa o Ježiš te vakerel peskere učeňikenge: “Ešeb tumen chraňinen le farizejengere kvasostar, so hin o dujemujeskeriben.
2 Ale ňič nane avke garudo, so na ela jekhvar otkerdo a nane ňič počoral, so pes jekhvar na dodžanela. 3 Vaš oda, savoro so vakerďan rači, pes šunela dživese a oda, so phenďan počoral ča andro kan, oda pes vičhinela avri pal o padi. 4 Ale tumenge - mire prijaťeľenge - phenav: ma daran tumen olendar, so murdaren o ťelos a paľis imar ňič buter našči keren. 5 Ale sikavava tumenge kastar tumen majinen te daral: daran tumen olestar, so šaj lel le manušeskero dživipen a hin les mek the zor te čhivel andro peklos. He, phenav tumenge, lestar tumen daran!” 6 “Či na bikenen pandž cikne čirikloren vaš o duj centi? A aňi jekh lendar nane bisterdo anglo Del. 7 Ale tumenge hin zgende mek the savore bala pro šero. Avke, ma daran tumen! Tumen mon buter sar ola cikne čiriklore. 8 Ale phenav tumenge: sako, ko man pridžanela anglo manuša, ke oda pes the o Čhavo le manušeskero pridžanela anglo aňjela le Devleskere. 9 Sako, ko pes na pridžanela ke ma anglo manuša, ke oda man aňi me na pridžanava anglo Devleskere aňjela. 10 Oleske, ko phenela lav pro Čhavo le manušeskero, ela odmuklo, ale oleske, ko vakerela namište pro Sentno Duchos, oleske na ela odmuklo. 11 Sar tumen ľidžana andro sinagogi, anglo uradi the anglo bare raja, ma daran tumen olestar so vakerena abo so phenena, hoj pes te braňinen. 12 Bo o Sentno Duchos tumen andre odi ora sikavela, so te phenel.”

Pal o dilino barvalo manuš

13 Varesavo dženo ole nipendar leske phenďa: “Učiťeľina, phen mire phraleske, hoj peske manca te rozulavel o barvaľipen pal o dad!”
14 Ale ov leske phenďa: “Manušeja, ko man ačhaďa te sudzinel, abo te rozulavel maškar tumende?” 15 A phenďa lenge: “Dikhen a merkinen pre tumende, hoj tumen te na zakamen andro love! Bo le manušeskero dživipen nane le barvaľipnastar.” 16 Phenďa lenge the podobenstvo: “Varesave barvale manušeske anďa e phuv but uľipen. 17 Gondoľinelas peske andro jilo a phenďa: ‘So kerava? Bo nane man kaj te sthovel miro uľipen.’ 18 A phenďa: ‘Kerava kada: čhivava tele mire šopi, avke ačhavava bareder a sthovava ode savoro miro uľipen the miro barvaľipen 19 a phenava mange: Dušo miri, hin tut but barvaľipen sthodo pro but berša; akana imar odpočovin, cha, pi a mulatin!’ 20 Ale o Del leske phenďa: ‘Tu dilino, mek adi rat tutar lena tiro dživipen a oda, so tuke skidňal, kaskero ela?’ 21 Avke oda hin oleha, so peske sthovel o barvaľipen a nane barvalo andro Del.”

Te mukas pes pro Del andre savoreste

22 A phenďa peskere učeňikenge: “Vaš oda tumenge phenav, ma starinen tumen pal tumaro dživipen, hoj so chana; aňi pal tumaro ťelos, hoj so urena.
23 Bo o dživipen hin buter sar o chaben a o ťelos hin buter sar o uraviben. 24 Dikhen pro vrani, hoj aňi na sadzinen, aňi na kiden upre; nane len aňi špajzi, aňi šopi - a o Del pes pal lende starinel. Či tumen na mon buter sar o čirikle? 25 Ňiko tumendar našči phenel: Me buteder dživava, bo me man starinav pal o dživipen. 26 Te aňi oda nekcikneder našči keren, akor soske pes starinen pal aver veci? 27 Dikhen pro kvitki pre maľa sar baron - na keren buči, aňi na hekľinen. No phenav tumenge, hoj aňi o Šalamun andre calo peskero šukariben na sas avke urdo, sar jekh lendar. 28 Akor, te o Del e maľakeri čhar kavke uravel, so adadžives hiňi a tajsa ela čhiďi andro bov, ta akor tumen na uravela buter? Manušale cikne pačabnaha! 29 Ma starinen tumen so chana abo so pijena, aňi pes kajse starišagenca ma trapinen. 30 Bo ada savoro roden o nipi kale svetoskere. Se tumaro Dad džanel, hoj tumenge oda kampel. 31 Ale roden ešeb o kraľišagos le Devleskero a ov tumen dela savore okla veci. 32 Ma dara tut, cikno stadocina, bo tumaro Dad tumenge kamel te del o kraľišagos! 33 Bikenen tumaro barvaľipen a rozden le čorenge! Keren tumenge o gonore pro love, so na čhingerisaľon; o barvaľipen andro ňebos, so šoha ( ňikda) na našľola - ode, kaj o živaňis na avel a o kirme na chan. 34 Bo ode kaj hin tumaro barvaľipen, ode ela the tumaro jilo.”

Hoj te avas furt pripravimen

35 “Aven furt pripravimen a o momeľa tumenge mi labon!
36 Tumen aven ajse sar ola manuša, so užaren peskere Rajes kana avela pale pal o bijav, sar avela a durkinela, hoj leske takoj te phundraven. 37 Bachtale hine ola sluhi, saven o Raj arakhela te užarel, sar avela! Čačipen tumenge phenav, hoj urela pre peste e leketa, thovela len te bešel pal o skamind, avela a kerela pašal lende. 38 Bachtale hine ola sluhi saven arakhľahas upre, te avľahas pal jepaš rat, abo kijo tosara! 39 Ale kada džanen, hoj te džanľahas o gazdas andre savi ora rači avela o živaňis, merkinďahas a na domukľahas leske te rozmarel o kher. 40 Vaš oda the tumen aven pripravimen, bo o Čhavo le manušeskero avela andre odi ora, savi na užarena.” 41 O Peter leske phenďa: “Rajeja, oda ča amenge phenes kada podobenstvo, vaj savoredženenge?” 42 O Raj odphenďa: “Akor, ko hin oda verno the goďaver sluhas, saves ačhaďa leskero raj upral peskere sluhi, hoj len te del te chal pre lengero časos ( ideos)? 43 Bachtalo hin oda sluhas, saves leskero raj, sar avela, arakhela oda te kerel! 44 Čačipen tumenge phenav, hoj les ačhavela upral calo peskero barvaľipen. 45 Ale te peske gondoľinďahas oda nalačho sluhas andre peskero jilo: ‘Miro raj mek but na avela!’ A chudňahas te marel le sluhen the le služken, chaľahas, piľahas the mačiľahas - 46 avela o raj ole sluhaske andre oda džives, savo na užarel the andre odi ora, so na džanel; rozčhinela les pro jepaš a leskero kotor ela olenca, so na pačan. 47 Oda sluhas, savo džanelas so lestar o raj kamelas a na pripravinďa pes, aňi na kerďa avke, sar ov lestar kamelas, ela igen mardo. 48 A oda, ko na džanelas, ale kerel ola veci, vaš save peske zasogaľinel mariben, ela frimeder mardo. Sakonestar, kas hin but dino, pes but užarela a kaske but dine, olestar buter mangena.”

O manuša pes rozulavena anglo Ježiš

49 “Avľom te čhivel pre phuv e jag. A so me kamav? Hoj imar te labol!
50 Ale mušinav te avel boldo le boľipnaha a phares mange, medik pes oda na ačhela! 51 Gondoľinen tumenge, hoj avľom te del o smirom pre phuv? Na, ale avľom tumen te rozulavel! 52 Bo akanastar ena pandž džene andre jekh kher rozulade, trin džene džana pro duj a duj džene džana pro trin. 53 Rozulado ela o dad le čhaha a o čhavo le dadeha; e daj la čhaha a e čhaj la daha; e sasuj la boraha a e bori peskera sasaha.” 54 Phenďa le nipenge: “Sar dikhen, hoj e chmara avel le zapadostar, takoj phenen, hoj avel o brišind a avke the hin. 55 A sar dikhen, hoj phurdel e balvaj le juhostar, phenen, hoj ela tačipen a avke the hin. 56 Tumen dujemujengere! Oda so pes sikavel pre phuv the pro ňebos džanen te rozprindžarel, akor sar oda, hoj kadi ora na rozprindžaren? 57 Soske the korkore pestar na rozsudzinen, so hin mište te kerel? 58 Bo sar džas oleha, kaha rušes anglo raja, lačhuv leha avri mek pal o drom, hoj tut te na ľidžal anglo sudcas a o sudcas tut diňahas le slugaďiske a o slugaďis tut čhiďahas andre bertena. 59 Phenav tuke, hoj odarik na aveha avri, medik na počineha dži ostatno centos.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk