Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 Dojekhe nekbaredere rašas kidel avri o Del le manušendar a ačhavel les andre peskeri služba prekal o manuša, hoj te anel o dari the o obeti vaš o bini. 2 Vaš oda, hoj the o nekbareder rašaj nane zoralo andre savoreste, šaj el kovlejileskero ke ola manuša so namište keren a so sas odcirdle avrether. 3 Vaš oda ov mušinel te hordinel o obeti na ča vaš le manušengere bini, ale the vaš peskere. 4 Ňiko peske našči lel odi pačiv, hoj ela o nekbareder rašaj korkoro pestar. Ča o Del kidel avri, avke sar kidňa avri le Aron. 5 Se aňi o Kristus peske na iľa korkoro odi pačiv, hoj ačhela nekbareder rašaj. Ale o Del leske phenďa:“Tu sal miro Čhavo, adadžives ačhiľom tiro Dad.” 6 The pre aver than phenel: “Tu sal rašaj pro furt, avke sar o Melchisedek.” 7 O Ježiš andre ola dživesa, sar dživelas pre phuv, le zorale hangoha the le apsenca anelas peskere mangipena the modľitbi oleske, ko les šaj zachraňinďa le meribnastar. A sas the šundo avri vaš oda, bo sas les e sentňi dar anglal o Del. 8 Ale the te sas ov o Čhavo, prekal peskero pharipen sikľiľa te šunel le Dades. 9 A sar dokerďa savoro so kampľa, ov ačhiľa oda ko del o večno dživipen savoren so les šunen. 10 A o Del pre leste phenďa hoj hino o nekbareder rašaj, avke sar o Melchisedek.

Pal o zoralo the slabo chaben

11 Diňahas pes pal oda mek but te vakerel, ale phares oda hin te phenel avke hoj te achaľon, bo tumenge pes na kamel te šunel.
12 Na, hoj te imar pal kajci časos ( ideos) uľanas tumen o učiťeľa, ale pale tumenge kampel hoj tumen vareko te sikavel ola ešebne zakladi le Devleskere lavendar. Mek furt san ajse, kaske kampel thud a na o zoralo chaben. 13 Bo kaske kampel thud, oda mek na achaľol so hin čačes lačho a so na, bo mek hino čhavoro. 14 O zoralo chaben hin prekal o dospele, so imar varesoha pregele a džanen te rozprindžarel so hin lačho a so na.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk