Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

31. kapitola

1 „Kerďom zmluva mire jakhenca, hoj man na obdikhava pal e terňi čhaj. 2 Savi odmena hin le manušes paš o Del? Abo savo ďeďictvos le Nekzoralederestar andro ňebos? 3 Či na ena o nalačhe zňičimen a na avela e bibach pre ola, ko keren o nalačhipen? 4 Či ov na dikhel pre savore mire droma a na rachinel savore mire kroki? 5 Mi važinel man miro Del pre spravodľivo vaha a dikhela, hoj som ňevinno. Dikh, te somas falošno, te miro pindro siďarelas te thovel varekaha avri, 7 te miro krokos odgeľa le dromestar, te miro jilo geľa pal oda, so dikhen o jakha a te pre mire burňika ačhiľa varesavi mel, 8 akor aver džene mi chan oda, so me sadzinďom, a miro uľipen pal e maľa mi el avricirdlo! 9 Te man cirdelas miro jilo pal aver džuvľi abo te užaravas paš o vudar le susedaskro, 10 akor miri romňi mi tavel avre muršeske a aver džene laha mi pašľon. 11 Bo te oda kerďomas, uľahas oda igen namištes; o binos, savo kampel te odsudzinel. 12 Uľahas oda e jag, so labol dži andro peklos31,12 E hebrejiko čhib: Abaddon, savi ňičinel le koreňistar savoro, so mange bariľa. 13 Te mire sluhaske abo služkake na kerďom spravodľivones, akor sar len pre mande vareso sas, 14 ta so me kerava, sar ačhava anglo Del, a so leske odphenava, sar mandar phučela? 15 Či oda, ko man stvorinďa andro per mira dakro, na stvorinďa the les? Či amen na sforminďa andro pera le dajengre oda jekh? 16 Me furt davas le čoren oda, so mandar mangenas, šoha na mukľom la vdova bi e naďej; 17 na chavas miro maro ča korkoro, chalas lestar the e širota; 18 terňipnastar bararavas avri la širota sar dad a calo miro dživipen man starinavas pal o vdovi; 19 šoha na domukľom, hoj vareko te merel bi o gada, a starinavas man pal o čoro, saves na sas so te urel, 20 leskro jilo mange žehňinelas, sar pes tačarelas la vlnaha pal mire bakrore 21 a kajte džanavas, hoj vaš ma zaačhilehas pro sudos, šoha na hazdňom o vast pre širota. 22 Te oda savoro na sas avke, ta mi odperel mange miro valos a mi chučel avri miro vast andral o klubos. 23 Našťi kerďom kajse veci, angle slava le Devleskri vašoda, bo man lestar daravas, hoj man te na zňičinel. 24 Te miro pačaben thovavas andro somnakaj a te phenavas le žuže somnakaske: ‚Pre tute man mukav,‘ 25 te radisaľuvavas, hoj man hin baro barvaľipen a hoj miro vast dochudňa ajci but, 26 te lašaravas o kham andre leskro švetlos abo o čhonoro andre leskro šukariben, 27 te man miro jilo počoral scirdelas, hoj mange te čumidav o vast a te bičhavav oda lenge, 28 akor the oda uľahas ajso binos, so patrinel pro sudos, bo oleha zaprinďomas le Devles andro ňebos. 29 Či radisaľuvavas mire ňeprijaťeľiske, sar les sas bibach? Či khelavas, sar pre leste avľa o pharipen? 30 Na domukavas mire mujeske te kerel binos oleha, hoj leske mangľomas le košibnaha o meriben. 31 Šoha našťi phende o manuša andral mire stani: ‚Amen na chaľam le Joboskre masestar!‘ 32 O cudzo manuš šoha na mušinelas te sovel pre uľica, a ko avelas pal o drom, oleske furt phundravavas o vudar. 33 Vareko garuvel andre o bini, ale me len šoha na garuďom andre. 34 Šoha na daravas olestar, so phenena o manuša, a na izdravas olestar, hoj man tele dikhena o fameliji, vašoda na somas čhit a na ačhavas andro kher. 35 Jaj, te man uľahas ko te šunel avri! Kade podpisinav miri obrana! Mi odphenel mange o Nekzoraleder! Kamľomas te dikhel ola obviňeňja, so pre mande pisinďa o žalobcas! 36 He, iľomas mange len pro valos a phandľomas mange len pašal o šero sar koruna. 37 Phenďomas leske avri savoro, so kerďom, a avľomas paš leste bi e dar. 38 Te man obviňinel miri maľa a lakre brazdi roven jekhetane laha, 39 te chaľom lakre uľipnastar a na počinďom abo te kerďom, hoj te meren bokhatar ola, kaskre sas o maľi, 40 ta akor mange mi barol vaš e pšeňica o koľaka a vaš o jačmeňis e burina!“ Kade preačhel o Job te vakerel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk