Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

O vakeriben le prijaťeľenca

Ešebno vakeriben le Joboskro

1 Paľis pes o Job diňa anglal a prekošelas o džives, kana uľiľa.
2 Phenďa: 3 „Mi našľol oda džives, kana uľiľom, a odi rat, so phenďa: ‚Uľola muršoro.‘ 4 Oda džives mi ačhel kalo, mi našľol oda džives le Devleske andro ňebos a te na švicinel pre leste aňi jekh lučos le khameskro. 5 Mi lel peske les o kaľipen the o ciňos le meribnaskro, mi bešen pre leste o chmari, mi zaučharel les o kaľipen. 6 A odi rat mi zalen o kaľipena; te na el maškar o dživesa le beršeskre a te na pes rachinel aňi andre jekh čhon. 7 Mi el odi rat bi o čhave a te na šunďol andre ňisavo radišagos. 8 Mi prekošen odi rat ola, ko prekošen o džives, ola, ko džanen te uštavel le Levijatan3,8 O manuša pačanas, hoj oda hin baro džviros andro moros.. 9 Te na švicinen la račakre tosarutne čercheňa, te na pes doužarel o švetlos, a te na dikhel, sar vidňisaľola, 10 bo mange na zaphandľa o vudar andro per la dake, hoj te na avav pre kada svetos a hoj te na predživav kada pharipen. 11 Soske na muľom akor, sar uľiľom? Soske na muľom, soča manca e daj ločhiľa? 12 Soske man thovenas pro khoča? Soske man denas te pijel andral e koľin? 13 Se akana mange ča pašľiľomas a uľahas man smirom, sučomas a odpočovinďomas mange 14 le kraľenca the lengre radcenca, save peske ačhade o hrobki, 15 abo le vladarenca, saven sas somnakaj a pherdžarde peske o khera le rupoha. 16 Abo soske na somas parundo andre phuv sar čhavoro, so odgeľa la dake? Sar čhavoro, savo šoha na dikhľa o švetlos? 17 Ode o nalačhe manuša preačhen te kerel o nalačhipen a o strapimen peske odpočovinen. 18 Ode hine o bertenoša jekhetane andro smirom, imar na šunen o hangos le bacharengro. 19 Ode hine o čoro the o barvalo, ode hin o otrokos slobodno peskre rajestar. 20 Soske hin o švetlos dino olenge, ko cerpinen, a o dživipen olenge, kas hin žaľa andro jilo? 21 Ajse džene užaren pro meriben, savo na avel, a roden les buter sar o garudo barvaľipen. 22 Hin len baro radišagos a thoven baripen, hoj meren a džan andro hrobos. 23 Soske hin dino o dživipen le muršeske, saveske hin garudo leskro drom a saves o Del phandľa andre pre oda drom? 24 Našťi chav, bo hin man furt žaľa; miro roviben avel avri sar paňi. 25 Bo oda, sostar daravas, avľa pre ma a oda, sostar izdravas, pes mange ačhiľa. 26 Nane man smirom aňi odpočinkos a miro pharipen šoha na preačhel.“