Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

5. kapitola

O Raj sasťarel jekhe nasvales andre Bethesda

1 Paľis sas o Židoviko inepos a o Ježiš odgeľa upre andro Jeruzalem.
2 Andro Jeruzalem hin paňi paš e Bakraňi kapura, savo o Židi vičhinen Bethesda a andre savo hin pandž andre učarde thana. 3 Andre ola thana pašľonas igen but nasvale - kore, bange the šuke. [Užarenas, hoj pes čhalavela o paňi. 4 Bo o Židi pačanas, hoj le Rajeskero aňjelos avelas pal varesavo časos (ideos) andro paňi a čhalavelas le paňeha a ko pes akor ešebno chudelas le paňestar, sasťolas avri andral savore nasvaľibena, so les sas.] 5 A sas ode varesavo manuš, savo sas tranda the ochto (38) berš nasvalo. 6 Sar les dikhľa o Ježiš te pašľol a prindžarďa hoj imar hino but nasvalo, phenďa leske: “Kames te sasťol avri?” 7 O nasvalo manuš leske odphenďa: “Rajeja, nane man ajso manuš, savo man ľigenďahas andro paňi akor, sar pes čhalavel. A medik me dodžav, imar aver džal anglal ma.” 8 Akor leske o Ježiš phenďa: “Ušči, le tiro haďos a dža!” 9 Oda manuš takoj sasťiľa avri, iľa peskero haďos a phirelas. Oda pes ačhiľa sombatone. 10 Vaš oda phende o Židi oleske, so sas avri sasťardo: “Sombat hin, našči ľidžas o haďos!” 11 Ov lenge odphenďa: “Oda, ko man sasťarďa phenďa mange: ‘Le tiro haďos a dža!’ ” 12 Avke lestar phučle: “Ko hin oda manuš, so tuke phenďa: ‘Le tiro haďos a dža?’ ” 13 Ale oda manuš so sasťiľa avri na džanelas ko hin, bo o Ježiš odgeľas dureder pašal ola nipi so pes ode zgele. 14 Paľis les arakhľa o Ježiš andro chramos a phenďa leske: “Dikh, sasťiľal avri, imar šoha ( ňikda) buter ma ker o bini, hoj pes tuke te na ačhel vareso goreder!” 15 Oda manuš geľa het a phenďa le Židenge: “O Ježiš man sasťarďa.” 16 Vaš oda džanas o Židi pro Ježiš a kamenas les te murdarel, bo kerďa oda sombatone.

O Ježiš hin o Čhavo le Dadeskero

17 O Ježiš lenge odphenďa: “Miro Dad furt kerel kala veci, vaš oda the me kerav.”
18 Vaš oda lav les o Židi mek buter kamenas te murdarel, hoj na ča o sombat prephagel, ale mek the le Devles vičhinel Dado a kerel pestar jekh le Dadeha. 19 Avke lenge o Ježiš odphenďa: “Čačes, čačes tumenge phenav, o Čhavo našči kerel ňič korkoro pestar, ča oda, so dikhel te kerel peskere Dades. Bo so kerel o Dad, oda kerel pal leste the o Čhavo. 20 Bo o Dad rado dikhel le Čhas a sikavel leske savoro, so ov kerel. A sikavela leske mek bareder veci sar kala, hoj pes tumen te čudaľinen. 21 Bo sar o Dad uštavel le mulen a obdžiďarel len, avke the o Čhavo kas kamel, obdžiďarel. 22 Bo o Dad na sudzinel ňikas, ale savoro sudos diňa le Čhaske, 23 hoj savore te den pačiv le Čhas, avke sar den pačiv le Dades. Ko na del pačiv le Čhas, na del pačiv le Dades, so les bičhaďa. 24 Čačes, čačes phenav tumenge, hoj oda ko šunel miro lav a pačal oleske, ko man bičhaďa, hin les večno dživipen a na džala pro sudos, ale pregeľa andral o meriben andro dživipen. 25 Čačes, čačes phenav tumenge, hoj avela e ora a imar hiňi ade, sar o mule šunena o hangos le Devleskere Čhaskero a ola so les šunena, dživena. 26 Bo avke sar hin le Dades o dživipen korkores andre peste, avke diňa the le Čhaske, hoj les te avel o dživipen korkores andre peste. 27 Diňa les pravos the zor te kerel the o sudos, vaš oda, bo hino o Čhavo le manušeskero. 28 Ma čudaľinen pes oleske, bo avel e ora, andre savi savore so hine andro hrobi šunena leskero hangos 29 a ola so mište kerenas uščena andral o meriben pro dživipen, ale ola, so namište kerenas, uščena andral o meriben pro sudos. 30 Me našči kerav ňič korkoro mandar; sar šunav le Dadestar, avke sudzinav a miro sudos hino čačipnaskero, bo na rodav miri voľa, ale e voľa oleskeri, so man bičhaďa, le Dadeskeri.”

O sveďectva pal o Ježiš

31 “Te me vakerav korkoro pal mande, miro sveďectvo nane čačipnaskero.
32 Aver hin ko svedčinel pal ma a džanav, hoj oda hin čačipnaskero sveďectvo, so pal mande svedčinel. 33 Tumen bičhaďan ko Jan a ov diňa o sveďectvo le čačipnaske. 34 No me na prilav o sveďectva le manušestar, ale kada phenav vaš oda, hoj tumen te aven zachraňimen. 35 Ov sas e momeľi so labolas the švicinelas a tumen kamňan sikra te radisaľol andre leskero svetlos. 36 No man hin bareder sveďectvo sar le Jan. Bo korkore ola veci, so mange diňa o Dad hoj te kerav a save me kerav, svedčinen pal ma, hoj man o Dad bičhaďa. 37 A the o Dad korkoro, so man bičhaďa, diňa pal ma sveďectvo. Tumen šoha na šunďan leskero hangos, aňi na dikhľan leskero muj. 38 A leskero lav na ačhel andre tumende, bo oleske kas ov bičhaďa, tumen na pačan. 39 Roden andro le Devleskero lav, bo gondoľinen tumenge, hoj andre leste tumen hin o večno dživipen a ipen ode sikavel pre mande. 40 Ale na kamen te avel paš ma, hoj tumen te el o večno dživipen. 41 Na džal mange pal oda, hoj man o nipi te lašaren, 42 ale prindžarďom tumen, hoj le Devleskero kamiben andre tumende nane. 43 Me avľom andro nav mire Dadeskero a na prilen man; te avľahas vareko aver andre peskero nav, oles priiľanas. 44 Sar šaj tumen pačan, te jekh avres tumen rado lašaren a o lašariben jekhore Devlestar na roden? 45 Ma gondoľinen tumenge, hoj me pre tumende vakerava le Dadeske. O Mojžiš, pre savo pes tumen muken, ov pre tumende vakerela avri. 46 Bo te pačanďiľanas le Mojžišoske, pačanďiľanas the mange, bo ov pisinelas pal mande. 47 Ale te na pačan oleske, so ov pisinďa, sar pačana oleske, so me vakerav?”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk