Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

O Raj čaľarel 5 000 manušen

1 Paľis odgeľa o Ježiš pal o Galilejsko moros Tiberijadsko.
2 A džanas pal leste igen but nipi, bo dikhle leskere zazraki save kerelas paš o nasvale. 3 O Ježiš geľa pro verchos a ode peske bešľa peskere učeňikenca. 4 E Patraďi le Židengero inepos sas pašes. 5 Sar hazdňa o Ježiš o jakha a dikhľa, hoj aven kija leste igen but nipi, phenďa le Filiposke: “Kaj cinaha kajci maro, hoj kala savore nipi te chan?” 6 Ale oda phenďa, hoj les te probaľinel avri, bo ov džanelas, so kerela. 7 O Filip leske phenďa: “Vaš o duj šel (200) denara maro len na ela dos, hoj sako lendar ča sikra te chudel.” 8 Jekh leskere učeňikendar, o Andrej o phral le Šimonoskero Peteriskero, leske phenďa: 9 “Hin ade jekh čhavoro, saves hin pandž jačmenne mare the duj ribi. Ale so oda hin prekal kajci džene?” 10 O Ježiš phenďa: “Phenen le nipenge, hoj peske te bešen.” A pre oda than sas but čhar. Akor peske bešle o murša a sas vaj pandž ezera (5 000). 11 O Ježiš iľa o mare, paľikerďa a rozdelas le učeňikenge a o učeňika olenge, so bešenas. Avke the o ribi, keci kamenas. 12 Sar imar čaľile, phenďa peskere učeňikenge: “Skiden upre so ačhiľa, hoj ňič te na musaľol!” 13 Avke skidle upre dešuduj pherde košara, so ačhile ole pandž jačmenne marendar, so chanas. 14 Sar dikhle o nipi oda zazrakos so o Ježiš kerďa, phenenas: “Ov hino čačes oda prorokos, so majinďa te avel pro svetos.” 15 Sar o Ježiš avľa pre oda, hoj les kamen te lel a našilu lestar kamen te kerel kraľis, geľa korkoro pale het pro verchos.

O Raj phirel pal o moros

16 Sar zaračiľa, gele leskere učeňika paš o moros.
17 Gele andre loďa a džanas pre oki sera le moroske andro Kafarnaum. Imar sas rat a o Ježiš mek pal lende na doavľa 18 a o moros pes upre hazdelas, bo phurdelas zoraľi balvaj. 19 Avke, sar odgele la loďkaha vaj pandž abo šov kilometri, dikhle le Ježiš te phirel pal o moros, sar avelas kije loďa a daranas pes. 20 Ov lenge phenďa: “Me som, ma daran tumen!” 21 Akor imar les ile andre loďa a paľis e loďa sas takoj pre oda than, kaj kamle te džal.

O nipi roden le Ježiš vaš o chaben

22 Pre aver džives o nipi, so ačhenas pre oki sera le moroske, dikhle hoj ode na sas aver loďa, ča odi jekh andre savi gele leskere učeňika. Dikhle, hoj o Ježiš na geľa jekhetane peskere učeňikenca andre loďa, ale hoj leskere učeňika odgele korkore.
23 Avle the aver loďki andral e Tiberijada paš oda than kaj chanas o maro, akor sar o Raj paľikerďa. 24 Sar dikhle o nipi, hoj ode nane o Ježiš aňi leskere učeňika, gele the on andre ola loďi, so avle andral e Tiberijada a avle andro Kafarnaum te rodel le Ježiš. 25 A sar les arakhle pre oki sera le moroske, phende leske: “Rabbi, kana ade avľal?” 26 O Ježiš lenge odphenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, tumen man na roden vaš oda, bo dikhľan o zazraki, ale hoj chaľan ole marendar a čaľiľan. 27 Ma keren buči vaš o chaben so na ačhela, ale vaš o chaben so ačhela andro večno dživipen, savo tumen o Čhavo le manušeskero dela, bo pre leste thoďa o Del o Dad peskeri pečať.” 28 Akor leske phende: “So kampel te kerel, hoj te keras oda, so kamel o Del?” 29 O Ježiš lenge odphenďa: “O Del kamel, hoj te pačan andre oda, kas ov bičhaďa.”

O Ježiš o maro le dživipnaskero

30 Akor leske phende: “Savo zazrakos kereha, hoj te dikhas a te pačas tuke? So kereha?
31 Amare dada chanas e manna pre pušťa, avke sar hin pisimen: ‘Diňa len te chal o maro andral o ňebos.’ ” 32 Pre ada lenge o Ježiš phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj na o Mojžiš tumen diňa o maro andral o ňebos, ale miro Dad tumen del o čačo maro andral o ňebos. 33 Bo oda maro le Devleskero hin oda, ko avel tele andral o ňebos a del le svetos dživipen.” 34 Akor leske phende: “Rajeja, de amen furt oda maro.” 35 O Ježiš lenge phenďa: “Me som oda maro so del o dživipen, ko avela ke mande, na ela šoha ( ňikda) bokhalo a ko andre mande pačal, šoha na ela smedno. 36 Ale phenďom tumenge, hoj imar man the dikhľan a the avke na pačan. 37 Savoren, so mange del o Dad, avena ke ma a oles, ko avela ke ma, na čhivava avri. 38 Bo na avľom tele andral o ňebos vaš oda, hoj te kerav oda so me kamav, ale oda so kamel oda, ko man bičhaďa. 39 Oda, ko man bičhaďa, o Dad, kamel hoj te na našavav ňič olestar, so man diňa. Ale kamel, hoj oda savoro te uštavav andral o meriben andre oda posledno džives. 40 Oda, so kamel miro Dad savo man bičhaďa, hin hoj sako, ko dikhel le Čhas a pačal andre leste, te chudel o večno dživipen. A me les uštavava andral o meriben andro posledno džives.” 41 O Židi pre leste vakerenas, bo phenďa: “Me som oda maro, savo avľa tele andral o ňebos.” 42 A phenenas: “Či nane kada o Ježiš, o čhavo le Jozefoskero, kaskere dades the da amen prindžaras? Sar akor šaj phenel: ‘Avľom tele andral o ňebos?’ ” 43 Akor lenge o Ježiš odphenďa: “Ma dudrinen maškar tumende! 44 Ňiko našči avel ke mande, te les na pricirdňahas o Dad, savo man bičhaďa. A me les uštavava andral o meriben andre posledno džives. 45 Andro proroka hin pisimen: ‘Savore ena sikade le Devlestar.’ Avke sako, ko šunďa le Dadestar a sikľiľa lestar, avel ke mande. 46 Ňiko na dikhľa le Dades, ča oda, ko hino le Devlestar - ov le Dades dikhľa. 47 Čačes, čačes phenav tumenge, hoj oda, ko andre mande pačal, oles hin večno dživipen. 48 Me som o maro so del o dživipen. 49 Tumare dada chanas e manna pre pušťa a mule, 50 ale kada hin oda maro savo avel tele andral o ňebos, hoj lestar o manuš te chal a te na merel. 51 Me som oda džido maro savo avľa tele andral o ňebos. Te vareko chala ole marestar, dživela furt. O maro savo me dava hin miro ťelos, savo dava vaš o dživipen le svetoske.” 52 Akor pes o Židi vesekedinenas maškar peste a phenenas: “Sar amenge kada šaj del te chal peskero ťelos?” 53 O Ježiš lenge phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj te na chana o ťelos le Čhaskero le manušeskero a na pijena leskero rat, nane tumen o dživipen. 54 Ko chal miro ťelos a pijel miro rat, oles hin večno dživipen a me les uštavava andral o meriben andro posledno džives. 55 Bo miro ťelos hin oda čačo chaben a miro rat čačo pijiben. 56 Oda, ko chal miro ťelos a pijel miro rat, ačhel andre ma a me andre leste. 57 Avke, sar man bičhaďa o džido Dad a sar me dživav le Dadestar, avke the oda, ko man chala, dživela mandar. 58 Kada hin oda maro so avľa tele andral o ňebos; na avke sar tumare dada chanas e manna a mule. Oda, ko chala kada maro, dživela furt.”

But učeňika oddžan le Rajestar

59 Kada phenďa sar len sikavelas andre sinagoga andro Kafarnaum.
60 Akor but leskere učeňika, sar oda šunde, phende: “Kada hin zorale lava, ko len šaj šunel?” 61 Ale o Ježiš džanelas andre peste, hoj leskere učeňika pre leste dudrinen, vaš oda lenge phenďa: “Kada marel tele tumaro pačaben? 62 A so akor, te dikhľanas le Čhas le manušeskeres te džal upre ode kaj sas ešebnovar? 63 O Duchos hin so obdžiďarel; le manušeskeri zor nane pre ňisoste. O lava so tumenge me vakerav, hine dživipen the Duchos. 64 Ale maškar tumende hin ajse, so na pačan.” Bo o Ježiš imar ešebnovarestar džanelas save na pačan a ko les dela andre. 65 A phenďa: “Vaš oda tumenge phenďom, hoj ňiko našči avel ke ma, te leske oda na uľahas dino mire Dadestar.” 66 Akorestar odgele but leskere učeňika het a na phirenas imar leha. 67 Akor phenďa o Ježiš ole dešudujenge: “So, the tumen kamen te džal het?” 68 O Šimon Peter leske odphenďa: “Rajeja, ke kaste džaha? Se tut hin o lava so den o večno dživipen, 69 a amen pačanďiľam a prindžarďam, hoj tu sal o Kristus, oda Čhavo le džide Devleskero.” 70 O Ježiš lenge odphenďa: “Či me mange na kidňom avri tumen le dešudujen? Ale jekh tumendar hin o beng.” 71 Oda phenďa pal o Judaš, čhavo le Šimonoskero Iškarijotsko. Bo ov sas jekh le dešudujendar, so les paľis diňa andre.