Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

1 Dojekhe nekbaredere rašas kidel avri o Del le manušendar a ačhavel les andre peskeri služba prekal o manuša, hoj te anel o dari the o obeti vaš o bini. 2 Vaš oda, hoj the o nekbareder rašaj nane zoralo andre savoreste, šaj el kovlejileskero ke ola manuša so namište keren a so sas odcirdle avrether. 3 Vaš oda ov mušinel te hordinel o obeti na ča vaš le manušengere bini, ale the vaš peskere. 4 Ňiko peske našči lel odi pačiv, hoj ela o nekbareder rašaj korkoro pestar. Ča o Del kidel avri, avke sar kidňa avri le Aron. 5 Se aňi o Kristus peske na iľa korkoro odi pačiv, hoj ačhela nekbareder rašaj. Ale o Del leske phenďa:“Tu sal miro Čhavo, adadžives ačhiľom tiro Dad.” 6 The pre aver than phenel: “Tu sal rašaj pro furt, avke sar o Melchisedek.” 7 O Ježiš andre ola dživesa, sar dživelas pre phuv, le zorale hangoha the le apsenca anelas peskere mangipena the modľitbi oleske, ko les šaj zachraňinďa le meribnastar. A sas the šundo avri vaš oda, bo sas les e sentňi dar anglal o Del. 8 Ale the te sas ov o Čhavo, prekal peskero pharipen sikľiľa te šunel le Dades. 9 A sar dokerďa savoro so kampľa, ov ačhiľa oda ko del o večno dživipen savoren so les šunen. 10 A o Del pre leste phenďa hoj hino o nekbareder rašaj, avke sar o Melchisedek.

Pal o zoralo the slabo chaben

11 Diňahas pes pal oda mek but te vakerel, ale phares oda hin te phenel avke hoj te achaľon, bo tumenge pes na kamel te šunel.
12 Na, hoj te imar pal kajci časos ( ideos) uľanas tumen o učiťeľa, ale pale tumenge kampel hoj tumen vareko te sikavel ola ešebne zakladi le Devleskere lavendar. Mek furt san ajse, kaske kampel thud a na o zoralo chaben. 13 Bo kaske kampel thud, oda mek na achaľol so hin čačes lačho a so na, bo mek hino čhavoro. 14 O zoralo chaben hin prekal o dospele, so imar varesoha pregele a džanen te rozprindžarel so hin lačho a so na.