Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

60. kapitola

O šukariben le Neve Jeruzalemoskro

1 „Ušťi a švicin, bo avľa tiro švetlos a le RAJESKRI slava švicinel pre tu.
2 Dikh, o kaľipen učharel andre e phuv a o baro kaľipen le naroden, ale pre tute švicinela le RAJESKRO švetlos a leskri slava pes sikavela upral tute. 3 O narodi avena pal tiro švetlos a o kraľa pal o baro švetlos, so švicinel pre tu. 4 Rozdikh tut pašal tu a dikh, savore pes zgele jekhetane a avle ke tu. Tire čhave avena dural a tire čhajen anena pro vasta. 5 Sar oda dikheha, švicinena tuke o jakha a chučkereha radišagostar, bo o barvaľipen le narodengro pes anela ke tu; anela pes ke tu o pokladi pal o moros. 6 O karavani le ťavenca učharena andre tiri phuv, o terne ťavi andral o Midijan the Efa; savore avena andral e Šeba, anena o somnakaj the o kaďidlos a lašarena le RAJES le giľenca. 7 Savore stadi le Kedaroskre ena skidle paš tu, o bakrore andral o Nebajot tuke služinena pre obeta a ena priile pre miro oltaris. Miro Chramos kerava slavneder, sar sas. 8 Ko hin kala, so ľecinen sar e chmara, sar o holubi andre peskre hňizdi? 9 He, pre ma pes muken o ostrovi, ešebna hine o loďi andral o Taršiš, anen pale tire čhaven dural a lenca the lengro rup the somnakaj, pre pačiv le RAJESKE, tire Svete Devleske andral o Izrael, bo ov tut diňa e slava. 10 O cudzinci ačhavena pale tire muri, a lengre kraľa tuke služinena. He, maravas tut andre miri choľi, ale akana tuke presikavava miro lačhipen the jileskeriben. 11 Tire brani ena furt phundrade, na phandena len dživese aňi rači, hoj o kraľa le narodengre tuke te anen lengro barvaľipen. 12 Ale oda narodos the kraľišagos, savo tuke na kamela te služinel, našľola, ela calkom zňičimen. 13 O šukariben andral o Libanon avela ke tu, o ciprusis, o smrekos the e jedľa, hoj te šukaľaren miro Chramos; me kerava o than mire pindrengro slavno. 14 O čhave tire ňeprijaťeľengre avena ke tute, banďarde dži tele; a savore, so tut tele dikhenas, banďona dži tele paš tire pindre. Vičinena tut o Foros le RAJESKRO, o Sion le Svete Izraeloskre Devleskro. 15 Kajte salas omuklo foros, savo našťi avri ačhenas, a prekal savo ňiko na predžalas, me tutar kerava baro the šukar; o radišagoskro than pro furt. 16 Pijeha le narodengro thud, a o kraľa tut pro vasta karminena. Akor džaneha, hoj me, o RAJ, som tiro Spasiťeľis, tiro Vikupiťeľis, o Zoralo Del le Jakoboskro. 17 Vaš o brondzos tuke anava o somnakaj a vaš o trast anava o rup, vaš o kašt o brondzos, a vaš o bara o trasta. Kerava, hoj o smirom te ačhel tiro vodcas, a o spravodľišagos tiro vladcas. 18 Andre tiri phuv imar na šunďola e maribnaskri vika; ňič pes ode na musarela aňi na zňičinela. Tire muri vičineha e Spasa a tire brani e Chvala. 19 O kham imar na ela tiro švetlos dživese aňi o čhonoro pre tu rači na švicinela, ale o RAJ ela tiro švetlos pro furt a tiro Del ela tiro šukariben. 20 Tiro kham imar na zadžala a tiro čhonoro na našľola, bo o RAJ ela tiro švetlos pro furt a tire žaľakre dživesa preačhena. 21 Akor ena savore tire manuša spravodľiva, e phuv ela lengri pro furt. On hine oda konaricis, so sadzinďom, e buči mire vastengri, hoj te dičhol miro šukariben. 22 Tumara nekcikneder famelijatar ela ezeros a tumara nekostatneder famelijatar ela o zoralo narodos. Me, o RAJ, oda kerava sig, andro spravno časos.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk