Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Pal o viňičis

1 “Me som oda čačo viňičis a miro Dad hin o vinaris.
2 Dojekh konaricis andre mande savo na anel ovocje, odčhinel; a dojekh savo anel ovocje, žužarel, hoj te anel buter ovocje. 3 Tumen san imar žuže vaš o lav, so tumenge vakeravas. 4 Ačhen andre mande a me andre tumende. Sar o konaricis našči anel ovocje korkoro pestar, te na ačhela andro viňičis, avke aňi tumen, te na ačhena andre mande. 5 Me som o viňičis, tumen san o konarica. Ko ačhel andre mande a me andre leste, oda anel but ovocje, bo bijal mande našči ňič keren. 6 Te vareko na ačhel andre mande, čhivela pes avri sar o konaricis a šučola avri. Lena len, čhivena len pre jag a labona. 7 Te ačhena andre mande a mire lava te ačhena andre tumende, akor tumenge mangen savoro so kamen a ačhela pes tumenge. 8 Oleha hin barardo miro Dad, hoj tumen anena but ovocje a avena mire učeňika. 9 Sar man kamel o Dad, avke the me tumen kamav. Ačhen andre miro kamiben! 10 Te doľikerena mire prikazaňia, ačhena andre miro kamiben, avke, sar me doľikeravas o prikazaňia mire Dadeskere a ačhav andre leskero kamiben. 11 Kada tumenge phenavas vaš oda, hoj miro radišagos te ačhel andre tumende a tumaro radišagos te el pherdo. 12 Kada hin miro prikazaňie, hoj tumen te kamen jekh avres avke, sar me tumen kamav. 13 Nane bareder kamiben olestar, sar oda, kana vareko del peskero dživipen vaš peskere prijaťeľa. 14 Tumen san mire prijaťeľa, te keren savoro, so tumenge me prikazinav. 15 Imar tumenge na phenav buter sluhi, bo o sluhas na džanel, so kerel leskero raj. Ale tumenca vakerav sar le prijaťeľenca, bo savoro oda, so šunďom mire Dadestar, tumenge diňom te džanel. 16 Na tumen man peske kidňan avri, ale me mange tumen kidňom avri a ačhaďom tumen, hoj te džan a te anen ovocje - a tumaro ovocje te ačhel. Hoj savoro so mangena le Dadestar andre miro nav, te del tumen. 17 Kada tumenge prikazinav, hoj te kamen jekh avres.”

O svetos našči avri ačhel le učeňiken

18 “Te tumen o svetos našči avri ačhel, džanen, hoj man sigeder našči avri ačhelas sar tumen.
19 Te uľanas andral o svetos, o svetos rado dikhľahas olen so hin leskere. Ale vaš oda, hoj na san andral o svetos, ale me mange tumen avri kidňom andral o svetos, vaš oda tumen o svetos našči avri ačhel. 20 Ma bisteren pro lav, so tumenge phenďom, hoj o sluhas nane bareder sar leskero raj. Te pre mande džanas, džana the pre tumende. Te miro lav doľikerde, doľikerena the tumare. 21 Ale oda savoro tumenge kerena vaš miro nav, bo na prindžaren oles, so man bičhaďa. 22 Te na avľomas a na vakerďomas lenge, na uľahas len binos. Ale akana našči phenena: ‘Na džanahas, hoj oda so keras hin binos.’ 23 Oda, ko man našči avri ačhel, našči avri ačhel the mire Dades. 24 Te na kerďomas maškar lende ola veci, save ňiko aver na kerďa, na uľahas len binos. Ale akana the dikhle a the avke našči avri ačhen man the mire Dades. 25 Ale oda vaš oda, hoj pes te ačhel o lav, so hin pisimen andre lengero zakonos:‘Našči man avri ačhenas a na sas vaš soske.’ 26 Ale sar avela o Duchos le čačipnaskero, so tumenge andre savoreste pomožinela, o Duchos saves tumenge bičhavava le Dadestar, ov svedčinela pal ma. 27 A the tumen svedčinena pal ma, bo san manca ešebnovarestar.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk