Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

E sloboda andro Kristus

1 O Kristus amen oslobodzinďa, hoj te avas slobodne. Vaš oda ačhen andre odi sloboda a ma visaren tumen pale andro otroctvo.
2 Me o Pavol tumenge phenav, hoj te tumen dena te občhinel ( obrezinel), akor tumenge o Kristus nane pre ňisavi hasna. 3 Ale kamav te phenel dojekhe manušeske, ko pes del te občhinel ( obrezinel), hoj mušinel te doľikerel calo zakonos. 4 Tumen so kamen te el ospravedlňimen prekal o zakonos imar na san le Kristoha. Peľan avri andral o lačhipen le Devleskero. 5 Ale amen pes mukas pre oda, hoj anglo Del avaha ospravedlňimen pačabnaha prekal o Duchos. 6 Bo te hin o manuš andro Ježiš Kristus, na džal pal oda či hino občhindo ( obrezimen), abo na. Ale džal pal o pačaben so pes presikavel le kamibnaha. 7 Avke mište denašenas! Ko tumen zaačhaďa, hoj te na šunen o čačipen? 8 Oda, ko tumen prevakerel, na sas le Devlestar, savo tumen vičhinďa. 9 “Sikra drožďi anel upre calo chumer.” 10 Pačav andro Raj pal tumende, hoj tumen na gondoľinena avres. Ale o Del marla oles, ko tumen diliňarel andre, kaj te ko oda ela. 11 Phralale, te me mek vakerďomas hoj pes kampel te občhinel ( obrezinel), akor soske pre mande mek furt džan? Te oda uľahas čačo, ta akor o kerestos le Kristoskero imar lenge na anďahas o rušiben. 12 Ola manuša, so tumen upre maren, peske mi čhinen avri sa! 13 Ale phralale, tumen san vičhimen pre oda, hoj te aven slobodne. No, ma len e sloboda prekal tumaro ťelos, hoj kerena oda so kamen tumare žadosci, ale služinen jekh avreske andro kamiben. 14 Bo calo zakonos hin dokerdo andre jekh prikazaňie: “Kameha avres avke, sar pes korkores!” 15 Ale te jekh avres chan the danderen, den pozora, hoj te na aven jekh avrestar zachale.

O skutki le ťeloskere

16 Ale phenav, dživen pal o Duchos a na kerena o žadosci le ťeloskere.
17 Bo o ťelos na kamel oda, so o Duchos a o Duchos na kamel oda, so o ťelos. 18 Ale te tumen ľidžal o Duchos, na san tel o zakonos. 19 O skutki le ťeloskere igen dičhol a oda hin kala: te kerel o lubipen, te kerel o nažužipen, te dživel bi e ladž, 20 te služinel le modlenge, te čarinel, te džal jekh pre aver, te vesekedinel pes, te thovavel pes, te choľarel pes, te marel upre jekh avres, te rozulavel pes a te rozmarel o khangera, 21 te zavidzinel, te murdarel, te mačol a te mulatinel. A mek hin but ajse veci. Pal kala veci tumenge imar anglal phenav, sar imar the sigeder phenďom: ola, ko keren kala veci, na chudena le Devleskero kraľišagos.

Ovocje le Duchoskero

22 Ale o ovocje le Duchoskero hin o kamiben, o radišagos, o smirom, o avriľikeriben, o lačhipen, o lačhejileskeriben, o pačivaľiben,
23 o kovlejileskeriben the o zľikeriben. Pre kala veci nane zakonos. 24 Ola, so hine le Kristoskere, primarde pro kerestos peskere nalačhe binošne žadosci. 25 Te dživas le Duchoha, andro Duchos mušinas the te phirel. 26 Te na amenge džal pal oda, hoj amen o manuša te lašaren, te na pes jekh avres provokinas, abo te na zavidzinas jekh avreske.