Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

4. kapitola

Sar kampel te dživel

1 Tumen, o raja, den le sluhenge oda so hin čačipnaskero the oda so peske zaslužinen. Se džanen, hoj the tumen hin jekh Raj andro ňebos.
2 Ačhen andro modľitbi, aven upre a ma soven, ale furt paľikeren le Devleske. 3 Modľinen tumen the vaš amenge, hoj amenge o Del te phundravel o vudar prekal o lav, hoj te vakeras le Kristoskero garuďipen, vaš savo som akana andre bertena, 4 hoj te sikavav oda garuďipen a te vakerav avke, sar mange kampel te vakerel. 5 Dživen goďaha angle ola manuša so na pačan a vakeren kijo napačabnaskere furt kana ča pes oda del. 6 Vakeren šukares andro kamiben a džanen sar kampel sakoneske te odphenel. Tumaro vakeriben mi el lačho sar o izimno chaben le loneha.

O paľikeribena

7 O Tychikus, miro lačho phral the pačivalo služobňikos, so amenca jekhetane služinel le Rajeske, tumenge dela te džanel sa so hin manca.
8 Me les bičhaďom ke tumende vaš oda, hoj pes thiš te dodžanel, sar tumenge džal a so keren a the vaš oda, hoj tumenge te anel o radišagos andro jile. 9 A mek the le Onezimus, le pačivale the lačhe phrales, so hino jekh tumendar. On tumenge dena te džanel sa so pes kade ačhel. 10 Pozdravinel tumen o Aristarchus, so hino manca jekhetane andre phandlo the o Marek le Barnabašiskero stričnophral. (Pal leste tumenge imar pisinďom, hoj te avľahas ke tumende, prilen les.) 11 Pozdravinel tumen the o Jezus, so les vičhinen Justus. Ča on korkore hine le Židendar so manca keren jekhetane buči andro kraľišagos le Devleskero a but mange pomožinde. 12 Pozdravinel tumen o Epafras, so hino tumendar, o sluhas le Ježišoskero Kristoskero. Ov pes furt vaš tumenge marel andre peskere modľitbi, hoj te ačhen zoraha andro pačaben, te aven dokonale a hoj te achaľon savoro so tumendar o Del kamel. 13 Bo šaj phenav pal leste, hoj kerel bari buči vaš tumenge the vaš ola, so hine andre Laodikea the andro Hierapolis. 14 Pozdravinel tumen o Lukaš, o doktoris saves rado dikhas, the o Demas. 15 Pozdravinen le phralen andre Laodikea the andre Nymfa the o zboros, so hin andre leskero kher. 16 A sar ela o ľil pregendo ke tumende, keren avke, hoj les te pregenen the andro zboros andre Laodikea. A tumen te pregenen lengero ľil, so sas pisimen andre Laodikea. 17 A phenen le Archipaske: Dikh, hoj te dokeres odi buči so priiľal le Rajestar. 18 Me, o Pavol, mire vasteha kada pisinav a pozdravinav tumen. Ma bisteren pre mire lanci! O lačhipen le Devleskero mi el tumenca savorenca!