Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

O otroka the o čhave

1 Ale phenav: medik hin le dadeskero čhavo cikno, ňisoha nane aver le otrokostar, the te hin savoro leskero.
2 Ov mek hino tel ola so les ľidžan the bararen avri, medik na avela oda džives so diňa leskero dad. 3 Avke the amen: sar samas terne, samas otroka a služinahas ole duchenge so ľidžan kada svetos. 4 Ale sar avľa oda časos so majinďa te avel, bičhaďa o Del peskere Čhas so uľiľa ( pes narodzinďa) la džuvľatar a dživelas tel o Židoviko zakonos, 5 hoj te cinel avri olen so dživenas tel o zakonos, hoj te avas o čhave le Devleskere. 6 A vaš oda, hoj san leskere čhave, bičhaďa o Del le Duchos peskere Čhaskero andre amare jile, o Duchos so vičhinel: “Abba!” (so hin prethodo “Dado!”) 7 Akana imar na sal o otrokos, ale o čhavo. A te sal o čhavo, ta akor sal the o ďeďičos le Devleskero.

Soske visaľon pale

8 Ale akor sar na prindžarenas le Devles, služinenas olenge so nane čače devla.
9 No akana sar prindžarďan le Devles - abo sigeder phenďomas, o Del prindžarďa tumen - sar oda, hoj tumen pale visaren kije ola slabe the bizorakere veci so ľidžan kada svetos? Soske lenge kamen pale te služinel sar otroka? 10 Tumen pes ľikeren le dživesendar, le čhonendar, le časendar the le beršendar. 11 Darav pal tumende, hoj či na sas hijaba savori buči so keravas prekal tumende. 12 Mangav tumen phralale: Aven sar me, bo the me som sar tumen. Ňisoha man na dukhaďan. 13 Se tumen džanen, hoj sar tumenge ešebnovar vakeravas o evaňjelium, somas nasvalo. 14 Ale the te miro nasvaľiben sas prekal tumende baro pokušeňje, na dikhľan man tele a aňi man na odčhiďan. Priiľan man sar le Devleskere aňjelos - sar korkores le Ježiš Kristus. 15 Savo radišagos tumen sas! So pes ačhiľa? Bo phenav tumenge čačipen, te pes oda diňahas, ta the o jakha tumenge iľanas avri a diňanas len mange. 16 A so, akana som nalačho tumenge, bo phenďom tumenge o čačipen? 17 Ola manuša tumen kamen te dochudel a sikaven hoj lenge igen džal pal tumaro lačho, no lenge džal ča pal oda, hoj tumen te odlen mandar a te džan pal lende. 18 Hin mište te tumenge furt džal pal o lačho, ale na ča akor sar som tumenca. 19 Čhave mire, pale vaš tumenge igen cerpinav, medik na avena ajse sar o Kristus. 20 Akana kamňomas igen te el paš tumende, hoj tumenca te vakerav avres. Igen darav pal tumende.

Pal e Sara the pal e Hagar

21 Phenen mange tumen so kamen te dživel tel o zakonos: tumen na šunen o zakonos?
22 Bo hin pisimen, hoj le Abraham sas duj čhave - jekh la otrokiňatar a jekh la slobodnonatar, leskera romňatar. 23 La otrokiňakero čhavo uľiľa ( pes narodzinďa) le manušeskera voľatar, ale ola romňake, so sas slobodno, uľiľa o čhavo avke sar oda sas phendo le Devlestar. 24 Oda, so pes ode ačhiľa, kampel te achaľol sar podobenstvo. Kala duj džuvľija hine o duj zmluvi: jekh pal o verchos Sinaj, e Hagar, lake uľon o čhave andro otroctvo. 25 Oj hiňi sar oda verchos Sinaj andre Arabija a oda verchos hin sar o akanaskero foros Jeruzalem, bo o Jeruzalem hino peskere čhavenca andro otroctvo. 26 Ale o upruno Jeruzalem hiňi e slobodno. Oj hiňi amari daj. 27 Bo hin pisimen: “Radisaľuv, tu so tut našči el čhave a našči len anes pro svetos! Vriskin a vičhin, tu so na cerpines andro uľipnaskere dukha! Bo ola džuvľa so hiňi omukľi ela buter čhave, sar ola so la hin rom.” 28 Ale tumen, phralale, san sar o Izak, o čhave ole lavestar so diňa o Del. 29 Ale avke sar sas akor, hoj oda čhavo so uľiľa ( pes narodzinďa) le manušeskera voľatar džalas pre oda so uľiľa le Duchostar, avke hin the akana. 30 Ale so phenel le Devleskero Lav? Trade avri la otrokiňa the lakere čhas, bo la otrokiňakere čhaske na ačhela pal o dad oda, so ačhela le čhaske so hin la slobodnatar. 31 Vaš oda, phralale, amen na sam o čhave la otrokiňakere, ale la slobodnakere.