Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Pal o barvale

1 Noča akana, tumen barvale, roven a hikinen upral tumare čoripena so pre tumende avena!
2 Tumaro barvaľipen kirňiľa a tumare gada chale o kirme. 3 Tumaro somnakaj the o rup hardzavisaľiľa a odi hardza sikavela pre tumende a chala tumare ťela sar jag. Skidňan o barvaľipen pro ostatne dživesa. 4 Le čore manušenge so kerenas buči pre tumare maľi na počinďan! Vaš oda, dikh, lengero počiňiben rovel pre tumende! O roviben olengero, so kidenas upre pal tumare maľi, avľa andro kana le Nekzoraledere Rajeske. 5 Dživenas pre kadi phuv andro kiňešagos the andro baripen a čaľarďan tumare jile avke sar ola bale, so pes pripravinen hoj len te začhinen. 6 Odsudzinďan a murdarďan le čačipnaskeres the te ov na džalas pre tumende.

Pal o avriľikeriben

7 Vaš oda phralale, ľikeren avri medik na avela o Raj. Dikh, o manuš so kerel buči pre maľa užarel medik na avela o jaruno the o jesuno brišind a dela les o lačho uľipen andral e phuv.
8 Avke the tumen: užaren a zoraľaren tumare jile, bo o Raj avela maj pale. 9 Phralale, ma vakeren jekh pre aver, hoj te na aven odsudzimen. Dikh, o sudcas ačhel anglo vudar! 10 Len tumenge, phralale, pal o proroka so vakerenas andro nav le Rajeskero a dikhen pre lende sar te cerpinel a te ľikerel avri. 11 Dikhen, amen phenas pal ola so ľikerde avri, hoj hine bachtale. Šunďan sar o Job ľikerďa avri a dikhľan sar oda o Raj paš leste dokerďa; bo o Raj hino igen lačho the jileskero. 12 Ale angle savoreste, phralale mire, ma len vera aňi pro ňebos aňi pre phuv, aňi ňisavi aver vera. Ale te phenen “He,” mi avel oda čačes “he,” a te phenen “Na,” mi avel oda “na”. 13 Cerpinel vareko maškar tumende? Mi modľinel pes. Hin varekas radišagos andro jilo? Mi giľavel le Devleske.

Pal e modľitba andro pačaben

14 Hin vareko maškar tumende nasvalo? Mi vičhinel peske le phurederen andral o zboros. On pes vaš leste mi modľinen a mi makhen les le oľejoha andro nav le Rajeskero.
15 A e modľitba andro pačaben sasťarela le nasvales a o Raj les hazdela upre. Te kerďa bini, odmukela pes leske. 16 Vaš oda, phenen avri jekh avreske o bini a modľinen tumen jekh vaš aver, hoj te sasťon avri. E modľitba le čačipnaskere manušeskeri šaj kerel but a hin la bari zor. 17 O Eliaš sas ajso manuš sar the amen a modľinelas pes hoj te na del o brišind a na diňa o brišind pre phuv trin berš the šov čhon. 18 A pale pes modľinelas a o ňebos diňa o brišind a e phuv diňa peskero uľipen. 19 Phralale mire, te vareko tumendar odgeľahas le čačipnastar a te les vareko visarďahas pale, 20 mi džanel, hoj oda ko visarel le binošnones pal leskero nalačho drom, zachraňinela leskero dživipen andral o meriben a učarela andre but bini.