Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Eňato vakeriben le Joboskro

1 Akor o Job odphenďa kada:
2 „Joj, sar pomožinďal oleske, kas nane zor! Sar zachraňinďal oles, ko na birinel! 3 Joj, savi lačhi rada diňal le nagoďaveres! Savi bari goďi sikaďal! 4 Khatar iľal kala goďaver lava? Savo duchos prekal tute vakerel? 5 O duchi le mulengre izdran telal tel o paňi a the savore, so ode bešen. 6 O Del džanel savoro pal ola, ko hine andro than le mulengro26,6 E hebrejiko čhib: Šeol, a o than le meribnaskro26,6 E hebrejiko čhib: Abaddon nane ňisoha zaučhardo le Devleske. 7 Ov nacirdel o severno ňebos ode, kaj nane ňič, e phuv figinďa upral ňisoste. 8 Ov phandel o paňi andre peskre chmari a o chmari na prečhinďon. 9 Garuvel peskro tronos26,9 Abo: calo čhonoro avke, hoj les te na dičhol, a nacirdel upral leste peskri chmara. 10 Odďelinďa o švetlos le kaľipnastar avke, hoj merinďa avri e hraňica maškar o moros the ňebos. 11 O slupi le ňeboskre izdran a predaran, sar len karhinel. 12 Peskra zoraha kerďa, hoj o moros te čhitel, a peskra goďaha zňičinďa la obluda Rahab. 13 Leskro dichos žužarďa o ňebos, leskro vast predemaďa le bare sapes, so denašelas. 14 Dikh, kada hin ča sikrica olestar, so ov kerel, ča kajci frima pes amenge dochudňa andro kana. Akor ko šaj achaľol, savi bari zor hin le Devles?“