Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

7. kapitola

Pal o Ježiš the pal o Melchisedek

1 Oda Melchisedek sas kraľis andro foros Salem the rašaj le Nekbaredere Devleske. Sar o Abraham avelas pale andral o mariben, kaj domarďa štare (4) kraľen, o Melchisedek geľa paš leste a požehňinďa les.
2 O Abraham les diňa ďesiatka savorestar so peske anďa andral o mariben. Leskero nav pes ešeb prethovel “o čačipnaskero kraľis” a paľis the “o Salemoskero kraľis,” so hin “o smiromoskero kraľis.” 3 Ov hino bi o dad, bi e daj, bi o rodokmeňis; na džanel pes aňi kana uľiľa ( pes narodzinďa) aňi kana muľa. Vaš oda hino sar o Čhavo le Devleskero a ačhel rašaske pro furt. 4 Dikhen savo baro hino: o Abraham, o dad amare narodoske, les diňa ďesiatka savorestar so peske anďa andral o mariben. 5 Le Leviskere čhavenge so prilen e rašajiko služba, sas phendo hoj pal o zakonos te len o ďesiatki le manušendar andral o Izrael, oda hin peskere manušendar, save hine thiš o čhave le Abrahamostar. 6 The te o Melchisedek nane andral le Leviskero potomstvos, priiľa e ďesiatka le Abrahamostar a požehňinďa les, oles kas o Del diňa lav. 7 A džanas mište, hoj o bareder požehňinel le ciknederes. 8 O manuša anen o ďesiatki le rašajenge, ale o rašaja meren. No pal o Melchisedek amenge phenel o lav, hoj dživel. 9 Šaj te phenel, hoj sar diňa o Abraham o ďesiatki, sar te diňahas the o Levis, savo lel o ďesiatki. 10 Se mek na sas pro svetos, mek sas le dadeske andro ťelos, sar avľa o Melchisedek kija leste. 11 The te o zakonos le Mojžišoskero phenel, hoj o rašaja mušinen te avel le Leviskere čhavendar, kala rašaja našči keren ňikastar dokonales. Vaš oda kampel rašas sar o Melchisedek sigeder sar jekhes andral e rašajiko famelija le Aronoskeri. 12 Bo te pes čerinel o rašajipen, mušinel pes te čerinel the o zakonos. 13 Bo amaro Raj, pal kaste pes akana vakerel, hino andral aver pokoleňie, andral savo ňiko na služinelas paš o oltaris. 14 Se mište džanas, hoj amaro Raj avel le Judastar, no o Mojžiš šoha ( ňikda) na phenďa hoj o rašaj avela andral kada kmeňos. 15 A akana oda dikhas meksa feder, bo avľa aver rašaj so hin sar o Melchisedek. 16 Ov na ačhiľa nekbareder rašaske prekal o manušeskero prikazaňie, ale prekal e zor le večne dživipnaskero. 17 Se pal leste hin pisimen: “Tu sal rašaj pro furt, avke sar o Melchisedek.” 18 Oleha pes zrušinel o purano prikazaňie, bo hino slabo a nane pre hasna. 19 Se o zakonos našči kerďa ňikas dokonales. No akana amen hin vareso feder pre soste užaras, so amen anel pašeder kijo Del. 20 A oda pes na ačhiľa bi e vera. Ale sar sas aver džene thode rašajenge, na sas paš oda e vera. 21 Ale sar o Ježiš ačhiľa rašaske, o Del diňa paše the e vera a phenďa leske: “O Raj iľa vera a na lela oda pale: ‘Tu sal rašaj pro furt.’ ” 22 A vaš oda amenge o Ježiš zaručinel feder zmluva. 23 Angle oda sas but aver rašaja, bo o meriben lenge na domukelas te ačhel rašajenge pro furt, 24 ale vaš oda, hoj o Ježiš ačhel pro furt, hin les o rašajipen so na predžal pre aver. 25 Vaš oda šaj pro furt zachraňinel olen, so aven kijo Del prekal leste, bo dživel furt a šaj pes vaš lenge privakerel paš o Dad. 26 Se oda the kampelas, hoj amen te el ajso nekbareder rašaj - sentno, bi o binos, bi e mel, ilo het le binošnendar, upre hazdlo a ačhado upral o ňebi. 27 Leske na kampel sako džives te obetinel ešeb vaš peskere bini a paľis vaš le manušengere bini, avke sar oda keren o nekbareder rašaja. Se ov oda kerďa jekhvar a pro furt akor sar obetinďa pes korkores. 28 Bo o zakonos ačhavel nekbareder rašajenge le manušen save nane dokonale. Ale o lav le Devleskero, savo avel až pal o zakonos, savo diňa peskera veraha, ačhavel le Čhas so hino dokonalo pro furt.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk