Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Den pozora te na odperen le Devlestar

1 Aven džas anglal andro dospelo sikaviben pal o Kristus a mukas akana ola ešebne čačipena so sikľiľam. Na thovas pale o zakladi: pal o sikavibena pal o pokaňje andral o mule skutki; pal o pačaben andro Del;
2 pal o boľipnaskere sikavibena; pal oda sar pes thovel o vasta pro manuša; pal o uščiben andral o meriben the pal o večno sudos. 3 A the ada keraha, te amenge amaro Del domukela. 4 Bo ola so omukle peskero pačaben našči aven pale kijo pokaňje: ola so imar sas varekana andre le Devleskero svetlos, koštoľinde o ňeboskere dari a priile le Sentne Duchostar. 5 A prindžarde o lačho lav le Devleskero a the o zora ole časenge so avena, 6 no paľis the avke odpele andral o pačaben. Olenge pes imar na del hoj te aven pale kijo pokaňje, bo on pale ukrižinen le Devleskere Čhas a anen les avri pre ladž. 7 O Del požehňinel odi phuv pre savi furt del o brišind a odi phuv anel o uľipen a del hasna olen so pre late keren buči. 8 Ale te anel o koľaka the o kandre ( o kraki), na mol ňič a o Del pre late šaj del o košiben a pro ostatkos ela zňičimen la jagaha. 9 Ale the te kavke vakeras, mire lačhe phralale, pal tumende pačas hoj tumen san pre oda feder a san pašeder kijo spaseňie. 10 Se o Del nane načačipnaskero hoj te bisterel pre tumari buči. Aňi na bisterel pre tumaro kamiben, savo presikaďan leskere naveske sar služinenas le sentnenge a mek furt služinen. 11 Ale amen igen kamas hoj ňiko tumendar te na preačhel te labol pal o Del, ale hoj peske oda te doľikerel dži o ostatkos, hoj pes te ačhen ola veci pre save pes tumen zmuken. 12 Na kamas hoj te ačhen leňive, ale hoj te aven ajse sar ola, so ľikeren avri a pačan, a oleha te dochuden oda so tumenge o Del phenďa.

O Del doľikerel peskere lava

13 Bo sar delas o Del le Abraham lav na sas ňiko bareder pre kaste iľahas vera, vaš oda iľa vera korkoro pre peste.
14 A phenďa: “ Čačes tut igen požehňinava a dava tut but čhave.” 15 O Abraham ľikerďa avri a dochudňa oda lav, so leske o Del phenďa hoj les dela. 16 Bo o manuša len vera pre varekaste ko hin bareder lendar a e vera zaačhavel oda pre soste pes kerenas. 17 O Del paše thoďa peskeri vera, bo kamňa te sikavel peskere manušenge, hoj na čerinela oda lav, so len diňa. 18 O Del našči klaminel! Kala duj veci, le Devleskero lav the leskeri vera, pes šoha ( ňikda) na čerinena. Amen so denašľam pes te garuvel paš o Del, las olestar bari zor a kamas pes mište te chudel olestar so hin angle amende, pre soste bares užaras. 19 Oda pre soste pes zmukas, hin prekal amaro dživipen sar e kotva, bezpečno the isto. Oda džal prekal o pochtan le ňeboskere chramoskero dži andro Neksentneder than. 20 O Ježiš ode imar geľa anglal vaš amenge a ačhiľa o nekbareder rašaj pro furt, avke sar o Melchisedek.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk