Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

O Kristus hino obetimen jekhvar a pro furt

1 O zakonos ča sikavel pro oda lačhipen so avela, ale oda nane calo the čačo obrazis ole vecenge. Vaš oda našči furt ole jekhe obeťenca, so pes anel berš pre beršeste, te kerel dokonalen olen so aven kijo Del.
2 Te o manuša, so lašaren le Devles, ulehas jekhvar a pro furt obžužarde peskere binendar, ta imar na šundehas andro jilo hoj hine binošne a preačhilehas imar te obetinel. 3 Ale ipen o obeti leperen berš pre beršeste le manušenge o bini. 4 Bo o rat le capengero the le bikengero šoha ( ňikda) našči odlel o bini. 5 Vaš oda, sar o Kristus avelas pro svetos, phenďa: “O obeti, aňi o sentne dari na kamehas, ale diňal man ťelos. 6 Na sas tuke pre dzeka o labarde obeti, aňi o obeti vaš o binos. 7 Akor phenďom: ‘Dikh, avav te kerel oda so tu kames, ó Devla, avke sar pal ma hin pisimen andre kňižka le zakonoskeri.’ ” 8 Ešeb phenel: “O obeti, aňi o sentne dari, aňi o labarde obeti, aňi o obeti vaš o binos na kamehas a na sas tuke pre dzeka,” (the te pes kala obeti anel avke, sar oda phenel o zakonos.) 9 Paľis phenďa: “Avav te kerel, ó Devla, oda so tu kames.” Prephagel o ešebno, hoj te ačhavel o dujto. 10 Vaš oda, hoj o Ježiš Kristus kerďa oda, so o Del kamelas hoj te kerel, sam amen savore obžužarde le binendar prekal e obeta so ov kerďa peskere ťelostar jekhvar pro furt. 11 Dojekh rašaj kerel sako džives e bohoslužba a anel buterval furt ola jekh obeti, save šoha našči odlen o bini. 12 No o Kristus anďa jekh obeta vaš o bini pro furt a bešľa peske pal e čači sera le Devleske. 13 Akorestar užarel medik leske na ena thode leskere ňeprijaťeľa tel o pindre. 14 Bo jekha obeťaha kerďa dokonalen olen, so pes obžužaren le binendar. 15 A the o Sentno Duchos amenge hino švedkos, akor sar phenel: 16 “Kada hin e zmluva so lenca kerava pal ola dživesa so avena, phenel o Raj. Thovava mire zakoni andre lengere jile a pisinava len andre lengere goďa. 17 A pre lengere bini the nalačhipena mange imar buter na leperava.” 18 Ode kaj hin kavke odmuklo, na kampel imar buter obeti vaš o bini.

Aven džas kijo Del čače jileha

19 Phralale, akana šaj džas prekal o rat le Ježišoskero bi e dar andro Neksentneder than,
20 pal o nevo the džido drom so amenge otkerďa prekal o pochtan, so hin leskero ťelos. 21 Hin amen nekbareder rašaj upral o kher le Devleskero. 22 Vaš oda, aven džas paš o Del čače jileha, savore pačabnaha, le jileha so hino obžužardo andral o nalačho svedomje, the le ťeloha so hino thodo le žuže paňeha. 23 Aven, chudas pes zoraha olestar so viznavinas the pre soste pes zmukas, bo šaj pačas le Devleske, hoj ov doľikerel peskere lava so amen diňa. 24 Das pozora jekh pre aver, hoj jekh avreske te pomožinas te sikavel o kamiben a te kerel o lačho. 25 Na omukas amaro zhromažďeňje, avke sar peske oda vareko sikľiľa te kerel, ale zoraľaren jekh avres buter a buter, se dikhen hoj oda džives le Rajeskero hino pašeder. 26 Bo te amen korkore džas a kamas te kerel o binos, pal oda sar imar prindžarďam o čačipen, ta akor imar nane prekal amende aver obeta vaš amare bini, 27 ale užarel amen imar ča o strašno sudos the e bari jag, so zňičinela olen so pes ačhaven le Devleske. 28 Te vareko na doľikerela le Mojžišoskero zakonos a ela pre leste duj abo trin švedki, merela a našči leske presikavena o lačhipen. 29 No akana, gondoľinen: te vareko uštarel pro Čhavo le Devleskero a tele dikhel o rat la zmluvakero so les obžužarďa a dophenel le Duchoske, so les diňa milosť, keci bareder trestos peske zasogaľinel? 30 Se prindžaras oles, ko phenďa: “Me dava pale, me počinava.” A pale phenďa: “O Raj sudzinela peskere manušen.” 31 Igen bari dar hin te perel andro vasta le džide Devleske! 32 Ma bisteren pre ola phare dživesa the pre ola phare veci savenca pregeľan, akor sar avľan andro svetlos. 33 Akor sar tumen tele dikhenas a namište tumenca kerenas anglal o manuša a paľis pre aver dživesa zľidžanas o pharipena avrenca, so cerpinenas avke sar tumen. 34 A sas tumenge pharo vaš o bertenoša, a sar tumenge rozčhorde o barvaľipen radišagoha oda zľidžanas, bo džanenas hoj tumen hin vareso feder so ačhela pro furt. 35 Vaš oda bi e dar džan dureder, bo te ľikerena avri, užarel tumen baro počiňiben. 36 Kampel tumenge te ľikerel avri, hoj te keren oda so kamel o Del, hoj te chuden lestar oda so tumenge phenďa, hoj dela. 37 Bo hin pisimen: “Imar ča sikra, sikrica a avela oda, kaske kampel te avel a na avela nasig. 38 Miro čačipnaskero manuš dživela le pačabnastar. Ale te džala palal, na ela mange pre dzeka.” 39 Ale amen na sam o manuša so kamas te džal palal andro meriben, ale o manuša so pačas hoj laha o dživipen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk