Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

49. kapitola

O lav pro Amončana

1 Pal o Amon. Kada phenel o RAJ: „Či le Izrael nane čhave? Či les nane ďeďičis? Soske o del Milkom zalel e phuv le Gadoskri a leskre manuša bešen andre leskre fori?
2 Vašoda, aven o dživesa,“ phenel o RAJ, „hoj dava, hoj e Raba le Amončanengri te šunel e maribnaskri vika. Ačhela latar ča kopa bara a lakre gavora labona avri. Akor o Izrael tradela avri olen, ko len tradňa avri,“ phenel o RAJ. 3 „Rov, Chešbonona, bo zňičimen hino o Aj! Manušale andre Raba, vičinen pre pomoca! Uren pre tumende o gada le gonestar, hikinen a phiren upre tele maškar o foroskre muri, bo o Milkom džala andro zajaťje the peskre rašajenca the rajenca. 4 So tut lašares le dolinenca, andre save hin pherdo paňi, tu napačivaľi čhaje le Amonoskri? Mukes tut pre tiro barvaľipen a phenes tuke: ‚Ko pre mande šaj avel?‘ 5 Anava pre tu e bari dar pal savore seri,“ phenel o Nekzoraleder RAJ, o Adonaj. „Rozdenašena tumen, sako pre peskri sera; ňiko na skidela upre olen, ko denašen. 6 Ale paľis visarava le Amončanenge pale savoro pro lačho,“ phenel o RAJ.

O lav pro Edomčana

7 Pal o Edom. Kada phenel o Nekzoraleder RAJ: „Či imar nane goďaveripen andro Teman? Či našľiľa e rada olengri, ko achaľon? Či hin lengro goďaveripen našado?
8 Denašen, džan het! Garuven tumen andro bare jaskiňi, manušale, so bešen andro Dedan, bo anava e pohroma pro Ezav, sar avela miro časos les te marel. 9 Te ke tu avena ola, ko obkiden o hroznos, na mukena aňi oda, so lenge perela pre phuv; te ke tu avena o zbujňika rači, čorena oda, so kamena. 10 Bo me čhivava savoro tele pal o Ezav, arakhava leskre garude thana a našťi pes garuvela. Merena leskre potomki, leskri famelija the leskre susedi. Ňiko na phenela: 11 ‚Muk tire široten, me man pal lende starinava. Tire vdovi pes šaj muken pre ma.‘ “ 12 Se kada phenel o RAJ: „Te ola, ko peske na zaslužinenas te pijel e kuči, les pile, akor tu soske te ačhes bi o trestos? Na ačheha bi o trestos, ale mušineha les te pijel! 13 Pre mande iľom vera,“ phenel o RAJ. „E Bocra ela pre ladž the pre bari dar, ela tele čhiďi, lakro nav lena, sar pes košena, a savore lakre fori ena zburimen tele pro furt.“ 14 Me phenďom: „Šunďom e sprava le RAJESTAR: O poslos hino bičhado maškar o narodi: ‚Skiden tumen upre a aven pre leste, aven pro mariben!‘ “ 15 O RAJ phenel le Edomoske: „Me tutar kerava ciknoro maškar o narodi a aveha teledikhlo maškar o manuša. 16 E dar, so rozľidžahas, the o baripen andre tiro jilo, tuha thode avri, tuha, so bešes andro jaskiňi andro skali a zales o bare verchi. Te tuke kerďalas o hňizdos avke učes sar o orlos, the odarik tut čhivava tele,“ phenel o RAJ. 17 „Le Edomostar ela strašno than; sako, ko pašal predžala, čudaľinela pes a asala lestar, sar dikhela savore leskre rani. 18 O Edom ela zňičimen avke sar e Sodoma, e Gomora the o fori, so sas pašal lende,“ phenel o RAJ, „ňiko ode na dživela, ňisavo manuš ode na bešela. 19 Dikh, avke sar o ľevos chučel avri andral o kraki pašal o Jordan a roztradel le bakroren, so pes pašinen pre čar, avke me jekhvareste roztradava le Edom. A ačhavava upral leste oles, kas mange me kidava avri. Se ko hin ajso sar me? Ko pes mange šaj ačhavel? A savo pasťjeris pre mande šaj avel? 20 Vašoda šunen, so o RAJ plaňinel pro Edom, so peske pripravinel pre ola, ko bešen andro Teman. Mek the le cikne čhavoren lenge ľidžana het a lengre khera ena zňičimen vaš oda, so kerde. 21 O Edom perela ajsa bara vikaha, hoj e phuv razisaľola, a o manuša avke vičinena pre pomoca, hoj oda šunena dži paš o Lolo moros. 22 Dikh, o ňeprijaťeľis ľecinel a avel tele sar orlos, nacirdel peskre kridli upral e Bocra. Andre oda džives ela o jilo le Edomoskre hrďinengro sar o jilo la džuvľakro, so ločhol andro dukha.“

O lav pro Damašek

23 Pal o Damašek. „O manuša andro Chamat the andro Arpad hine andre ladž, bo šunde nalačhi sprava; izdran daratar sar o moros, savo peske našťi bešel tele.
24 O Damašek slabisaľiľa, kamel te denašel a avel pre leste e bari dar; o pharipen the e dukh les zalen sar la džuvľa, so ločhol. 25 Savo omuklo hino kada slavno foros, andre savo man sas varekana radišagos! 26 Vašoda leskre terne čhave perena pre leskre uľici a andre oda džives merena savore leskre slugaďa,“ phenel o Nekzoraleder RAJ. 27 „Labarava e jag pro muri andro Damašek a chala o palaca le Ben-Hadadoskre.“

O lav pro Kedar the pro Chacor

28 Kada phenel o RAJ pal o Kedar the pal o kraľišagi le Chacoroskre, save domarďa o babiloňiko kraľis o Nebukadnecar: „Ušťen, džan pro Kedar! Zňičinen le manušen pal o vichodos!
29 Lena lenge o stani the o stadi, o lepedi pal o stani the savoro lengro sersamos; lena peske the lengre ťavi. A vičinena: ‚E bari dar pal savore seri!‘ 30 Denašen, prastan het, džan te bešel tele andro roklini, manušale andral o Chacor,“ phenel o RAJ, „bo o babiloňiko kraľis o Nebukadnecar gondoľinďa avri a pripravinďa o planos sar tumen te zňičinel. 31 Ušťen a džan pro narodos, so peske dživel bi o starišagos, savo peske dživel andro smirom,“ phenel o RAJ, „nane les vudar aňi kľigin, bešel korkoro. 32 Čorena tumenge lengre ťavi a lena tumenge lengre bare stadi. Me rozčhivava pre savore štar balvaja olen, ko peske strihinen o bala pal o seri, a pal savore agora pre lende anava e pohroma,“ phenel o RAJ. 33 „Le Chacorostar ela than prekal o šakali, pušťa pro furt, ňiko ode na dživela, ňisavo manuš ode na bešela.“

O lav pro Elam

34 Kada hin o lav le RAJESKRO, savo avľa ko prorokos Jeremijaš pro Elam, sar mekča chudňa te vladňinel o judsko kraľis Cidkijah:
35 Kada phenel o Nekzoraleder RAJ: „Dikh, me phagerava o lukos le Elamoskro, leskri nekbareder zor. 36 Anava pro Elam o štar balvaja pal o štar agora le ňeboskre. Rozčhivava len andre kala štar balvaja a na ela narodos, kaj na denašlehas ola, ko ena tradle avri andral o Elam. 37 O manuša andral o Elam predarana lengre ňeprijaťeľenca, save len kamen te murdarel. Anava pre lende e pohroma, miri bari choľi,“ phenel o RAJ. „Bičhavava pal lende e šabľa, medik len na zňičinava. 38 Paľis mange ačhavava o tronos andro Elam a zňičinava leskre kraľis the leskre rajen,“ phenel o RAJ. 39 „Ale andro posledna dživesa visarava le Elamoske pale savoro pro lačho,“ phenel o RAJ.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk