Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Pal le Devleskero odpočinkos

1 Kampel amenge te del pozora, hoj te na vareko amendar zaačhel medik ľikerel kada lav le Devleskero, so amen diňa, hoj pes del te džal andre leskero odpočinkos.
2 Se the amenge pes vakerelas o evaňjelium avke sar the lenge. Ale lenge na pomožinďa oda lav so šunde, bo the te les šunde, na priile les pačabnaha. 3 Andro odpočinkos džas amen so pačanďiľam, avke sar phenďa:“Ačhiľom choľardo a diňom lav: ‘Čačes na džana andre miro odpočinkos!’ ” The te e buči imar hiňi dokerďi akorestar kanastar hin kerdo o svetos, 4 bo pal o eftato džives hin varekaj pisimen kavke: “O Del peske odpočovinďa eftato džives, savore peskere bučendar.” 5 A kade pale: “Čačes na džana andre miro odpočinkos!” 6 Ola, so šunde ešebnovar o evaňjelium na gele andro odpočinkos, bo les na kamenas te šunel. Avke hin ade aver džene, so šaj džan andre, 7 a o Del pale ačhavel varesavo aver džives a vičhinel les “Adadžives”. Pal o but berša phenel prekal o David, avke sar imar sas phendo: “Adadžives, te šunďanas leskero hangos, ma phanden andre tumare jile!” 8 Bo te len o Jozuas anďahas andro odpočinkos, o Del imar na vakerďahas pal aver džives. 9 Avke mek ačhel o sombatoskero odpočinkos prekal le Devleskere manuša, 10 bo oda ko geľa andre leskero odpočinkos, peske odpočovinďa peskere bučendar, avke sar o Del peskerendar. 11 Vaš oda, keras sa prekal oda hoj te džas andre oda odpočinkos, hoj ňiko amendar te na doperel avke sar on, so les na kamenas te šunel. 12 Bo o Lav le Devleskero hino džido the zoralo, ostreder sar odi šabľa so činel pal soduj seri. Predžal dži ode kaj pes rozulavel e duša le duchostar, o klubi le špikendar. A sikavel oda so peske gondoľinas andro jilo a so kamas. 13 A nane ňič, so uľahas garudo anglal leste. Savoro hin le Devleske phundrado a sa dičhol anglo jakha oleske, kaske jekhvar phenaha sar dživahas, sa so kerahas a soske.

O Ježiš hin o nekbareder rašaj

14 Vaš oda ľikeras zoraha oda, so phenas hoj pačas. Bo hin amen o nekbareder rašaj so geľa andro ňebos dži paš o Del: o Ježiš, o Čhavo le Devleskero.
15 Bo nane amen nekbareder rašaj so na achaľol amare slabišagenge, ale hin amen ajso, so sas pokušimen andre savoreste avke sar amen, ale na kerďa ňisavo binos. 16 Vaš oda šaj avas pačabnaha anglo tronos le Devleskero, bo ode hin o lačhipen. Ode chudaha le Devleskero lačhipen the kamiben a pomožinela amenge ipen akor, sar amenge oda kampela.