Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

E puraňi the e nevi zmluva

1 Savorestar, pal soste vakeras, hin mek buter kada: hin amen ajso nekbareder rašaj, so bešľa pal e čači sera le Devleskere tronoske andro ňebos.
2 Ov služinel sar o nekbareder rašaj andro Neksentneder than, andro čačo Stankos savo ačhaďa o Raj a na o manuš. 3 Bo dojekh nekbareder rašaj hino ačhado, hoj te anel o dari the o obeti. Vaš oda kampelas the leske vareso te obetinel. 4 Avke te uľahas pre phuv, aňi na uľahas rašaj, bo hin imar the ajse rašaja, so anen o dari pal o zakonos. 5 No on služinen oleske, so ča dičhol avke sar oda so hin andro ňebos, ale nane čačes avke. Akor sar kamňa o Mojžiš te kerel o Stankos, phenďa leske o Del: “Dikh hoj te keres savoro pal oda sar dikhľal, avke sar pes tuke sikaďa pro verchos.” 6 No akana chudňa o Ježiš e rašajiko služba so hiňi bareder sar lengeri, bo odi zmluva, so ov kerďa maškar o Del the maškar o manuša, hiňi feder, bo hiňi ačhaďi pro feder lava le Devleskere. 7 Se te uľahas odi ešebno zmluva bi e chiba, ta akor na kampľahas e dujto. 8 Bo o Del lenge priphenel: “Dikh, aven ajse dživesa, phenel o Raj, hoj kerava le Izraeloskere khereha the le Judoskere khereha e nevi zmluva. 9 Na ajsi zmluva sar kerďom lengere dadenca andre oda džives sar len iľom vastestar, hoj len te lav avri andral o Egipt, bo on na ačhile andre miri zmluva a me len omukľom, phenel o Raj. 10 Kada hin e zmluva, savi kerava le Izraeloskere khereha andre ola dživesa so avena, phenel o Raj. Thovava mire zakoni andre lengeri goďi a pisinava len pre lengere jile. Me avava lengero Del a on ena mire manuša. 11 A imar ňiko na mušinela te sikavel avres, aňi o phral peskere phrales, le lavenca: ‘Prindžar le Rajes!’ Bo savore man prindžarena - le nekciknederestar dži o nekbareder. 12 Bo odmukava lenge o nalačhipen a imar buter lengere bini mange na leperava.” 13 Oleha, hoj vakerel pal e nevi zmluva, phenel hoj e ešebno hiňi imar puraňi. No oda, so imar hin purano the phuro, na ľikerela but a sig našľola.