Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

15. kapitola

Dujto vakeriben le Elifazoskro

1 Avke o Elifaz andral o Teman odphenďa kada:
2 „O goďaver manuš na odphenďahas kajse balvajakre lavenca! Le tate luftostar na čaľiľahas avke sar tu! 3 Ov na rušľahas vaš peske kajse chocsave vakeribnaha, le lavenca, so nane pre chasna! 4 Se tu keres, hoj pes ňiko te na daral le Devlestar, a braňines le modľitbenge anglo Del! 5 Bo tiro binos sikavel tire vušten, so te vakerel; kides tuke avri e čhib le špekulantengri. 6 Tiro muj tut odsudzinel, na me; tire vušta vakeren pre tute. 7 Či sal tu ešebno manuš, so uľiľa? Či salas sigeder sar o verchi? 8 Či tu šunehas, sar o Del savoro plaňinelas? So, ča tut hin goďi savore manušendar? 9 So ajso džanes, so amen na džanas? So achaľos feder sar amen? 10 Maškar amende hin the šiva balengre the phure manuša, save hine phureder sar tiro dad. 11 Či frima tuke hin le Devleskro poťešeňje abo o lav vakerdo ke tute šukares? 12 Soske tut odcirdel tiro jilo? Soske tire jakha bľišťisaľon akor, 13 sar visares tiri choľi pro Del a mukes avri andral o muj kajse lava? 14 Ňisavo manuš nane bi o binos. Sar šaj vareko, ko uľiľa prekal e džuvľi, uľol spravodľivo? 15 Se dikh, o Del pes na mukel aňi pre peskre aňjela15,15 E hebrejiko čhib: sveta manuša a mek aňi o ňebos nane žužo andre leskre jakha! 16 Ta akor keci buter o džungalo the previsardo manuš, savo pijel o nalačhipen sar o paňi!? 17 Sikavava tut, ča šun man avri a vakerava tuke pal oda, so dikhľom, 18 pal oda, so phende o goďaver manuša, a na garude andre oda, so priile peskre dadendar. 19 Ča lenge sas diňi kadi phuv a o cudzinci ode na dživenas, hoj len te odlen le Devlestar. 20 O nalačho manuš cerpinel calo dživipen, savore berša, so hine pripravimen prekal o bijileskre manuša. 21 O darandutno hangos šunďol andre leskre kana; akor, sar hin smirom, avela pre leste o živaňis. 22 Ov na pačal, hoj denašela andral o kaľipen; hino dino la šabľake. 23 Ča pes tuľinel – hino le supengro chaben. Ov džanel, hoj o džives le kaľipnaskro leske hin pripravimen. 24 O pharipen the o cerpišagos les daraven avri avke sar o kraľis pripravimen pro mariben, 25 bo hazdel o vast pro zoralo Del a kerel pes muršeske pro Nekzoraleder. 26 Džal pre leste zacatones a demel les le zorale šťitoha. 27 Vašoda, hoj prikidňa andro muj le žirostar a thuľiľa andro per, 28 bešela andro rozburimen fori, andro khera, kaj ňiko na bešel, save sas pripravimen, hoj len te čhiven tele. 29 Na barvaľola a leskro barvaľipen na ačhela, aňi leskro majetkos na rozbarola pre phuv. 30 Na denašela le kaľipnaske, ela sar stromos, saveske e jag labarela o konara, o dichos andral le Devleskro muj les zňičinela. 31 Te na peha thovel avri oleha, hoj pes mukel pre oda, so na mol ňič, bo leskri odmena ela pre ňisoste. 32 Sigeder, sar avela leskro časos, šučola avri a leskre konara imar na kvitňisaľona, 33 sar o viňičis, so čhivel tele peskro hroznos akor, sar mek nane lačho, sar e oliva, savi pal peste čhivel tele o kvitki. 34 Bo le nalačhe dženen na ela ňisave čhave a e jag chala o khera le interesarenge. 35 Ločhona o pharipen a uľola lenge o nalačhipen; andro jilo len hin ča o klamišagos.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk