Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Pal o Ježiš the pal o Melchisedek

1 Oda Melchisedek sas kraľis andro foros Salem the rašaj le Nekbaredere Devleske. Sar o Abraham avelas pale andral o mariben, kaj domarďa štare (4) kraľen, o Melchisedek geľa paš leste a požehňinďa les.
2 O Abraham les diňa ďesiatka savorestar so peske anďa andral o mariben. Leskero nav pes ešeb prethovel “o čačipnaskero kraľis” a paľis the “o Salemoskero kraľis,” so hin “o smiromoskero kraľis.” 3 Ov hino bi o dad, bi e daj, bi o rodokmeňis; na džanel pes aňi kana uľiľa ( pes narodzinďa) aňi kana muľa. Vaš oda hino sar o Čhavo le Devleskero a ačhel rašaske pro furt. 4 Dikhen savo baro hino: o Abraham, o dad amare narodoske, les diňa ďesiatka savorestar so peske anďa andral o mariben. 5 Le Leviskere čhavenge so prilen e rašajiko služba, sas phendo hoj pal o zakonos te len o ďesiatki le manušendar andral o Izrael, oda hin peskere manušendar, save hine thiš o čhave le Abrahamostar. 6 The te o Melchisedek nane andral le Leviskero potomstvos, priiľa e ďesiatka le Abrahamostar a požehňinďa les, oles kas o Del diňa lav. 7 A džanas mište, hoj o bareder požehňinel le ciknederes. 8 O manuša anen o ďesiatki le rašajenge, ale o rašaja meren. No pal o Melchisedek amenge phenel o lav, hoj dživel. 9 Šaj te phenel, hoj sar diňa o Abraham o ďesiatki, sar te diňahas the o Levis, savo lel o ďesiatki. 10 Se mek na sas pro svetos, mek sas le dadeske andro ťelos, sar avľa o Melchisedek kija leste. 11 The te o zakonos le Mojžišoskero phenel, hoj o rašaja mušinen te avel le Leviskere čhavendar, kala rašaja našči keren ňikastar dokonales. Vaš oda kampel rašas sar o Melchisedek sigeder sar jekhes andral e rašajiko famelija le Aronoskeri. 12 Bo te pes čerinel o rašajipen, mušinel pes te čerinel the o zakonos. 13 Bo amaro Raj, pal kaste pes akana vakerel, hino andral aver pokoleňie, andral savo ňiko na služinelas paš o oltaris. 14 Se mište džanas, hoj amaro Raj avel le Judastar, no o Mojžiš šoha ( ňikda) na phenďa hoj o rašaj avela andral kada kmeňos. 15 A akana oda dikhas meksa feder, bo avľa aver rašaj so hin sar o Melchisedek. 16 Ov na ačhiľa nekbareder rašaske prekal o manušeskero prikazaňie, ale prekal e zor le večne dživipnaskero. 17 Se pal leste hin pisimen: “Tu sal rašaj pro furt, avke sar o Melchisedek.” 18 Oleha pes zrušinel o purano prikazaňie, bo hino slabo a nane pre hasna. 19 Se o zakonos našči kerďa ňikas dokonales. No akana amen hin vareso feder pre soste užaras, so amen anel pašeder kijo Del. 20 A oda pes na ačhiľa bi e vera. Ale sar sas aver džene thode rašajenge, na sas paš oda e vera. 21 Ale sar o Ježiš ačhiľa rašaske, o Del diňa paše the e vera a phenďa leske: “O Raj iľa vera a na lela oda pale: ‘Tu sal rašaj pro furt.’ ” 22 A vaš oda amenge o Ježiš zaručinel feder zmluva. 23 Angle oda sas but aver rašaja, bo o meriben lenge na domukelas te ačhel rašajenge pro furt, 24 ale vaš oda, hoj o Ježiš ačhel pro furt, hin les o rašajipen so na predžal pre aver. 25 Vaš oda šaj pro furt zachraňinel olen, so aven kijo Del prekal leste, bo dživel furt a šaj pes vaš lenge privakerel paš o Dad. 26 Se oda the kampelas, hoj amen te el ajso nekbareder rašaj - sentno, bi o binos, bi e mel, ilo het le binošnendar, upre hazdlo a ačhado upral o ňebi. 27 Leske na kampel sako džives te obetinel ešeb vaš peskere bini a paľis vaš le manušengere bini, avke sar oda keren o nekbareder rašaja. Se ov oda kerďa jekhvar a pro furt akor sar obetinďa pes korkores. 28 Bo o zakonos ačhavel nekbareder rašajenge le manušen save nane dokonale. Ale o lav le Devleskero, savo avel až pal o zakonos, savo diňa peskera veraha, ačhavel le Čhas so hino dokonalo pro furt.