Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

18. kapitola

Zachudle le Ježiš

1 Sar pes o Ježiš imar domodľinďa, geľa peskere učeňikenca tele prekal o Kedron. Ode sas zahrada. O Ježiš geľa andre peskere učeňikenca.
2 O Judaš, so les diňa andre, džanelas ole thanestar, hoj pes ode buterval o Ježiš arakhelas peskere učeňikenca. 3 Avke iľa peha o Judaš jekh čata slugaďen the sluhen le nekbareder rašajendar the le farizejendar. A sas len lampaša the aver švetli, čhura the kopiji. 4 O Ježiš džanelas savorestar, so pre leste avela, geľa a phenďa lenge: “Kas roden?” 5 Odphende leske: “Le Ježiš andral o Nazaret.” O Ježiš phenďa: “Me som.” A ačhelas lenca the o Judaš, so les diňa andre. 6 Sar lenge phenďa: “Me som,” gele palal a pele pre phuv. 7 Avke lendar pale phučľa: “Kas roden?” On phende: “Le Ježiš Nazaretsko.” 8 O Ježiš odphenďa: “Phenďom tumenge, hoj me som. Te man roden, len muken te džal.” 9 Hoj pes te ačhel oda lav, so phenďa: “Ňikas olendar so mange diňal na našaďom.” 10 Akor o Šimon Peter cirdňa avri peskeri čhuri a odčhinďa le nekbaredere rašaskere sluhaske o čačo kan. Oda sluhas pes vičhinelas Malchos. 11 Akor phenďa o Ježiš le Peteriske: “Garuv e čhuri pale kaj sas! Či so, na pijava e kuči so mange o Dad diňa?” 12 Akor e čata le slugaďenca, o veliťeľis upral o ezeros the le Židengere sluhi, ile le Ježiš a zaphandle les. 13 A ešeb les ľigende ko Annaš, bo ov sas o sastro le Kajfašiskero. O Kajfaš sas oda berš nekbareder rašaj. 14 Oda sas ov, so phenďa le Židenge, hoj feder ela te merela jekh manuš vaš savore nipi.

O Peter pes na pridžanel ko Ježiš

15 A džalas pal o Ježiš o Šimon Peter the oka dujto učeňikos. Ole učeňikos o nekbareder rašaj prindžarelas a geľa jekhetane le Ježišoha andre le nekbareder rašaskeri dvora.
16 No o Peter ačhelas avri paš o vudar. Paľis avľa avri oda dujto učeňikos, saves o nekbareder rašaj prindžarelas, vakerďa ola čhaha, so phundravelas e kapura a iľa andre le Peter. 17 Odi čhaj, so phundravelas e kapura, phenďa le Peteriske: “Na sal the tu jekh kale manušeskere učeňikendar?” Ov odphenďa: “Na som.” 18 Ačhenas ode o sluhi the o služobňika le Židengere a kerde bari jag, bo sas šil a tačarenas pes. Ačhelas lenca ode the o Peter a tačarelas pes.

Le Ježiš šunen avri anglo nekbareder rašaj

19 O nekbareder rašaj phučelas le Ježišostar pal o učeňika the pal leskero sikaviben.
20 O Ježiš leske odphenďa: “Me vakeravas le svetoske avke, hoj oda sako šaj šunďa. Furt sikavavas andre sinagoga the andro chramos, kaj pes zdžan savore Židi a ňič na vakeravas počoral. 21 So mandar phučes? Phuč olendar, so šunde, so lenge vakeravas. On džanen, so vakerďom.” 22 Sar oda phenďa, jekh le služobňikendar so ode ačhelas, demaďa le Ježiš pal o muj a phenďa: “Avke odphenes le nekbareder rašaske?” 23 O Ježiš leske odphenďa: “Te namište phenďom, sikav so namište phenďom, ale te mište, soske man mares?” 24 Paľis bičhaďa o Annaš le Ježiš zaphandlones ke oka nekbareder rašaj, ko Kajfaš.

O Peter pes pale na pridžanel ko Ježiš

25 O Šimon Peter ačhelas a tačarelas pes. A phende leske: “Na sal the tu jekh leskere učeňikendar?” No ov pes na pridžanľa a phenďa: “Na som.”
26 Jekh le nekbareder rašaskere sluhendar, famelija oleske, kaske o Peter odčhinďa o kan, phenďa: “Na dikhľom tut leha ode andre zahrada?” 27 Akor pes o Peter pale na pridžanľa a takoj giľaďa o kohutos.

O Ježiš anglo Pilat

28 Avke ľigende le Ježiš het khatar o Kajfaš andro Pilatoskero palacis a sas tosara. Ale on na gele andre, hoj pes te na meľaren; bo kamle te chan le bakrores pre Patraďi.
29 Akor avľa o Pilat avri pal lende a phenďa: “So hin tumen pre kada manuš?” 30 Odphende leske: “Te na kerďahas kada manuš namište, na anďamas les ke tu.” 31 Akor lenge o Pilat phenďa: “Len les tumen a sudzinen les pal tumaro zakonos.” O Židi leske phende: “Amen našči ňikas murdaras.” 32 Hoj pes te ačhel o lava le Ježišoskere, savenca diňa te džanel, hoj save meribnaha merela. 33 Akor geľa o Pilat pale andro palacis, vičhinďa le Ježiš a phenďa leske: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” 34 O Ježiš leske odphenďa: “Phenes oda tu korkoro pestar, či aver tuke pal ma phende?” 35 O Pilat phenďa: “So me som Židos? Korkoro tiro narodos the o nekbareder rašaja mange tut dine. So kerďal?” 36 O Ježiš odphenďa: “Miro kraľišagos nane andral kada svetos. Te uľahas miro kraľišagos andral kada svetos, mire služobňika pes mardehas vaš ma, hoj te na avav dino le Židenge. Ale akana miro kraľišagos nane adarik.” 37 Akor leske o Pilat phenďa: “Ta, the avke sal kraľis?” O Ježiš odphenďa: “Tu phenes, hoj som kraľis. Me pre oda uľiľom ( pes narodzinďom) a vaš oda avľom pro svetos, hoj te sikavav so hin o čačipen. Sako, ko hin andral o čačipen, šunel miro hangos.” 38 O Pilat leske phenďa: “So hin o čačipen?” Sar oda phenďa, geľa pale avri paš o Židi a phenďa lenge: “Me pre leste na arakhľom ňič nalačho. 39 Ale hin tumen tradicija, hoj tumenge jekhes te premukav pre Patraďi. So kamen? Hoj tumenge te premukav le Židovike kraľis?” 40 Akor pale savore vriskinde a vičhinenas: “Na les, ale le Barabaš!” A o Barabaš sas zbuňikos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk