Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

E puraňi the e nevi zmluva

1 Savorestar, pal soste vakeras, hin mek buter kada: hin amen ajso nekbareder rašaj, so bešľa pal e čači sera le Devleskere tronoske andro ňebos.
2 Ov služinel sar o nekbareder rašaj andro Neksentneder than, andro čačo Stankos savo ačhaďa o Raj a na o manuš. 3 Bo dojekh nekbareder rašaj hino ačhado, hoj te anel o dari the o obeti. Vaš oda kampelas the leske vareso te obetinel. 4 Avke te uľahas pre phuv, aňi na uľahas rašaj, bo hin imar the ajse rašaja, so anen o dari pal o zakonos. 5 No on služinen oleske, so ča dičhol avke sar oda so hin andro ňebos, ale nane čačes avke. Akor sar kamňa o Mojžiš te kerel o Stankos, phenďa leske o Del: “Dikh hoj te keres savoro pal oda sar dikhľal, avke sar pes tuke sikaďa pro verchos.” 6 No akana chudňa o Ježiš e rašajiko služba so hiňi bareder sar lengeri, bo odi zmluva, so ov kerďa maškar o Del the maškar o manuša, hiňi feder, bo hiňi ačhaďi pro feder lava le Devleskere. 7 Se te uľahas odi ešebno zmluva bi e chiba, ta akor na kampľahas e dujto. 8 Bo o Del lenge priphenel: “Dikh, aven ajse dživesa, phenel o Raj, hoj kerava le Izraeloskere khereha the le Judoskere khereha e nevi zmluva. 9 Na ajsi zmluva sar kerďom lengere dadenca andre oda džives sar len iľom vastestar, hoj len te lav avri andral o Egipt, bo on na ačhile andre miri zmluva a me len omukľom, phenel o Raj. 10 Kada hin e zmluva, savi kerava le Izraeloskere khereha andre ola dživesa so avena, phenel o Raj. Thovava mire zakoni andre lengeri goďi a pisinava len pre lengere jile. Me avava lengero Del a on ena mire manuša. 11 A imar ňiko na mušinela te sikavel avres, aňi o phral peskere phrales, le lavenca: ‘Prindžar le Rajes!’ Bo savore man prindžarena - le nekciknederestar dži o nekbareder. 12 Bo odmukava lenge o nalačhipen a imar buter lengere bini mange na leperava.” 13 Oleha, hoj vakerel pal e nevi zmluva, phenel hoj e ešebno hiňi imar puraňi. No oda, so imar hin purano the phuro, na ľikerela but a sig našľola.