Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

E služba so hin le Devleske pre dzeka

1 O kamiben maškar o phrala te na preačhel.
2 Ma bisteren te prilel le hoscen a te presikavel lenge e pačiv, bo avke vareko priile the le aňjelen a aňi olestar na džanenas. 3 Gondoľinen the pro bertenoša, avke sar te the tumen uľanas lenca andre bertena. A gondoľinen the pre ola so cerpinen, avke sar te the tumen cerpinďanas lenca. 4 Sako peske mi ľikerel o manželstvo andre pačiv. O rom la romňaha peske mi en pačivale, bo le lubaren the olen, so rozmaren o manželstvo, sudzinela o Del. 5 Ma dživen avke hoj tumen te zakamen andro love a aven spokojne oleha so tumen hin. Bo ov phenďa: “Na mukava tut, aňi tut šoha ( ňikda) na omukava.” 6 Vaš oda bi e dar šaj phenas: “O Raj mange pomožinel a na darava man. So man šaj kerel o manuš?” 7 Gondoľinen pre ola so tumen ľidžanas a vakerenas tumenge o lav le Devleskero. Gondoľinen pre lengero dživipen, hoj sar on dživenas the sar gele pal kadi phuv. Keren andro pačaben avke sar on kerenas. 8 O Ježiš Kristus hino oda jekh idž, adadžives the furt. 9 Ma den tumen te odlel všelijake avre sikavibenenca. Bo hin mište te prilel andro jilo e zor le Devleskere lačhipnastar a te na šunel ola zakoni pal o chabena, so na pomožinde olenge so oda doľikeren. 10 Amen hin o oltaris pal savo našči chan aňi o rašaja so služinen andro stanos. 11 O nekbareder rašaj lel o rat le džvirengero andre svetiňa vaš o bini, ale lengere ťela labaren avri le taboristar. 12 Vaš oda the o Ježiš cerpinelas avri pal e brana le foroskeri, hoj te sentňarel le manušen peskere rateha. 13 Aven džas pal leste avri andral o taboris a zľidžas leha leskeri ladž. 14 Bo pre kadi phuv amen nane foros so ačhela pro furt, ale užaras pre oda so avela. 15 Vaš oda, aven, obetinas furt le Devleske e chvalakeri obeta prekal o Ježiš, oda hin o ovocje andral o muj so viznavinel leskero nav. 16 Ma bisteren te kerel o lačhipen the te pomožinel jekh avreske. Bo oda hin o obeti so hin le Devleske pre dzeka. 17 Šunen olen so tumen ľidžan a podden tumen lenge, bo on pes starinen pal tumare duši a ačhena vaš tumenge anglo Del. Šunen len, hoj on oda te keren radišagoha a na rovibnaha, bo na uľahas tumenge oda pre ňisoste. 18 Modľinen tumen vaš amenge. Amen mište džanas hoj amen hin žuže jile, bo andre savoreste pes kamas mište te ľikerel. 19 A mek buter tumen mangav te keren oda, hoj te džav pale so sigeder ke tumende.

E modľitba the o požehnaňje

20 O Del, so del o smirom a uštaďa amare Rajes le Ježiš andral o meriben, savo hin o baro Pasťjeris le bakrengero prekal o rat so anďa e večno zmluva,
21 mi kerel tumendar ajsen so kamena te kerel savoro lačhipen, so ov kamel. Mi kerel andre tumende oda so hin leske pre dzeka, prekal o Ježiš Kristus. Leske mi džal e slava pro furt. Amen. 22 Na pisinďom tumenge but, phralale, no mangav tumen hoj te prilen kala lava, so hin pre oda hoj tumen te zoraľaren. 23 Kamav hoj te džanen, hoj amaro phral o Timoteus sas premuklo. Te avela sigeder, džava ke tumende jekhetane leha. 24 Pozdravinen savore tumare vodcen the savore sentnen. O phrala andral e Italija tumen pozdravinen. 25 O lačhipen le Devleskero mi el tumenca savorenca!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk