Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

O lava le Elihuskre

Ešebno vakeriben le Elihuskro

1 Avke kala trin murša preačhile te odphenel le Joboske, bo sas spravodľivo andre peskre jakha.
2 Ale akor igen choľisaľiľa o Elihu, o čhavo le Baracheloskro, andral o Buz, andral e famelija le Ramoskri. Igen choľisaľiľa pro Job, bo furt phenelas pre peste, hoj hino spravodľivo a obviňinelas le Devles. 3 A choľisaľiľa the pre leskre trin prijaťeľa, bo na džanenas te odphenel le Joboske, ale the avke les odsudzinenas. 4 No, o Elihu užarelas, medik chudňa te vakerel le Joboha, bo okla džene sas phureder sar ov. 5 Ale sar dikhľa o Elihu, hoj kale trine muršen nane imar ňič buter te phenel, igen choľisaľiľa. 6 Avke o Elihu andral o Buz, le Baracheloskro čhavo, phenďa kada: „Me som terno a tumen san imar phureder, vašoda man daravas a zľikeravas man te phenel tumenge oda, so džanav. 7 Phenďom mange: ‚Mi vakeren o phureder; ola, kaske hin buter berša, mi sikaven o goďaveripen.‘ 8 Ale dikhav, hoj oda hin o duchos le Devleskro andro manuš, o dichos le Nekzoraledereskro, savo del le manušen goďi. 9 Na ča o phure hine goďaver a na ča o phureder achaľon, so hin spravno. 10 Vašoda phenav: ‚No ča šunen the man, phenava, so džanav!‘ 11 Užaravas, medik tumen vakerenas, a šunavas tumare goďaveripena. Medik tumen rodenas o lava, 12 me tumen mištes šunavas, ale na sas ňiko, ko sikaďahas, hoj le Job nane čačo, ňiko tumendar leske na džanelas te odphenel. 13 Ma phenen: ‚Avľam pro goďaveripen. Le Joboske na sikavela o manuš, hoj les nane čačo, ale o Del!‘ 14 O Job na vakerďa manca, ale tumenca, no me leske šoha na odphenďomas avke sar tumen.“ 15 „Job, imar na džanen so tuke te odphenel a nane len imar lava. 16 Te on hine čhit, te zaačhile a nane len imar so te phenel, mušinav te užarel? 17 Me tuke tiš phenava vareso, the me phenava, so mange gondoľinav. 18 Bo hin man pherdo lava a o duchos andre mande man ispidel te vakerel. 19 Šunav man andral avke sar e nevi mol, so hiňi zaphandľi andre, som sar o nevo cipuno gono, savestar imar demel avri e mol! 20 Vakerava a ela mange feder; phundravava miro muj a odphenava. 21 Na chudava paš ňisavo manuš a ňikaske man na guľarava, 22 bo me man na džanav te guľarel. Te oda kerďomas, miro Stvoriťeľis man zňičinďahas!“