Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

O Ježiš hino bareder sar o Mojžiš

1 Mire sentne phralale, so san vičhimen le Devlestar, dikhen pro Ježiš: pro Apoštolos the Nekbareder rašaj amare pačabnaske.
2 Ov hino verno oleske, ko les andre oda ačhaďa, avke sar o Mojžiš sas verno andre calo kher le Devleskero. 3 Le manušes, so ačhavel o kher, kampel te del bareder pačiv, sar ole kheres. Avke the o Ježiš peske zaslužinel bareder pačiv sar o Mojžiš. 4 Bo dojekh kher mušinel vareko te ačhavel a oda, ko ačhaďa savoro, hin o Del. 5 The o Mojžiš sas verno andre calo kher le Devleskero sar služobňikos a vakerelas pal ola veci, so o Del kamelas te vakerel andre oda časos ( ideos) so avela. 6 Ale o Kristus sar o Čhavo hino upral calo leskero kher. A leskero kher sam amen, te dživaha bi e dar a zoraha pes chudaha olestar pre soste užaras.

Ma phanden andre tumare jile

7 Vaš oda, avke sar phenel o Sentno Duchos: “Adadžives, te šunďanas le Devleskero hangos,
8 ma phanden andre tumare jile, sar oda kerenas ola džene so sas pre pušťa. Bo na kamenas man te šunel 9 akor sar tumare dada man furt probaľinenas ( skušinenas), the te saranda (40) berš dikhenas oda so keravas. 10 Vaš oda ačhiľom choľardo pre oda pokoleňie a phenďom: ‘Furt hine le jileha avrether a mire droma na prindžarde.’ 11 Avke ačhiľom choľardo a diňom lav: ‘Čačes na džana andre miro odpočinkos!’ ” 12 Den pozora, phralale, hoj te na el varekas tumendar nalačho the napačabnaskero jilo a te na pes visarel le džide Devlestar. 13 Ale sako džives tumen zoraľaren, medik hin časos so pes vičhinel “adadžives,” hoj ňikas tumendar te na odcirdel o binos a te na zaphandel andre tumaro jilo. 14 Se amen keras e buči jekhetane le Kristoha, ale ča akor, te oda pačaben so amen sas anglunestar, zoraha doľikeraha dži ostatkos. 15 Hin phendo: “Adadžives, te šunďanas leskero hangos, ma phanden andre tumare jile, avke sar oda kerďa o Izrael, so les na šunelas sar sas andre vzbura.” 16 Ko sas ola manuša, so šunde le Devleskero hangos a vzburinde pes? Či na sas oda ipen ola džene so sas le Mojžišoha ľigende avri andral o Egipt? 17 Pre kaste o Del chalas choľi saranda (40) berš? Pro manuša so kerenas o bini a lengere ťela mule avri pre pušťa. 18 Sar o Del diňa lav, kaske phenďa, hoj na džana andre leskero odpočinkos? Či na olenge, so les na kamenas te šunel? 19 Avke dikhas, hoj našči gele andre, bo na pačanas.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk