Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Den pozora te na odperen le Devlestar

1 Aven džas anglal andro dospelo sikaviben pal o Kristus a mukas akana ola ešebne čačipena so sikľiľam. Na thovas pale o zakladi: pal o sikavibena pal o pokaňje andral o mule skutki; pal o pačaben andro Del;
2 pal o boľipnaskere sikavibena; pal oda sar pes thovel o vasta pro manuša; pal o uščiben andral o meriben the pal o večno sudos. 3 A the ada keraha, te amenge amaro Del domukela. 4 Bo ola so omukle peskero pačaben našči aven pale kijo pokaňje: ola so imar sas varekana andre le Devleskero svetlos, koštoľinde o ňeboskere dari a priile le Sentne Duchostar. 5 A prindžarde o lačho lav le Devleskero a the o zora ole časenge so avena, 6 no paľis the avke odpele andral o pačaben. Olenge pes imar na del hoj te aven pale kijo pokaňje, bo on pale ukrižinen le Devleskere Čhas a anen les avri pre ladž. 7 O Del požehňinel odi phuv pre savi furt del o brišind a odi phuv anel o uľipen a del hasna olen so pre late keren buči. 8 Ale te anel o koľaka the o kandre ( o kraki), na mol ňič a o Del pre late šaj del o košiben a pro ostatkos ela zňičimen la jagaha. 9 Ale the te kavke vakeras, mire lačhe phralale, pal tumende pačas hoj tumen san pre oda feder a san pašeder kijo spaseňie. 10 Se o Del nane načačipnaskero hoj te bisterel pre tumari buči. Aňi na bisterel pre tumaro kamiben, savo presikaďan leskere naveske sar služinenas le sentnenge a mek furt služinen. 11 Ale amen igen kamas hoj ňiko tumendar te na preačhel te labol pal o Del, ale hoj peske oda te doľikerel dži o ostatkos, hoj pes te ačhen ola veci pre save pes tumen zmuken. 12 Na kamas hoj te ačhen leňive, ale hoj te aven ajse sar ola, so ľikeren avri a pačan, a oleha te dochuden oda so tumenge o Del phenďa.

O Del doľikerel peskere lava

13 Bo sar delas o Del le Abraham lav na sas ňiko bareder pre kaste iľahas vera, vaš oda iľa vera korkoro pre peste.
14 A phenďa: “ Čačes tut igen požehňinava a dava tut but čhave.” 15 O Abraham ľikerďa avri a dochudňa oda lav, so leske o Del phenďa hoj les dela. 16 Bo o manuša len vera pre varekaste ko hin bareder lendar a e vera zaačhavel oda pre soste pes kerenas. 17 O Del paše thoďa peskeri vera, bo kamňa te sikavel peskere manušenge, hoj na čerinela oda lav, so len diňa. 18 O Del našči klaminel! Kala duj veci, le Devleskero lav the leskeri vera, pes šoha ( ňikda) na čerinena. Amen so denašľam pes te garuvel paš o Del, las olestar bari zor a kamas pes mište te chudel olestar so hin angle amende, pre soste bares užaras. 19 Oda pre soste pes zmukas, hin prekal amaro dživipen sar e kotva, bezpečno the isto. Oda džal prekal o pochtan le ňeboskere chramoskero dži andro Neksentneder than. 20 O Ježiš ode imar geľa anglal vaš amenge a ačhiľa o nekbareder rašaj pro furt, avke sar o Melchisedek.