Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

7. kapitola

O Ježiš džal počoral pro inepos

1 Paľis phirelas o Ježiš pal e Galileja, bo na kamelas te phirel pal e Judsko, bo o Židi les kamenas te murdarel.
2 A sas pašes le Židengero inepos, o inepos le stanengero. 3 Akor leske leskere phrala phende: “Dža adarik het andre Judsko, hoj the tire učeňika te dikhen tire veci so keres. 4 Bo ňiko na kerel ňič počoral, ale kamel pes te sikavel anglo nipi. Te tu keres kajse veci, sikav tut le svetoske.” 5 Bo aňi leskere phrala andre leste na pačanas. 6 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Miro časos ( ideos) mek na avľa, ale tumaro časos hino ade furt. 7 Pre tumende o svetos na džal, ale man našči avri ačhel, bo me pre leste phenav avri, hoj namište kerel. 8 Džan tumen pro inepos andro Jeruzalem, me na džav upre pre kada inepos, bo mek na avľa miri ora.” 9 Kada lenge phenďa a ačhiľa andre Galileja. 10 Ale sar odgele leskere phrala upre pro inepos, avke odgeľa the ov - no na avke hoj les te dičhol, ale počoral. 11 Akor les o Židi rodenas pro inepos a phenenas: “Kaj hino koda?” 12 A maškar o nipi pes pal leste but vakerelas. Jekh vakerenas, hoj hino lačho a aver vakerenas, hoj marel upre le nipen. 13 Ale ňiko pal leste na vakerelas anglal o nipi, bo daranas pes le Židendar.

O Ježiš sikavel andro chramos

14 Sar imar pregeľa jepaš inepos, odgeľa o Ježiš upre andro chramos a sikavelas.
15 Akor pes o Židi čudaľinenas a phenenas: “Khatar džanel le Devleskero Lav, te na sikľiľa?” 16 O Ježiš lenge pre oda odphenďa: “Miro sikaviben nane mandar, ale olestar ko man bičhaďa. 17 Te vareko kamel te kerel le Devleskeri voľa, ov džanela pal oda sikaviben, či oda hin le Devlestar, abo či me korkoro mandar vakerav. 18 Oda, ko vakerel korkoro pestar, rodel peske o baripen. Ale oda, ko rodel o baripen oleske, so les bičhaďa, oda hino čačo a nane andre leste klamišagos. 19 Či na diňa tumenge o Mojžiš o zakonos? A ňiko tumendar na doľikerel o zakonos. Soske man kamen te murdarel?” 20 O nipi odphende: “Demonos andre tu hin. Ko tut kamel te murdarel?” 21 O Ježiš lenge odphenďa: “Jekh zazrakos kerďom a savore tumen oleske čudaľinen. 22 Se o Mojžiš tumen diňa o občhinďipen ( e obriezka) - the te o občhinďipen nane lestar, ale le dadendar - a tumen občhinen ( obrezinen) le manušes sombatone. 23 Te o manuš prilel o občhinďipen sombatone, hoj pes te doľikerel le Mojžišoskero zakonos, ta akor, soske pre mande chan choľi, hoj sasťarďom sombatone cale manušes? 24 Ma sudzinen pal oda sar oda dičhol avral, ale sudzinen o čačipnaskero sudos.”

Hin o Ježiš o Kristus?

25 Akor phende varesave Jeruzalemčana: “Či oda nane ov, so les kamen te murdarel?
26 A dikh, bi e dar vakerel a ňič leske na phenen. So čačes prindžarde o anglune murša hoj ov hin o Kristus? 27 Se pal kada džanas khatar hino, ale sar avela o Kristus, pal leste na džanela ňiko, khatar hino.” 28 Akor sikavelas o Ježiš andro chramos a zorales phenďa: “Tumen man prindžaren a džanen the khatar som. No me na avľom korkoro mandar, ale oda ko man bičhaďa hino čačo, ale oles tumen na prindžaren. 29 Me les prindžarav, bo som lestar a ov man bičhaďa.” 30 Akor les kamenas te zachudel, ale ňiko pre leste na thoďa o vasta, bo mek na avľa leskeri ora. 31 A but džene ole nipendar andre leste pačanďile a phende: “Te avela o Kristus, či kerela buter zazraki sar ov kerďa?” 32 Ale sar šunde o farizeja le nipen, hoj peske pal leste vakeren kajse veci, bičhade on the o nekbareder rašaja le sluhen, hoj les te zalen. 33 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Imar nabut časos som tumenca a paľis džava ke oda, ko man bičhaďa. 34 Rodena man, ale na arakhena man a ode kaj me som, tumen našči aven.” 35 Akor peske o Židi phende: “Kaj oda kada džala, hoj les amen na arakhaha? Či so, džala andre le Grekengere fori a ode sikavela le Greken? 36 So hin oda lav so phenďa: ‘Rodena man a na arakhena man a ode kaj me som, tumen našči aven?’ ” 37 Paľis oda posledno baro džives andro inepos ačhelas o Ježiš a zorales vakerelas: “Te hin vareko smedno, mi avel ke mande a mi pijel! 38 Ko pačal andre ma: avke sar phenel le Devleskero Lav, andral oda manuš avena avri o prudi le džide paňeha!” 39 Ale ada phenďa pal o Sentno Duchos saves chudena ola so andre leste pačana. Bo mek na sas dino o Sentno Duchos, bo mek o Ježiš na sas ilo upre andre slava. 40 Akor but džene ole nipendar šunde oda lav a phenenas: “Ov hino čačes oda prorokos.” 41 Aver phenenas: “Ov hin o Kristus.” A pale aver phenenas: “So, andral e Galileja šaj avel o Kristus? 42 Či na phenel le Devleskero Lav, hoj o Kristus avela le Davidoskere čhavendar, andral o forocis Betlehem, ode kaj bešelas o David?” 43 A o nipi pes angle leste vesekedinenas. 44 Varesave džene lendar les kamle te zalel, ale ňiko pre leste na thoďa o vasta.

O nekbareder rašaja the o Nikodem

45 O sluhi avle pale ko nekbareder rašaja the ko farizeja a on lenge phende: “Soske les na anďan?”
46 O sluhi odphende: “Šoha ňisavo manuš na vakerelas avke, sar kada manuš.” 47 Akor lenge odphende o farizeja: “So the tumen diliňarďa? 48 So hin vareko maškar o anglune murša, abo maškar o farizeja, ko pačanďiľa andre leste? 49 Ale ola nipi so na prindžaren o zakonos! Prekošle hine!” 50 Pre oda lenge phenďa jekh lendar, o Nikodem, oda murš so sas angle oda pal o Ježiš: 51 “Amaro zakonos na sudzinel le manušes sigeder, medik les na šunel avri a na dodžanel pes, so kerel.” 52 Odphende leske: “So the tu sal andral e Galileja? Gen andro le Devleskero Lav a dikheha, hoj o prorokos na avela andral e Galileja.” 53 A geľa sako andre peskero kher.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk