Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Pal e služba le Devleske pre phuv the pro ňebos

1 Andre ešebno zmluva sas o pravidla pre sentňi služba le Devleske a sas la pro svetos the o Sentno than.
2 Sas kerdo o Stankos a andre sas o momeľaris a o skamind kaj thovenas o mare anglo Del. Oda ešebno than pes vičhinelas Sentno than. 3 Andro Stankos sas pal o dujto pochtan mek jekh aver than, so pes vičhinelas Neksentneder than, 4 a andre sas o somnakuno oltaris pre savo pes labarelas o sagošne obeti the e Archa la zmluvakeri so sas obthoďi pal savore seri le somnakaha. Andre Archa sas o somnakuno čaro la mannaha, le Aronoskeri paca so rozkvitňisaľiľa, the o barune tabli la zmluvakere. 5 Upral e Archa sas o cherubi la slavakere, so peskere kridlenca učarenas andre oda than pre savo pes odmukel o bini. No akana nane časos ( ideos) te vakerel pal kala savore veci. 6 Kavke oda sas savoro kerdo a o rašaja džan furt andre ešebno than a ode služinen. 7 Ale andre dujto than džal ča o nekbareder rašaj jekhvar beršeste, no ča le rateha so peha anel vaš peskere bini the vaš le manušengere bini, save o manuša kerenas a aňi na džanenas, hoj oda hin bini. 8 Oleha del te džanel o Sentno Duchos, hoj medik ačhel o ešebno than, nane mek phundrado o drom andro Neksentneder than. 9 Oda sikavel the pre kada časos, hoj o dari the o obeti, so pes anen, našči obžužaren andro jilo oles ko lašarel le Devles. 10 Bo oda hin ča pal o chaben, pijiben the všelijake sposobi sar pes te žužarel. Oda hin sa ča o avrune pravidla, so ľikeren ča dži akor, medik na kerela o Del neve. 11 Ale sar avľa o Kristus, avľa sar o nekbareder rašaj ole lačhe darenca prekal o bareder the dokonaleder Stankos, so na sas kerdo le manušeskere vasteha: oda Stankos nane andral kada svetos. 12 O Kristus geľa jekhvar a pro furt andro Neksentneder than, ale na le rateha le capendar vaj le gurumňorendar, ale korkoro peskere rateha: avke dochudňa o večno dživipen prekal amende. 13 O rat le capengero, le bikengero the o prachos, so ačhiľa pal e labarďi gurumňori, sentňarelas olen so sas melale a žužarelas len pro ťelos. 14 Te oda hin avke, ta keci buter o rat le Kristoskero amenge žužarela o svedomje andral amare mule skutki! Avke šaj služinas le džide Devleske, bo o Ježiš anďa pes korkores sar dokonalo obeta le Devleske, prekal e zor le večne Duchoskeri. 15 Vaš oda kerďa o Kristus nevi zmluva maškar o manuša the maškar o Del, hoj savore so sas vičhimen le Devlestar te chuden o večno barvaľipen pal savo len o Del diňa lav, hoj len dela. Bo o Kristus muľa hoj len te cinel avri le binendar, so kerde akor medik sas e ešebno zmluva. 16 Ode kaj hin pisimen o testament ( e posledno voľa) pes mušinel te presikavel, hoj imar muľa oda, ko les pisinďa. 17 Bo e posledno voľa nane pre ňisoste, medik dživel oda ko la kerďa. 18 Vaš oda aňi e ešebno zmluva na sas kerďi bi o rat. 19 Bo sar o Mojžiš diňa te džanel savore manušenge savore prikazaňia pal o zakonos, iľa o rat le capengero the le bikengero a mišinďa le paňeha, iľa e ľoľi vlna the o konaricis pal o izopos a pokropinďa e kňižka the savore manušen. 20 A phenďa: “Kada hin o rat la zmluvakero, so o Del diňa prekal tumende.” 21 Avke pokropinďa le rateha o Stanos the savore veci, soha pes kerelas e služba le Devleske. 22 Andro zakonos pes maj savoro obžužarel le rateha a te nane avričhordo o rat, nane odmukle o bini.

Le Ježišoskeri obeta hin jekhvar a pro furt

23 Vaš oda kampelas kavke te obžužarel ola veci, so ča maren pre ola so hine andro ňebos, ale o ňeboskere veci kampel te obžužarel federe obeťenca sar kala.
24 Se o Kristus na geľa andro Sentno than so sas kerdo le vasteha. Oda than hino ča o angluno obrazis oleske, so hino čačes. Ale ov geľa dži andro ňebos, hoj pes akana te sikavel vaš amenge anglo Del. 25 Aňi na vaš oda, hoj pes buterval te obetinel, avke sar o nekbareder rašaj džal sako berš andro Neksentneder than avre rateha. 26 Se paľis o Ježiš mušinďahas buterval te cerpinel kanastar sas kerdo o svetos. Ale ov pes sikaďa akana andre ostatne berša jekhvar a pro furt, hoj pes te obetinel a te zňičinel o binos. 27 Avke sar hin dino le manušenge jekhvar te merel a paľis ela o sudos, 28 avke the o Kristus pes jekhvar obetinďa, hoj te odlel o bini but manušengere. Ale sar pes dujtovar sikavela, oda imar na ela vaš oda hoj te odlel o binos, ale hoj te zachraňinel olen so pre leste užaren.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk