Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

Pal e služba le Devleske pre phuv the pro ňebos

1 Andre ešebno zmluva sas o pravidla pre sentňi služba le Devleske a sas la pro svetos the o Sentno than.
2 Sas kerdo o Stankos a andre sas o momeľaris a o skamind kaj thovenas o mare anglo Del. Oda ešebno than pes vičhinelas Sentno than. 3 Andro Stankos sas pal o dujto pochtan mek jekh aver than, so pes vičhinelas Neksentneder than, 4 a andre sas o somnakuno oltaris pre savo pes labarelas o sagošne obeti the e Archa la zmluvakeri so sas obthoďi pal savore seri le somnakaha. Andre Archa sas o somnakuno čaro la mannaha, le Aronoskeri paca so rozkvitňisaľiľa, the o barune tabli la zmluvakere. 5 Upral e Archa sas o cherubi la slavakere, so peskere kridlenca učarenas andre oda than pre savo pes odmukel o bini. No akana nane časos ( ideos) te vakerel pal kala savore veci. 6 Kavke oda sas savoro kerdo a o rašaja džan furt andre ešebno than a ode služinen. 7 Ale andre dujto than džal ča o nekbareder rašaj jekhvar beršeste, no ča le rateha so peha anel vaš peskere bini the vaš le manušengere bini, save o manuša kerenas a aňi na džanenas, hoj oda hin bini. 8 Oleha del te džanel o Sentno Duchos, hoj medik ačhel o ešebno than, nane mek phundrado o drom andro Neksentneder than. 9 Oda sikavel the pre kada časos, hoj o dari the o obeti, so pes anen, našči obžužaren andro jilo oles ko lašarel le Devles. 10 Bo oda hin ča pal o chaben, pijiben the všelijake sposobi sar pes te žužarel. Oda hin sa ča o avrune pravidla, so ľikeren ča dži akor, medik na kerela o Del neve. 11 Ale sar avľa o Kristus, avľa sar o nekbareder rašaj ole lačhe darenca prekal o bareder the dokonaleder Stankos, so na sas kerdo le manušeskere vasteha: oda Stankos nane andral kada svetos. 12 O Kristus geľa jekhvar a pro furt andro Neksentneder than, ale na le rateha le capendar vaj le gurumňorendar, ale korkoro peskere rateha: avke dochudňa o večno dživipen prekal amende. 13 O rat le capengero, le bikengero the o prachos, so ačhiľa pal e labarďi gurumňori, sentňarelas olen so sas melale a žužarelas len pro ťelos. 14 Te oda hin avke, ta keci buter o rat le Kristoskero amenge žužarela o svedomje andral amare mule skutki! Avke šaj služinas le džide Devleske, bo o Ježiš anďa pes korkores sar dokonalo obeta le Devleske, prekal e zor le večne Duchoskeri. 15 Vaš oda kerďa o Kristus nevi zmluva maškar o manuša the maškar o Del, hoj savore so sas vičhimen le Devlestar te chuden o večno barvaľipen pal savo len o Del diňa lav, hoj len dela. Bo o Kristus muľa hoj len te cinel avri le binendar, so kerde akor medik sas e ešebno zmluva. 16 Ode kaj hin pisimen o testament ( e posledno voľa) pes mušinel te presikavel, hoj imar muľa oda, ko les pisinďa. 17 Bo e posledno voľa nane pre ňisoste, medik dživel oda ko la kerďa. 18 Vaš oda aňi e ešebno zmluva na sas kerďi bi o rat. 19 Bo sar o Mojžiš diňa te džanel savore manušenge savore prikazaňia pal o zakonos, iľa o rat le capengero the le bikengero a mišinďa le paňeha, iľa e ľoľi vlna the o konaricis pal o izopos a pokropinďa e kňižka the savore manušen. 20 A phenďa: “Kada hin o rat la zmluvakero, so o Del diňa prekal tumende.” 21 Avke pokropinďa le rateha o Stanos the savore veci, soha pes kerelas e služba le Devleske. 22 Andro zakonos pes maj savoro obžužarel le rateha a te nane avričhordo o rat, nane odmukle o bini.

Le Ježišoskeri obeta hin jekhvar a pro furt

23 Vaš oda kampelas kavke te obžužarel ola veci, so ča maren pre ola so hine andro ňebos, ale o ňeboskere veci kampel te obžužarel federe obeťenca sar kala.
24 Se o Kristus na geľa andro Sentno than so sas kerdo le vasteha. Oda than hino ča o angluno obrazis oleske, so hino čačes. Ale ov geľa dži andro ňebos, hoj pes akana te sikavel vaš amenge anglo Del. 25 Aňi na vaš oda, hoj pes buterval te obetinel, avke sar o nekbareder rašaj džal sako berš andro Neksentneder than avre rateha. 26 Se paľis o Ježiš mušinďahas buterval te cerpinel kanastar sas kerdo o svetos. Ale ov pes sikaďa akana andre ostatne berša jekhvar a pro furt, hoj pes te obetinel a te zňičinel o binos. 27 Avke sar hin dino le manušenge jekhvar te merel a paľis ela o sudos, 28 avke the o Kristus pes jekhvar obetinďa, hoj te odlel o bini but manušengere. Ale sar pes dujtovar sikavela, oda imar na ela vaš oda hoj te odlel o binos, ale hoj te zachraňinel olen so pre leste užaren.