Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

E služba so hin le Devleske pre dzeka

1 O kamiben maškar o phrala te na preačhel.
2 Ma bisteren te prilel le hoscen a te presikavel lenge e pačiv, bo avke vareko priile the le aňjelen a aňi olestar na džanenas. 3 Gondoľinen the pro bertenoša, avke sar te the tumen uľanas lenca andre bertena. A gondoľinen the pre ola so cerpinen, avke sar te the tumen cerpinďanas lenca. 4 Sako peske mi ľikerel o manželstvo andre pačiv. O rom la romňaha peske mi en pačivale, bo le lubaren the olen, so rozmaren o manželstvo, sudzinela o Del. 5 Ma dživen avke hoj tumen te zakamen andro love a aven spokojne oleha so tumen hin. Bo ov phenďa: “Na mukava tut, aňi tut šoha ( ňikda) na omukava.” 6 Vaš oda bi e dar šaj phenas: “O Raj mange pomožinel a na darava man. So man šaj kerel o manuš?” 7 Gondoľinen pre ola so tumen ľidžanas a vakerenas tumenge o lav le Devleskero. Gondoľinen pre lengero dživipen, hoj sar on dživenas the sar gele pal kadi phuv. Keren andro pačaben avke sar on kerenas. 8 O Ježiš Kristus hino oda jekh idž, adadžives the furt. 9 Ma den tumen te odlel všelijake avre sikavibenenca. Bo hin mište te prilel andro jilo e zor le Devleskere lačhipnastar a te na šunel ola zakoni pal o chabena, so na pomožinde olenge so oda doľikeren. 10 Amen hin o oltaris pal savo našči chan aňi o rašaja so služinen andro stanos. 11 O nekbareder rašaj lel o rat le džvirengero andre svetiňa vaš o bini, ale lengere ťela labaren avri le taboristar. 12 Vaš oda the o Ježiš cerpinelas avri pal e brana le foroskeri, hoj te sentňarel le manušen peskere rateha. 13 Aven džas pal leste avri andral o taboris a zľidžas leha leskeri ladž. 14 Bo pre kadi phuv amen nane foros so ačhela pro furt, ale užaras pre oda so avela. 15 Vaš oda, aven, obetinas furt le Devleske e chvalakeri obeta prekal o Ježiš, oda hin o ovocje andral o muj so viznavinel leskero nav. 16 Ma bisteren te kerel o lačhipen the te pomožinel jekh avreske. Bo oda hin o obeti so hin le Devleske pre dzeka. 17 Šunen olen so tumen ľidžan a podden tumen lenge, bo on pes starinen pal tumare duši a ačhena vaš tumenge anglo Del. Šunen len, hoj on oda te keren radišagoha a na rovibnaha, bo na uľahas tumenge oda pre ňisoste. 18 Modľinen tumen vaš amenge. Amen mište džanas hoj amen hin žuže jile, bo andre savoreste pes kamas mište te ľikerel. 19 A mek buter tumen mangav te keren oda, hoj te džav pale so sigeder ke tumende.

E modľitba the o požehnaňje

20 O Del, so del o smirom a uštaďa amare Rajes le Ježiš andral o meriben, savo hin o baro Pasťjeris le bakrengero prekal o rat so anďa e večno zmluva,
21 mi kerel tumendar ajsen so kamena te kerel savoro lačhipen, so ov kamel. Mi kerel andre tumende oda so hin leske pre dzeka, prekal o Ježiš Kristus. Leske mi džal e slava pro furt. Amen. 22 Na pisinďom tumenge but, phralale, no mangav tumen hoj te prilen kala lava, so hin pre oda hoj tumen te zoraľaren. 23 Kamav hoj te džanen, hoj amaro phral o Timoteus sas premuklo. Te avela sigeder, džava ke tumende jekhetane leha. 24 Pozdravinen savore tumare vodcen the savore sentnen. O phrala andral e Italija tumen pozdravinen. 25 O lačhipen le Devleskero mi el tumenca savorenca!