Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

O Raj bičhavel le eftavardeš (70) učeňiken

1 Paľis kidňa avri o Raj the avre eftavardeš (70) dženen a bičhaďa len po dujen anglal peste andre dojekh foros the pre dojekh than, kaj kamelas ov korkoro te džal.
2 A phenďa lenge: “E žatva hiňi bari, ale frima hin ola, so keren buči. Vaš oda mangen le Rajes upral e žatva, hoj te bičhavel olen so kerena buči pre leskeri žatva. 3 Džan! Bičhavav tumen sar le bakroren maškar o vlki. 4 Ma len tumenca aňi bugeľaris, aňi zajdica, aňi sandalki a ma paľikeren ňikaske pro drom. 5 Sar džana andre varesavo kher, ešeb ode phenen: ‘Smirom kale khereske!’ 6 Te ode ela manuš, so prilela o smirom, tumaro smirom ačhela pre leste, ale te na, o smirom avela pale pre tumende. 7 Andre oda kher ačhen a chan the pijen oda so tumen dena, bo o robotňikos peske zasogaľinel peskero počiňiben. Ma phiren kher kherestar. 8 Sar džana andre varesavo foros a prilena tumen, chan oda, so tumen dena. 9 Sasťaren andre oda foros le nasvalen a phenen lenge: ‘O kraľišagos le Devleskero avľa pašes ke tumende.’ 10 Ale te džana andre varesavo foros a na prilena tumen, džan odarik avri pre leskere uľici a phenen: 11 ‘Keras pre tumende tele mek the kada prachos, so pes amenge zachudňa pro pindre andre tumaro foros. Ale džanen, hoj o kraľišagos le Devleskero avľa ke tumende.’ 12 No phenav tumenge, hoj le manušenge andral e Sodoma ela lokeder andre oda džives, sar ole foroske.”

O eftavardeš (70) učeňika aven pale ko Ježiš

13 “Jaj, vigos tuke Chorazin! Vigos tuke, Betsaido! Bo te pes andro Tir the andro Sidon ačhilehas ola zazraki, so pes ačhile ke tumende, čirla imar bešlehas urde andro gone, čhidehas peske pro šero o prachos a visardehas pes le binendar.
14 No, le forenge Tir the Sidon ela lokeder pro sudno džives sar tumenge. 15 A tu Kafarnaum, ľidžas tut upre dži andro ňebos? Aveha tele čhido dži andro peklos!” 16 Phenďa o Ježiš: “Oda ko tumen šunel, man šunel a ko tumendar na ačhel, mandar na ačhel a ko mandar na ačhel, na ačhel olestar, ko man bičhaďa.” 17 Paľis avle pale ola eftavardeš (70) džene radišagoha a phenenas: “Rajeja, the o demona pes amenge podden andre tiro nav.” 18 Ov lenge phenďa: “Dikhľom le Satan te perel andral o ňebos avke sar o perumos. 19 Dikhen, diňom tumen zor te uštarel pro sapa the pro škorpijoni a the autorita upral savori zor le bengeskeri a ňič tumen na dukhavela. 20 Ale ma radisaľon oleske, hoj pes tumenge o duchi podden, ale sigeder radisaľon oleske, hoj tumare nava hine pisimen andro ňebos.”

Bachtale jakha

21 Akor o Ježiš radisaľiľa andro Sentno Duchos a phenďa: “Lašarav tut Dado, Raja upral o ňebos the upral e phuv! Bo garuďal kala veci anglo avrisikade the anglo goďaver manuša a sikaďal len le čhavorenge. He, Dado, bo avke oda kamehas.
22 Savoro mange hin dino mire Dadestar a ňiko na džanel le Čhas, ča o Dad, aňi le Dades na džanel ňiko, ča o Čhavo the oda, kaske o Čhavo kamňahas te del te prindžarel.” 23 Visaľiľa kijo učeňika, sar sas korkore a phenďa: “Bachtale hine ola jakha, save dikhen oda, so tumen dikhen! 24 Bo phenav tumenge, hoj but proroka the kraľa kamenas te dikhel oda so tumen dikhen, ale na dikhle a kamenas te šunel oda so tumen šunen, ale na šunde.”

Pal o lačho samaritanos

25 Varesavo zakoňikos uščiľa a probaľinelas les: “Učiťeľina, so mange kampel te kerel hoj te chudav o večno dživipen?”
26 O Ježiš leske phenďa: “So hin pisimen andro zakonos? So ode genes?” 27 Ov odphenďa: “Kameha le Rajes, tire Devles, andral calo tiro jilo, andral caľi tiri duša, andral caľi tiri zor a andral caľi tiri goďi a kameha le pašutne ( bližnone) manušes avke sar pes korkores.” 28 O Ježiš leske phenďa: “Mište odphenďal, kada ker a dživeha.” 29 Ale o zakoňikos kamelas te presikavel peskero čačipen a phučľa lestar dureder: “A ko hin mange oda pašutno ( bližno) manuš?” 30 Pre oda leske o Ježiš odphenďa: “Varesavo manuš džalas andral o Jeruzalem tele andro Jericho a chudle les o živaňa. Čhide leske tele o gada a marde les, gele het a mukle les ode jepaš mules. 31 Ačhiľa pes, hoj džalas ole dromeha tele varesavo rašaj a sar les dikhľa, obgeľa les pal oki sera. 32 A avke the o levitas, sar džalas tele, avľa paš oda than a sar les dikhľa, obgeľa les pal oki sera. 33 No paľis, avľa ke leste varesavo samaritanos, džalas peske ole dromeha a sar les dikhľa, avľa leske pharo pal leste. 34 Avľa ke leste, čhiďa leske pro rani oľejos the mol a phandľa leske len andre. Thoďa les pre peskero somaris, ľigenďa les andro sovibnaskero kher a starinďa pes pal leste. 35 Pre aver džives, sar džalas het iľa avri duj denara, diňa le chulajiske a phenďa: ‘Starin tut pal leste a te tut mola buter, me tuke počinava sar avava kadarik pale.’ 36 Ko kale trinendar pes tuke dičhol, hoj sas pašutno ( bližno) manuš oleske, kas chudle o živaňa?” 37 Ov odphenďa: “Oda, ko sas ke leste jileskero.” Akor leske o Ježiš phenďa: “Dža a ker the tu avke!”

O Ježiš paš e Marta the e Maria

38 O Ježiš le učeňikenca džalas pal o drom a avľa andre varesavo forocis. A varesavi džuvľi, so pes vičhinel Marta, les priiľa andre peskero kher.
39 A la sas pheň, so pes vičhinelas Maria. Oj peske bešľa paš le Ježišoskere pindre a šunelas leskero lav. 40 Ale e Marta kerelas igen but pašal o manuša a imar sas pre late but. Avľa kijo Ježiš a phenďa: “Rajeja, tu na dikhes, hoj miri pheň man mukľa korkora te kerel pašal o manuša? Phen lake, hoj manca te kerel!” 41 Ale o Ježiš lake odphenďa: “Marto, Marto starines tut a choľares tut but vecenca. 42 Ale ča jekh kampel. E Maria peske kidňa avri feder, oda, so latar ňiko na lela.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk