Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Ko kamel o svetos na kamel le Devles

1 Khatar aven o maribena a soske tumen maškar tumende maren? Či na andral tumare ťelesne žadosci, so pes andre tumende maren?
2 Tumen kamen vareso a nane tumen, murdaren a san hamišne a našči dochuden - ispiden tumen a maren, ale nane tumen, bo tumenge na mangen. 3 Tumen mangen a na len, bo namište tumenge mangen, bo kamen oda prekal tumare nalačhe žadosci. 4 Lubarale the lubňale, či na džanen hoj oda ko kamel te el lačho le svetoha hino nalačho le Devleha? Oda manuš ko kamňahas te el lačho le svetoha, oda paľis ačhel nalačho le Devleha. 5 Abo gondoľinen tumenge hoj ča avke phenel le Devleskero Lav: “O Duchos, saves diňa andre amende te bešel, amen igen kamel, až dži e zavisť?” 6 Se o Del del bareder lačhipen. Vaš oda phenel le Devleskero Lav: “O Del džal pro barikane, ale le pokornen del peskero lačhipen.” 7 Vaš oda, podden tumen le Devleske a ačhaven tumen le bengeske a denašela tumendar. 8 Aven pašeder paš o Del a ov avela pašeder paš tumende. Thoven avri o vasta, tumen binošne! A žužaren o jile, tumen, so na džanen so kamen! 9 Zagondoľinen tumen upral tumaro čoripen, aven andre žaľa a roven! Tumaro asaben pes mi visarel pro apsa a o radišagos pro roviben! 10 Poňižinen tumen anglo Raj a ov tumen hazdela upre. 11 Ma vakeren namište jekh pre aver, phralale! Oda, ko vakerel namište pro phral, abo sudzinel peskere phrales, vakerel pro zakonos a sudzinel o zakonos. A te sudzines o zakonos, na sal oda so dživel pal le Devleskero zakonos, ale sal leskero sudcas. 12 Ča jekh o Del diňa o zakonos a ov hin the o sudcas. Ov šaj zachraňinel a šaj zatracinel. Ale ko sal tu hoj sudzines avres?

Te na pes lašaren

13 Noča akana tumen so phenen: “Adadžives abo tajsa džaha andre kada abo andre koda foros, ačaha ode berš, keraha buči a ela amen.”
14 Se tumen na džanen so ela tajsa! A so hin tumaro dživipen? San sar e para so pes pro sikra sikavel a paľis našľol. 15 Ale kampel tumenge te phenel kavke: “Te o Raj kamela, dživaha a keraha kada abo koda.” 16 Ale akana tumen lašaren tumare baripnaha. Nane mište avke pes te lašarel. 17 Oda ko džanel mište te kerel, a na kerel oda, hin les binos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk