Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

12. kapitola

O Del amaro Dad

1 Vaš oda the amen, te hin amen ajci but švedki so hine pašal amende sar ajsi bari chmara, čhivas pal peste tele savoro so amen cirdel tele. The o binos, so amen phandel andre, čhivas tele a ľikeras avri andro denašiben so hin angle amende.
2 Dikhas pro Ježiš, pre oda so zachudňa amaro pačaben a the les dokerela. Ov precerpinďa o meriben pro kerestos a pregeľa bara ladžaha, bo džanelas hoj pre leste užarel baro radišagos. Paľis peske bešľa pal e čači sera le Devleskere tronoske. 3 Gondoľinen pro Ježiš, so zľigenďa kajci nalačhe lava le binošnendar so džanas pre leste, hoj tumen te na podden a te na slabisaľon pro duchos. 4 Bo mek tumen na ačhaďan le binoske andre tumaro mariben dži andro rat. 5 Bisterďan pro lava so tumen zoraľaren a vakeren kije tumende sar kijo čhave? Čhavo miro, sar tut o Raj bararel avri, ma le tuke lokes oda, aňi ma slabisaľuv, akor sar tut marel. 6 Bo kas o Raj kamel, oles bararel zoraha avri a marel sakones, kas prilel peskere čhaske. 7 Ľikeren avri andre oda pharipen so pre tumende avel ča vaš oda, hoj tumen te bararel avri, bo o Del tumenca avke kerel, sar peskere čhavenca. Bo savo dad na bararel zoraha avri peskere čhas? 8 Ale te na san bararde avri avke sar hine savore leskere čhave, akor san o kopirdana a na san leskere čhave. 9 The amare ťelesne dada amen zoraha bararenas avri a ľikerahas peske len, či pes na poddaha buter le duchovne Dadeske, hoj te dživas? 10 Amare dada amen zoraha bararenas avri andre ola berša medik samas čhavore, avke sar peske on gondoľinenas, hoj hin mište. No o Del amen bararel avri pre amari hasna, hoj amen te el leskere sentňipnastar. 11 Hin čačo, hoj te amen vareko zoraha bararel avri, ipen akor pes amenge oda na dičhol sar vareso so del o radišagos, ale o pharipen. Ale paľis anel o smirom the o čačipnaskeriben, so hin pre hasna olenge kas avrisikaďa. 12 Vaš oda rovňaren avri o vasta so hine zmukle tele, the o khoča so tel tumende izdran 13 a tumare pindre mi phiren pal o rovne droma, hoj oda pindro so hino bango te na chučel avri pal peskero than, ale te sasťol avri.

Te na odčhivas le Devleskero lačhipen

14 Keren sa prekal oda, hoj tumen te el o smirom sakoneha a hoj te dživen o sentno dživipen, bijal savo ňiko na dikhela le Devles.
15 Dikhen mište pre oda, hoj ňiko te na visaľol palal le Devleskere lačhipnastar, hoj te na barol ňisavo kirko koreňis so anďahas pharipen the dukh a musarďahas but dženen. 16 Ňiko te na el lubaris the nažužo avke sar o Ezau, so vaš jekh chaben bikenďa peskero pravos, so les sas sar le ešebne čhas. 17 Se džanen, hoj paľis the te kamelas te chudel le dadestar o požehnaňje, sas odčhido a imar pes oda na delas te prikerel, the te rovibnaha oda kamelas. 18 Se tumen na avľan kijo verchos savestar pes o manuš šaj chudel, abo savo labolas la jagatar, abo kijo kaľipen, kije rat abo kije burka, 19 aňi kijo hangos la trubakero, aňi kijo hangos le lavengero. Ola, so šunde oda hangos, pes mangenas hoj imar te na vakerel dureder. 20 Bo našči zľidžanas oda so pes lenge prikazinelas: “Te ča o džviros pes chudňahas le verchostar, mušinel pes les te murdarel le barenca.” 21 Oda so dikhle sas ajso strašno, hoj o Mojžiš phenďa: “Izdrav a darav man.” 22 No tumen avľan kijo verchos Sion the kijo foros le džide Devleskero, kijo ňeboskero Jeruzalem, kijo ezera-ezerenge aňjela. 23 Avľan kijo radišagoskero zhromažďeňje, kijo ešebne čhave le Devleskere, so hine andre pisimen andro ňebos. Avľan kijo Del, so hin savorengero Sudcas, kijo duchi le čačipnaskere manušengere, so imar sas zdokonalimen. 24 Avľan kijo Ježiš, so anďa e nevi zmluva the kije leskero rat, so čhorďiľa avri a vakerel feder sar o rat le Abeloskero. 25 Den tumenge pozora pre oda, hoj te šunen a te na odčhiven oles, ko vakerel! On, so na kamenas te šunel oles ko lenge pre phuv phenelas le Devleskeri voľa, na denašle. Aňi amen našči denašaha, te pes visaraha olestar, ko vakerel andral o ňebos. 26 Leskero hangos akor čhalaďa la phuvaha, no akana mek diňa lav:“Me mek jekhvar čhalavava, na ča la phuvaha, ale the le ňeboha.” 27 Oda, hoj phenel “mek jekhvar” igen mište sikavel pre oda, hoj ola kerde veci so pes čhalaven ena prethode, hoj te ačhen ča ola veci so pes na čhalaven. 28 Vaš oda, te amen prilas oda kraľišagos so pes na čhalavel, kampel amenge te paľikerel a te bararel le Devles andre bari pačiv the andre sentňi dar, avke sar leske oda hin pre dzeka. 29 Bo amaro Del hin e jag so zlabarel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk