Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

16. kapitola

Le učeňiken užarel o pharipen

1 “Kada tumenge phenďom vaš oda, hoj te na preačhen te pačal.
2 Čhivena tumen avri andral o sinagogi a avel e ora, sar peske gondoľinela sako ko tumen murdarela, hoj oleha služinel le Devleske. 3 Oda tumenge kerena vaš oda, bo na prindžarde aňi le Dades, aňi man. 4 Ale oda tumenge phenďom vaš oda, hoj sar odi ora avela, te na bisteren, hoj imar anglal tumenge oda phenďom. Kada tumenge ešebnovarestar na phenďom, bo somas tumenca. 5 Ale akana džav ke oda, so man bičhaďa a ňiko tumendar mandar na phučel: ‘Kaj džas?’ 6 Ale vaš oda, hoj tumenge vakerďom kala veci, o pharipen pherarďa tumaro jilo. 7 No me tumenge phenav o čačipen, hoj tumenge ela feder, te me džava het. Bo te me na džava het, o Sentno Duchos na avela ke tumende. Ale te džava het, bičhavava les ke tumende. 8 Sar ov avela, sikavela le svetoske pro binos, pro čačipen the pro sudos: 9 pro binos vaš oda, hoj na pačan andre ma; 10 pro čačipen, hoj džav ke miro Dad a imar man buter na dikhena; 11 a pro sudos, hoj oda ko ľidžal kada svetos, hin odsudzimen. 12 Mek man uľahas but so tumenge te phenel, ale akana našči zľidžan. 13 Ale sar avela ov, oda Duchos o čačipnaskero, ľidžala tumen andre dojekh čačipen, bo na vakerela korkoro pestar, ale vakerela savoro so šunel. A phenela tumenge the oda, so pes ačhela. 14 Ov man oslavinela, bo mirestar lela a phenela tumenge. 15 Sa so hin le Dades, hin miro - vaš oda phenďom, hoj mirestar lela a phenela tumenge.”

O pharipen le učeňikengero pes visarela pro radišagos

16 “Imar na predžala but a na dikhena man a pale na predžala but a dikhena man, bo me džav ke miro Dad.”
17 Akor peske varesave leskere učeňika maškar peste phende: “Soske amenge phenel: ‘Na predžala but a na dikhena man a pale na predžala but a dikhena man’? A soske phenel: ‘Me džav ko Dad’?” 18 Avke vakerenas: “Soske phenel: ‘Na predžala but’? Na džanas, so vakerel.” 19 Akor o Ježiš prindžarďa, hoj lestar oda kamle te phučel a phenďa lenge: “Pal oda phučen jekh avrestar, hoj phenďom: ‘Na predžala but a na dikhena man a pale na predžala but a dikhena man’? 20 Čačes, čačes tumenge phenav, hoj tumen rovena the hikinena a o svetos radisaľola. Tumen avena andro pharipen, ale tumaro pharipen pes visarela pro radišagos. 21 La khabňa džuvľa hin o dukha sar ločhol ( pašľol tele) bo avľa lakeri ora. Ale sar lake uľol o čhavoro, radišagostar bisterel pro dukha, bo o manuš uľiľa ( pes narodzinďa) pro svetos. 22 The tumen akana hin pharipen, ale pale tumen dikhava a tumaro jilo radisaľola a tumaro radišagos tumendar ňiko na lela. 23 Oda džives mandar imar na phučena ňič. Čačes, čačes tumenge phenav, hoj sa so mangena le Dadestar andre miro nav, dela tumen. 24 Dži akana mek na mangenas ňič andre miro nav. Mangen a chudena, hoj tumaro radišagos pes te pherarel. 25 Kada tumenge vakeravas andro podobenstva, ale avela e ora, hoj tumenge na vakerava buter andro podobenstva. Ale vakerava tumenge pal o Dad, avke hoj te achaľon. 26 Andre oda džives tumen mangena andre miro nav. Na phenav tumenge, hoj me vaš tumenge mangava le Dades, 27 bo korkoro o Dad tumen rado dikhel. Bo tumen man rado dikhenas a pačanďiľan, hoj me avľom le Devlestar. 28 Avľom khatar o Dad a avľom pro svetos. Pale omukav o svetos a džav ko Dad.” 29 Akor leske o učeňika phende: “Dikh, akana vakeres avke, hoj achaľuvas a na vakeres ňisavo podobenstvo. 30 Akana džanas, hoj džanes savoro a na kampel tuke, hoj tutar vareko te phučel. Vaš oda pačas, hoj avľal le Devlestar.” 31 O Ježiš lenge odphenďa: “Akana pačan? 32 Dikh, avel e ora a imar akana avľa, hoj dojekh tumendar denašela pal peskero drom a man mukena korkores, ale na som korkoro, bo o Dad hino manca. 33 Kada tumenge vakeravas vaš oda, hoj tumen te avel andre mande smirom. Andro svetos tumen ela pharipen, ale aven zorale, me ňerinďom ( zviťazinďom) upral o svetos.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk