Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

O Ježiš hino o Vudar the o Pasťjeris

1 “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj oda ko na džal andre prekal o vudar andre bakraňi maštalňa, ale džal avres, hino živaňis the zbuňikos.
2 Ale oda, ko avel andre prekal o vudar, hin o pasťjeris le bakrengero. 3 Leske o vratňikos phundravel a o bakrore šunen leskero hangos a peskere bakroren vičhinel pal o nava a ľidžal len avri. 4 Sar ľidžal avri savore peskere bakroren, džal anglal lende a o bakrore džan pal leste, bo prindžaren leskero hangos. 5 Ale pal aver dženo šoha ( ňikda) na džana a denašena lestar, bo na prindžaren leskero hangos.” 6 Kada podobenstvo lenge phenďa o Ježiš, ale on na achaľile pal soste lenge vakerelas. 7 Akor lenge o Ježiš pale phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, me som o vudar le bakrorenge. 8 Savore, so avle angle mande, hine zbuňika the živaňa, ale o bakrore len na šunde. 9 Me som o vudar. Te avela vareko andre prekal ma, ela zachraňimen. Oda avela andre a the džala avri a arakhela o chaben. 10 O živaňis avel ča vaš oda, hoj te čhorel, te murdarel a te merarel. Me avľom vaš oda, hoj len te avel dživipen a te avel len savorestar pherdo.”

O lačho Pasťjeris

11 “Me som oda lačho Pasťjeris. O lačho Pasťjeris del peskero dživipen vaš o bakrore.
12 Ale o najomňikos, so nane pasťjeris a o bakrore nane leskere, sar dikhel te avel le vlkos, omukel le bakroren a denašel. O vlkos len chudel a roztradel len. 13 Oda manuš denašel het, bo ov hino ča najomňikos a na bajinel pal o bakrore. 14 Me som oda lačho Pasťjeris a me prindžarav miren a the mire man prindžaren. 15 Avke sar man prindžarel o Dad, avke the me prindžarav le Dades a dav miro dživipen vaš o bakrore. 16 Hin man the aver bakrore, so nane andral kadi maštalňa a the len mušinav te ľidžal. Šunena miro hangos a ela jekh stados the jekh Pasťjeris. 17 Vaš oda man kamel miro Dad, bo me dav miro dživipen, hoj mange les te lav pale. 18 Ňiko mandar na lel o dživipen, ale me korkoro les dav. Hin man zor les te del a hin man zor les te lel pale. Kada prikazaňie chudňom le Dadestar.” 19 Vaš ola lava pes chudle o Židi maškar peste pale te vesekedinel. 20 A but džene lendar phenenas: “O demonos andre leste hin a diliňaľol. Soske les šunen?” 21 Pale aver phenenas: “Kala lava nane manušestar andre savo hin demonos. Či šaj phundravel o demonos o jakha le korenge?”

O napačaben le Židengero

22 Andro Jeruzalem sas o inepos Hanukkah a sas jevend.
23 A o Ježiš pes predžalas pal o chramos andre dvora le Šalamunoskeri. 24 Akor o Židi ačhile pašal leste a phende leske: “Dži kana amen mukeha avke, hoj te na džanas? Te sal tu o Kristus, phen amenge oda avke, hoj te achaľuvas!” 25 O Ježiš lenge odphenďa: “Phenďom tumenge a na pačan. Ola veci, save me kerav andro nav mire Dadeskero, ola pre mande sikaven. 26 Ale tumen na pačan, bo na san mire bakrorendar. 27 Mire bakrore šunen miro hangos a me len prindžarav a on aven pal mande. 28 Me len dav večno dživipen. Šoha na merena a ňiko len na cirdela avri andral miro vast. 29 Miro Dad, so mange len diňa, hino nekbareder savorendar. Ňiko len našči cirdel avri andral o vast mire Dadeske. 30 Me the o Dad sam jekh.” 31 Akor hazdle o Židi o bara, hoj les te murdaren. 32 Ale o Ježiš lenge odphenďa: “But lačhe veci tumenge sikaďom so hine mire Dadestar. Vaš savi veca man kamen te murdarel le barenca?” 33 O Židi leske odphende: “Na vaš o lačhe veci tut kamas te murdarel le barenca, ale vaš oda, hoj namište vakeres pro Del a keres tutar Del - tu, so sal ča manuš.” 34 O Ježiš lenge odphenďa: “Či nane pisimen andre tumaro zakonos: ‘Me phenďom, devla san?’ 35 Olen vičhinel devla, kaske sas dino o Lav le Devleskero - a le Devleskero Lav hin čačipen pro furt. 36 Sar oda, hoj tumen phenen oleske, kas peske o Dad avrikidňa hoj les te bičhavel pro svetos: ‘Namište vakeres pro Del!’ Vaš oda, bo phenďom: ‘Me som o Čhavo le Devleskero’? 37 Te me na kerav o veci mire Dadeskere, akor mange ma pačan. 38 Ale te kerav ola veci - the te mange na pačana - pačan ole vecenge so kerav, hoj te prindžaren a te pačan, hoj o Dad hino andre mande a me som andro Dad.” 39 Akor les pale kamenas te chudel, no ov geľa avri andral lengere vasta. 40 A pale odgeľa pal o Jordan, pre oda than, kaj o Jan ešebnovar bolelas a ačhiľa ode. 41 But džene avle pal leste a phenenas, hoj the te o Jan na kerďa ňisavo zazrakos, savoro, so o Jan pal leste phenďa, sas čačo. 42 A but džene andre leste ode pačanďile.