Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Dujto skuška le Joboskri

1 Andre jekh džives pes pale ačhiľa, hoj avle o aňjela2,1 E hebrejiko čhib: o čhave le Devleskre anglo RAJ a avľa maškar lende the o satan.
2 O RAJ lestar phučľa: „Khatar aves?“ O satan odphenďa: „Phiravas upre tele a predžavas man pal e phuv.“ 3 Akor o RAJ phenďa le satanoske: „Dikhľal mire služobňikos le Job? Pre phuv nane ňiko ajso spravodľivo the žužo angle ma sar ov. Daral pes le Devlestar a chraňinel pes le nalačhipnastar. Mek furt pes ľikerel žužo angle ma, kajte man tu prevakerďal, hoj les te dukhavav vaš ňisoske.“ 4 O satan odphenďa: „E cipa vaš e cipa! O manuš dela savoro, so les hin, hoj peske te zachraňinel o dživipen. 5 Ale noča, thov pre leste tiro vast a chude tut leskre ťelostar the kokalendar a dikheha, sar tut košela andro jakha!“ 6 O RAJ odphenďa le satanoske: „Mištes, hino andre tire vasta, ale ma le leske o dživipen.“ 7 Paľis odgeľa o satan pašal o RAJ a dukhaďa le Job džungale vredenca le pindrendar dži o šero. 8 O Job peske iľa e skľenčina, hoj pes laha te chandžuvel, a bešelas andro prachos andral o bov. 9 Leskri romňi leske phenďa: „Mek furt tut ľikeres žužo anglo Del? Koš les a mer!“ 10 Ale o Job lake phenďa: „Vakeres sar varesavi diliňi džuvľi. So, ča o lačho prilaha le Devlestar a o nalačho na?“ Sar pes kada savoro ačhiľa, o Job na kerďa binos peskre vuštenca.

O trin prijaťeľa aven pal o Job

11 Le Job sas trin prijaťeľa: o Elifaz andral o Teman, o Bildad andral o Šuach the o Cofar andral e Naama. Sar pes došunde pal savoro nalačhipen, so pre leste avľa, dojekh lendar pes mukľa pro drom a arakhle pes jekhetane, hoj leha te aven andro pharipen a te poťešinen les.
12 Sar les dikhle dural, aňi les na sprindžarde. Chudle zorales te rovel, čhingerde pre peste o gada a čhivkerenas o prachos andro luftos the pre peskre šere. 13 Avke peske bešle pre phuv paš leste a bi o lava bešenas efta dživesa the efta rača, bo dikhle, hoj leskri dukh hiňi igen bari.