Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Trito vakeriben le Bildadoskro

1 Akor o Bildad andral o Šuach odphenďa kada:
2 „Le Devleskro hin o rajipen a lestar pes kampel te daral, ov kerel o smirom upre andro ňebos. 3 Či pes del te zrachinel leskre ňeboskre armadi? Pre kaste na švicinel leskro švetlos? 4 Akor sar šaj el vareko spravodľivo anglo Del? Abo sar šaj el žužo o manuš, savo uľiľa la džuvľatar? 5 Se leske mek aňi o čhonoro na švicinel jasnones a o čercheňa nane dos žuže andre leskre jakha. 6 Ta akor keci frimeder o manuš, so hino sar kirmo; o čhavo le manušeskro, so hino ča kirmoro!“